Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Fra hele landet beklager politimestre sig over, at efterforskning i sager om udstationerede østarbejdere er næsten umulig, fordi lovreglerne er for komplicerede.

Hvis politiet skal lykkes i jagten på illegale arbejdere fra Østeuropa, skal love og regler ændres.

Hvis politiet skal have større succes med at opspore og afsløre illegale østeuropæiske arbejdere, skal lovgivning og administrative regler ændres, så myndighederne får nye muligheder for mere effektiv efterforskning.

Sådan lyder en lang række ens meldinger til Justitsministeriet fra en bred kreds af landets politimestre. Tilbage i oktober bad Justitsministeriet dels om at få evalueret erfaringerne fra politikredsenes hidtidige indsats i de 14 regionale netværksgrupper, hvor også fagforeninger, arbejdsgivere og f.eks. skattemyndighederne deltager, dels om at få oplyst, hvis politiet havde behov for nye initiativer, der kunne lette deres efterforskning.

Ikke overraskende er politimestrene generelt godt tilfredse med arbejdet i de regionale netværk. De regelmæsige møder har bragt større forståelse mellem de mange aktører, der har en hånd at spille i forhold til illegalt arbejde.

Anbefalinger nåede ikke frem

Politimestrenes svar er ofte grundige og konkrete, så de forskellige forslag kunne indgå i Folketingets debat om en forlængelse af Østaftalen, der regulerer adgangen til Danmark for arbejdskraft fra de otte nye EU-medlemslande.

Sådan har politiet også opfattet opgaven, f.eks. skriver Københavns vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller om forslagene fra Københavns Politi, at de "bør således indgå i overvejelserne, når en evt.forlængelse af overgangsreglerne skal besluttes" i foråret 2006.

Men selv om Justitsministeriet har haft politimestrenes anbefalinger liggende klar i månedsvis, er de ikke blevet formidlet videre. Hverken til Folketinget eller de få hundrede meter hen til til Beskæftigelsesministeriet, hvor de politiske forhandlinger om Østaftalen har foregået i marts og april.

3F har nu fået aktindsigt i såvel politimestrenes svar som Rigspolitichefens sammenfatning, og signalet er ikke til at tage fejl af.

Fra Ålborg i nord til Nykøbing Falster i syd beklager politiet sig især over de meget komplicerede lovregler, som vanskeliggør efterforskningen af østsager. Dertil kommer adskillige andre problemer, ikke mindst med at få oplysninger fra udlandet og andre danske myndigheder, så svarene indeholder en række konkrete forslag, som kunne lette politiets arbejde, hvis de bliver gennemført.

Perlerække af problemer

I sin sammenfatning, som Justitsministeriet har modtaget for mere end fire måneder siden, skriver rigspolitichef Torsten Hesselbjerg først, at samarbejdet i de 14 regionale netværk har været velfungerende og nyttigt, bl.a. fordi de har bidraget "til en nyttig forventningsafstemning."

Og så remser landets øverste politichef ellers problemer op i lange baner:

* Kompliceret regelsæt,

* Ressourcekrævende undersøgelser,

* Vanskeligheder med at fremskaffe faktuelle oplysninger fra arbejdskraftens hjemlande,

* Der savnes klare retningslinjer for samarbejdet med myndighederne i andre lande,

* Mange politikredse har ønsker om forbedret udveksling af informationer med andre danske myndigheder,

* Forbedret registeradgang,

* Ansættelsesbeviser (gerne på dansk eller engelsk)

* Central registrering.

Torsten Hesselbjerg støtter også en undersøgelse af, hvordan indsamling af oplysninger fra østarbejdernes hjemlande kan "målrettes og effektiviseres". I den forbindelse foreslår rigspolitichefen, at denne aktivitet samles under Beskæftigelsesministeriet.