bladhoved

Livsfarlig asbest

Over 300 danskere hvert år dør af asbestrelaterede kræftsygdomme. Det er flere, end der dør i trafikken. Selv om det har været forbudt at anvende asbest i knap 40 år i Danmark, er det stadig skyld i flest arbejdsbetingede dødsfald herhjemme.

Efter stribevis af påbud for farligt arbejde: Konkurrent forventer skærpet tilsyn

Efter flere asbestovertrædelser bør en række medlemmer af Dansk Industris nedriversektion smage deres egen medicin og selv stå skoleret for deres egen bestyrelse, mener konkurrent.

Læs mere

Lovbrud på stribe: Farlig branche er under skærpet tilsyn

Arbejdstilsynet ser udfordringer med arbejdsmiljøet i nedrivningsbranchen og vil også fremover komme på de byggepladser, hvor "arbejdsmiljøproblemerne er størst", lyder det fra tilsynet.

Læs mere

Minkfarme fyldt med asbest: Myndighed vil holde øje med nedrivningsfirmaer

Arbejdstilsynet har i stor stil konstateret brud på regler om arbejdsmiljø hos firmaer, som nu skal rive landets minkfarme ned. Den statslige bygningsstyrelse forventer, at firmaerne sikrer, at der ikke sker overtrædelser af loven og mennesker bliver udsat for fare.

Læs mere

Efter afsløring af farligt arbejde: Direktør vil forbedre sikkerheden

Hver uge undersøger en chef hos nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S uanmeldt et af virksomhedens arbejdssteder for at vejlede og uddanne medarbejderne.

Læs mere

Udvalgt af staten trods massevis af lovbrud for farligt arbejde: - Det er helt skudt ved siden af

Regeringen må på banen, mener Dansk Folkeparti efter afsløring af lovovertrædelser på stribe hos de virksomheder, som skal rive landets minkfarme ned.

Læs mere

DI-formands firma har rød smiley for farligt arbejde

Arbejdstilsynet har udstedt 71 påbud til virksomheden Kingo Karlsen A/S, som er ejet af formanden for DI’s nedrivningssektion.

Læs mere

Efter lovbrud på stribe: DI-bestyrelse vil nu se på mulige konsekvenser

DI-bestyrelse skal vurdere, om det skal have nogen konsekvenser, at medlemsvirksomheder i stor stil har brudt regler om asbest og arbejdsmiljø.

Læs mere

Udvalgt til at rive minkfarme ned: Her er fem af deres grove brud på loven om arbejdsmiljø

Arbejde i 13 meters højde uden sikkerhedsudstyr og usikkert underlag på tag. Se de groveste overtrædelser af loven om arbejdsmiljø blandt virksomheder, der skal rive minkfarme ned.

Læs mere

Topscorer i farligt arbejdsmiljø erkender: - Der er plads til forbedring

Nedrivningsvirksomheden P. Olesen & Sønner har begået 93 overtrædelser af arbejdsmiljøloven siden 2018. Nu er de udvalgt til at rive minkfarme ned.

Læs mere

Udvalgt til minknedrivning: Virksomheder har brudt loven om arbejdsmiljø 299 gange

Medarbejdere har været i fare for at styrte ned fra tage eller falde ned fra stilladser i de virksomheder, som staten har valgt til at rive minkfarme ned.

Læs mere

DI-formands firma har ikke styr på håndtering af asbest: - Det er ligesom at stikke en kniv ind i mig

DI-brancheformands egen virksomhed har flere gange overtrådt reglerne om asbest, men er alligevel blevet udpeget til at kunne rive minkfarme fyldt med asbest ned.

Læs mere

Asbestsyndere skal nedrive minkfarme fyldt med asbest: - Det er knald i kasketten

Beskæftigelsesministeren må på banen. Det mener flere partier, efter at den statslige bygningsstyrelse har udvalgt virksomheder, som flere gange har overtrådt regler om asbest, til at rive asbestfyldte minkfarme ned.

Læs mere

Afsløret i asbest-brud: Nu skal de rive minkfarme fyldt med asbest ned

Bygningsstyrelsen har udvalgt seks virksomheder, som flere gange har overtrådt regler om asbest, til at rive Danmarks minkfarme ned. Hul i hovedet, mener 3F.

Læs mere

Minister: Arbejdstilsynet skal reagere hurtigere i asbestsager

Beskæftigelsesministeren er utilfreds med behandlingen af en sag, hvor Arbejdstilsynet først rykkede ud flere dage efter en borgers anmeldelse af ulovligt asbestarbejde.

Læs mere

Er dine beviser gode nok? Nu skal minister redegøre for uforståelig asbest-praksis

I Nordjylland går et firma fri for at højtryksrense et asbesttag, mens et andet firma får en bøde. Nu skal beskæftigelsesministeren forklare, hvorfor Arbejdstilsynet ikke vil godtage borgeres billeder som bevismateriale.

Læs mere

EU: Håndværkere og borgere skal beskyttes bedre mod asbest

Europa-Parlamentet har tirsdag vedtaget en reform, der sænker grænseværdien for asbest og skærper kravene til arbejde med det livsfarlige materiale i Danmark og alle andre medlemslande.

Læs mere

Lader virksomhed slippe for bøde: - Det er en skandale

Det møder hård kritik fra flere politiske partier, at Arbejdstilsynet hverken vil udstede påbud eller bøde til en virksomhed, der har overtrådt tilsynets regler om asbest.

Læs mere

Partier raser over Arbejdstilsynets fotopolitik: - Helt på månen - nu må de tage sig sammen

Arbejdstilsynet reagerer fuldstændigt forskelligt i ensartede sager om højtryksrensning af tage med asbest, viser Fagbladet 3Fs gennemgang af en række sager.

Læs mere

Ekspert: 'Det er noget rod, at Arbejdstilsynet ikke vil bruge borgeres video og billeder'

Arbejdstilsynet afviser at bruge borgeres billeder og videooptagelser som grundlag for at rejse en straffesag om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. To eksperter forstår ikke tilsynet.

Læs mere

Video og billeder af farligt arbejde: Politiet og Arbejdstilsynet bruger beviser helt forskelligt

Der er ikke umiddelbart samklang mellem Arbejdstilsynet og politiets tilgang til det principielle spørgsmål om brug af borgeres billeder og video som bevismateriale i straffesager om brud på arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Bøde: Medarbejder højtryksspuler asbesttag i sky af vand

Arbejdstilsynet reagerer fuldstændigt forskelligt i ensartede sager om højtryksrensning af tage med asbest, viser Fagbladet 3Fs gennemgang af en række sager.

Læs mere

Nu igen: Firma får bøde for at højtryksspule asbesttag

Arbejdstilsynet har forhøjet bøden til et firma for brud på asbestregler, fordi firmaet har udsat flere mennesker for fare.

Læs mere

- Et problem for alle danskere: 3F vil have asbest på finansloven

En offentlig tilskudspulje kan være med til at sikre, at asbest bliver fjernet på en sikker måde fra boliger og bygninger, mener fagforening.

Læs mere

Byggeleder forfalsker svar på asbestprøve: Dommen står ved magt

Hverken statens anklager eller forsvareren for en dømt byggeleder har anket hans dom for dokumentfalsk i en opsigtsvækkende sag.

Læs mere

Udsatte tømrersjak for asbest: Se, hvad byggeleder har fået i bøde

En byggeleder, der i august fik en betinget dom for dokumentfalsk, har også fået en bøde for at udsætte et tømrersjak for asbest.

Læs mere

Tømrersvende raser over betinget dom i asbestsag

Det vækker stor harme, at en tidligere byggeleder er sluppet med en bøde og betinget dom for dokumentfalsk, efter han bevidst udsatte et tømrersjak for asbest.

Læs mere

Professor om asbestsag: Arbejdstilsynet burde have håndteret sagen anderledes

Ofte bliver asbesttage ulovligt spulet med en højtryksrenser, og derfor er det vigtigt, at Arbejdstilsynet følger sagerne til dørs, mener professor.

Læs mere

Retten har talt: Byggeleder dømt for at forfalske svaret på en asbestprøve

En tidligere byggeleder er ved Retten i Roskilde blevet idømt tre måneders betinget fængsel for dokumentfalsk.

Læs mere

Minister kræver svar: Kan video bevise farligt arbejde?

Arbejdstilsynet skal nu forklare, hvorfor man ikke vil bruge borgeres beviser i sager om overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne.

Læs mere

Minister kaldes i samråd om Arbejdstilsynet i asbestsag

Folketinget har lige strammet asbestreglerne. Alligevel har det ingen konsekvenser, når et firma bryder dem. Det er helt galt, lyder kritikken af Arbejdstilsynet.

Læs mere

Dom vækker kritik: Straffen for at udsætte andre for asbest er alt for mild

Brancheorganisationen Nedrivning & Miljøsanering i DI og 3F kritiserer, at en byggeleder slipper med en betinget dom og en bøde for bevidst at have bragt et tømrersjaks liv i fare. Strafudmålingen i asbestsager bliver taget op på et samråd i Folketinget.

Læs mere

Slipper for bøde: Virksomhed spulede asbesttag med højtryksrenser

Arbejdstilsynet rykkede ikke straks ud, da borger oplyste, at en virksomhed højtryksspulede et asbesttag. Nu vil tilsynet heller ikke bruge borgerens bevismateriale.

Læs mere

Brud på asbestregler: Arbejdstilsynet har ingen dokumenter på sagen

Selvom to medarbejdere fra Arbejdstilsynet har undersøgt et ulovligt asbestarbejde, har tilsynet ingen dokumenter i sagen.

Læs mere

Husejer får bøde for at fjerne sit asbesttag

En husejer er blevet idømt en bøde, fordi han overtrådte asbestregler, da han skulle fjerne taget på sit hus.

Læs mere

Nye regler for asbestsvineri: Nu koster det bødestraf

Fremover vil det koste en bøde, hvis ikke asbestarbejde anmeldes til Arbejdstilsynet. Nedrivningsfirma, der selv har fået et påbud for asbestarbejde, bakker op om tiltaget.

Læs mere

Kommune ser ingen synlige spor af forurening efter asbestarbejde

Frederikshavn Kommune vurderer ikke, at et firmas uanmeldte asbestarbejde i et villakvarter har medført spredning af de potentielt livsfarlige fibre.

Læs mere

Så er den gal igen: Spuler asbesttag med højtryksrenser

Nystartet firma erkender ulovligt og uanmeldt asbestarbejde i villakvarter.

Læs mere

Trussel mod folkesundheden: Enige eksperter vil have alle disse gamle tage fjernet

Der er kun én rigtig måde at beskytte danske borgere og arbejdere mod asbest fra gamle eternittage på, lyder det fra flere professorer.

Læs mere

Sløsen med asbest udløser millionbøder og fængselsstraffe

I udlandet vanker der ti gange højere bøder for overtrædelser af asbestreglerne end herhjemme. Der bliver også slået hårdt ned arbejdsgivere, der udsætter deres ansatte for de livsfarlige fibre.

Læs mere

Efter asbestfusk: Nu skal han for retten

Et tømrersjak blev udsat for livsfarligt støv, da en byggeleder fuskede med resultatet af en asbestprøve. Nu er han tiltalt i sagen.

Læs mere

Unik opgørelse: Masser af lovbrud - kun få bøder

Arbejdstilsynet er ikke aggressive nok på asbestområdet, mener en overlæge.

Læs mere

Rapport: Disse tage spreder livsfarlige asbestfibre

Vejret er med til at nedbryde eternittage med asbest, så de farlige fibre let bliver frigivet til omgivelserne.

Læs mere

Partier kræver strengere straffe for brud på asbestregler

Der sker for mange overtrædelser af reglerne for arbejde med asbest, mener flere partier i Folketinget.

Læs mere

Arbejdstilsynet klar til at drøfte asbest-bøder

Bøder for overtrædelse af asbestreglerne skal hæves, mener flere parter.

Læs mere

Fik bøde: - Jeg kunne godt se, det var noget lort

Kun ganske få får bøder for at overtræde reglerne for asbest. - Det er dumme lærepenge, siger en af dem, der har prøvet det.

Læs mere

Derfor skal du læse om asbest

  • Fordi over 300 danskere hvert år dør af asbestrelaterede kræftsygdomme. Det er flere, end der dør i trafikken.

  • Det har været forbudt at anvende asbest siden 1986, men stoffet er så udbredt, at det 37 år efter er skyld i flest arbejdsbetingede dødsfald i Danmark.

  • Cirka 150 danskere får hvert år konstateret lungehindekræft, som asbest er den eneste kendte årsag til. Det er nordisk rekord.

  • Sverige og Finland er lykkedes med at knække kurven, mens antallet af personer i Danmark, der får den dødelige diagnose, fortsat stiger.

Tip os

Journalist Asger Westh: 88920109, asger.westh@3f.dk

Journalist Morten Halskov: 88920084, morten.halskov@3f.dk

Arbejdsmiljøskandale: Asbestofre får ingen undskyldning fra dansk industrikæmpe

Industrikoncernen FLSmidth vil ikke undskylde for dens håndtering af livsfarlig asbest på eternitfabrikken i Aalborg.

Læs mere

Mette Frederiksen om frygtet sygdom: Jeg er bekymret for håndværkerne

Statsministeren mistede sin mor til asbestrelateret kræft og har selv været udsat for det livsfarlige materiale. Det er arbejdsgivernes ansvar at beskytte mod asbest, fastslår hun.

Læs mere

Forældre raser over nyt fund af asbest i børnehave

Børnehave er igen ramt af problemer med asbest. Børn og pædagoger må holde sig inden døre.

Læs mere
F37I6627 1600px

Her sker de fleste grove overtrædelser af asbestreglerne

Uanset om håndværkere arbejder med nedrivning af asbest indenfor eller udenfor, bør der være et krav om uddannelse, mener 3F.

Læs mere

Asbestsvineri: Kommune blæser på embedslæges anbefaling

En professor mener, at det er mærkeligt og ærgerligt, at en østjysk kommune ikke har fulgt en embedslæges anbefaling i en sag om asbestforurening.

Læs mere

Politiet og Arbejdstilsynet stoppede ikke ulovligt asbestsvineri

Et østjysk ægtepar føler sig magtesløse, da hverken politiet eller Arbejdstilsynet vil rykke ud til et ulovligt og forurenende asbestarbejde hos genboen.

Læs mere

Amatørhåndværkere får dom og kæmpe erstatningskrav efter asbestkaos

Byret har dømt to mænd for at have overtrådt reglerne, da de rensede et tag med asbest. Bøderne er alt for lave, mener en genbo, der fik asbestslam i ansigtet.

Læs mere

Skræmmende tal: Se hvor mange europæere, der dør på grund af asbest

Tusinder og atter tusinder europæere dør hvert år på grund af asbest. Onsdag er der i EU vedtaget strammere regler, der skal beskytte arbejdere og andre bedre mod de livsfarlige fibre.

Læs mere

Malerfirma brugte højtryksrenser på asbesttag uden tilladelse

Et nordjysk malerfirma havde ikke tilladelserne i orden, da det rensede et eternittag med en højtryksrenser og efterlod et asbestkaos hos en borger i Frederikshavn. Samme firma fik sidste år et strakspåbud af Arbejdstilsynet i en lignende sag i Hjørring.

Læs mere

Asbestfare: Her skal du være på vagt

Hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme. Se her, hvor du især skal være opmærksom på asbest, og få samtidig tre gode råd om arbejde med det livsfarlige stof.

Læs mere

Allan fik renset eternittag - malerfirma efterlod asbestkaos

Det endte med asbestslam både ude og inde, da Allan Rasmussen bestilte et malerfirma til at rense og male eternittaget på sit hus. Nu skal sagen afgøres i retten.

Læs mere

Professor: Asbest er en trussel mod folkesundheden

Der er så mange eternittage med asbest i Danmark, at det er en trussel mod vores sundhed, advarer professor.

Læs mere
F37I6627 1600px

Se alle grove overtrædelser her

Er der asbestsager nær dig? Gå på opdagelse på Fagbladet 3F’s danmarkskort og se alle grove brud på reglerne om asbest i 2022.

Håndværkere om nye asbestregler: Bøderne er ikke hårde nok

Det er positivt, at et samlet folketing vil stramme tilsynet med asbestarbejde - men der er stadig lang vej igen, mener nogle af de håndværkere, som har været udsat for det livsfarlige støv.

Læs mere

Udsat for asbest: Rekordmange får anerkendt dødelig kræft som arbejdsskade

Langt de fleste, der får konstateret lungehindekræft, dør i løbet af et eller to år. Asbest er den eneste kendte årsag til den frygtede sygdom.

Læs mere

Ny arbejdsmiljøaftale: Samlet folketing vil stramme tilsynet med asbestarbejde

Alle partier i Folketinget står bag en ny arbejdsmiljøaftale, som blandt andet skal give Arbejdstilsynet mulighed for at give bøder til virksomheder, som ikke overholder reglerne om at anmelde asbestarbejde.

Læs mere

Sådan blev byggeleder afsløret i at snyde med asbest

Læs her, hvordan et tømrersjak i København fik mistanke om, at de arbejdede i livsfarligt støv og greb deres byggeleder i at forfalske svaret på en asbestprøve.

Læs mere

Ny arbejdsmiljøaftale: Partier kræver stramning af reglerne om arbejde med asbest

Der skal gøres noget ved reglerne for arbejde med det livsfarlige stof asbest, forlanger flere politiske partier, som for tiden drøfter en ny aftale for arbejdsmiljøet i Danmark.

Læs mere

Få virksomheder har afleveret en asbestprotokol til Arbejdstilsynet

BAT-kartellet er langtfra imponeret over antallet af virksomheder, der har sendt en asbestprotokol til Arbejdstilsynet. Vi kan ikke give bøder, lyder det fra tilsynet.

Læs mere

Podcast fra Fagbladet 3F Forbudt, men stadig dødsensfarlig

Asbest har været forbudt i 40 år. Alligevel dør 300 danskere hvert år af asbestrelaterede sygdomme. Det er flere, end der dør i trafikken. Og alt for mange håndværkere og lærlinge bliver stadig udsat for asbest – uden at vide det.
FacebookTwitterE-mailPrint

Læs mere

Sverige slår hårdt ned på asbestsyndere

I Sverige vanker der store bøder til arbejdsgivere, der ikke har styr på arbejde med asbest.

Læs mere

DI-brancheformand om brud på asbestregler: - Straffen skal skærpes

Du kan komme lige fra gaden og få arbejde i nedrivningsbranchen. Uden at være uddannet til at arbejde med asbest. Formand for brancheorganisation efterlyser hårdere sanktioner.

Læs mere

Rekordbøder til virksomhed for ulovligt asbestarbejde

En sjællandsk virksomhed har fået de største bøder, som Arbejdstilsynet siden 1. januar 2016 har udstedt for overtrædelse af reglerne om arbejde med asbest.

Læs mere

Seniorforsker: - Straffen for at overtræde asbestregler er latterlig

Sanktionerne for overtrædelse af reglerne om arbejde med asbest er slet ikke hårde nok, mener flere parter på asbestområdet. Se taksterne her.

Læs mere

Livsfarlig asbest: Danmark har rekord i lungehindekræft

Hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme, hvilket er flere, end der dør i trafikken. Hvis der ikke bliver gjort noget, vil antallet af personer med lungehindekræft stige i de kommende årtier, forudser cheflæge.

Læs mere

Slipper for straf: Kommune lod håndværkere arbejde i livsfarligt støv

Arbejdstilsynet har hverken givet en bøde eller indstillet til en retslig tiltale mod en kommune, som ikke med det samme oplyste håndværkere om, at de arbejdede i rum med asbest.

Læs mere

3F kræver styrket indsats mod livsfarlig asbest

3F Byggegruppen har seks krav til nye regler for arbejde med asbest. Reglerne bør strammes markant og hurtigt, mener fagforbundet.

Læs mere

Minister om asbest: Uacceptabelt, at virksomheder sløser med reglerne

Regeringen har stort fokus på asbest, og kampen for at beskytte ansatte mod asbest er ikke slut, fastslår beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Læs mere

Livsfarligt: Meget arbejde med asbest sker uden Arbejdstilsynets kontrol

Alt for mange virksomheder ser stort på asbestreglerne, uden at det får konsekvenser for dem, lyder kritikken. Arbejdstilsynet mener, at det prioriterer tilsyn med asbest meget højt.

Læs mere

Undervisere slår alarm: Lærlinge bliver udsat for asbest

Erfarne faglærere på erhvervsskoler hører gang på gang om elever, der i deres praktik bliver udsat for asbest. Hvis kontrollen ikke bliver skærpet, kan man lige så godt frigive asbest i Danmark, lyder kritikken.

Læs mere

Omstridt nedrivningsfirma bliver sat under skærpet kontrol

Nedrivning & Miljøsanering i DI vil i de kommende to år holde ekstra godt øje med Bergmann Gruppen, der er blevet beskyldt for at have udsat håndværkere og hundredvis af børnehavebørn i Brønshøj for asbest.

Læs mere

Asbestbrøler: Nedrivningsfirma skal fjerne 250 ton giftig jord

Normann & Petersen Nedbrydning er blevet påbudt for egen regning at grave store mængder asbestholdig jord op efter en nedrivning af en gård i Næstved Kommune.

Læs mere

Nedrivningsfirma skal stå skoleret i asbestsag

Bergmann Gruppen risikerer at blive smidt ud af Nedrivnings- og Miljøsektionen i Dansk Industri (DI) efter en stor asbestsag i Brønshøj, hvor tømrere og hundredvis af børnehavebørn er blevet udsat for det sundhedsfarlige støv.

Læs mere

Farligt arbejdsmiljø: Omstridt nedrivningsfirma har brudt asbestreglerne mange gange

Bergmann Gruppen har fået ti strakspåbud af Arbejdstilsynet for brud på asbestreglerne.

Læs mere

Asbest: Kommune lod håndværkere arbejde i livsfarligt støv

Arbejdstilsynet overvejer, om der skal gives en bøde eller rejses en straffesag mod Greve Kommune, der trods tre positive asbestprøver ikke advarede håndværkere om det sundhedsfarlige støv og de potentielt dødelige fibre.

Læs mere

Politikere strammer grebet om asbestsyndere

En ny autorisationsordning skal sikre, at det fremover kun bliver godkendte virksomheder, der arbejder med asbest.

Læs mere

Asbest fundet på legeplads: Hundredvis af børn har leget i asbeststøv

3F'ere frygter for helbredet, efter prøver har afsløret, at asbeststøv fra tagrenovering i København har spredt sig til legeplads ved siden af.

Læs mere

Kommunen brød løfte til forældre i asbestsag

Københavns Kommune forsikrede bekymrede forældre om, at de selv ville teste for asbestforurening. I stedet stolede de udelukkende på prøver fra nedrivningsfirma.

Læs mere

Firma får fem strakspåbud for asbestsvineri

Nedbrydningsfirma risikerer at blive meldt til politiet af Arbejdstilsynet efter grov overtrædelse af asbestreglerne. Næstved Kommune har afvist henvendelser fra bekymrede borgere og mener, at alt er i orden på byggepladsen.

Læs mere

Mere om livsfarlig asbest