Gå til hovedindhold

Corona-krisen har kostet landets seks trafikselskaber knap 1,5 milliard kroner. De forventer, at staten betaler - også for underskud i 2021 og 2022. Staten betaler regningen i 2020, men uvist om underskud de følgende to år også dækkes.

Tomme sæder har kostet den kollektive trafik knap 1,5 milliard kroner i mistede passagerindtægter.

Corona-krisen har slået et gigantisk hul i pengekasserne hos landets seks trafikselskaber. Tomme bus- og togsæder har kostet den kollektive trafik knap 1,5 milliard kroner i mistede passagerindtægter.

Staten er klar til at betale regningen i 2020, men regeringen har endnu ikke besluttet, om trafikselskaberne også bliver holdt skadesløse for økonomiske corona-eftervirkninger i 2021 og 2022.

Milliardunderskuddet på 1.457,8 millioner kroner i 2020 fremgår af et notat fra trafikselskaberne. Formand for trafikselskaberne i Danmark (TiD) Claus Wistoft, pointerer, at der er job i fare i den kollektive transport.

 – Der er cirka 15.000 ansatte i den kollektive transport inden for bus-og flextransport, og de store underskud har gjort mange ansatte utrygge. Der er rigtig mange job i fare, hvis ikke underskuddet dækkes, siger Claus Wistoft og fortsætter:

- Vi har igennem hele corona-krisen handlet efter anvisninger fra Transportministeriet, og vi har en klar forventning om, at staten kompenserer os for udgifter forårsaget af corona-krisen, siger han.

Løber tør for penge til sommer

Det fremgår af notatet, at de fleste trafikselskaber har behov for en løsning på deres likviditetsproblemer i juli eller primo august, hvor de løber tør for penge.

Hovedargumentet for at staten skal dække ind, er, at det var regeringen, der i starten af corona-krisen bad trafikselskaberne om at sikre, at den kollektive transport har var åben under hele corona-krisen.

Samtidig blev den kollektive transport pålagt restriktioner om at køre med højst halvt fyldte busser og tog. Transportministeren frarådede også borgerne at bruge den kollektive transport og opfordrede virksomhederne til at anbefale medarbejdere til at bruge bil frem for bus og tog. 

Vil have dækket underskud i 2021 og 2022

- Hvordan får vi de passagerer tilbage, der er blevet frarådet at bruge offentlig transport? Det er en stor udfordring, og vores mest optimistiske gæt er, at vi er oppe på 80-85 procent af normal drift med udgang af 2020, siger Claus Wistoft, der fortsætter:

- Vi er bekymrede for, hvad mulige adfærdsændringer blandt passagerne kan komme til at betyde for den kollektive trafik de kommende år.

Landets seks trafikselskaber BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik er ejet af kommuner og regioner, og Claus Wistoft slår fast, at trafikselskaberne er enige om, at staten også må træde til og dække eventuelle corona-relaterede underskud i 2020 og 2021 også.

- Vi kender ikke de langsigtede effekter af corona-krisens virkning på den kollektive trafik, men det er afgørende at staten betaler, siger han.

Staten dækker 2020 ind

Fagbladet 3F har spurgt transportminister Benny Engelbrecht (S) om staten også vil dække underskuddet i år, i 2021 og 2022.

Benny Engelbrecht har svaret på mail:

- Regeringen har i aftaler af 26. marts med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner tilkendegivet at ville sikre, at de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til covid-19 er til stede. Den aftale står vi naturligvis ved. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan denne skal udmøntes, skriver ministeren.

I forhold til at dække corona-relaterede underskud i 2021 og 2022 oplyser, Transport- og Boligministeriet, at der endnu ikke er truffet beslutning om håndtering af eventuelle corona-relaterede økonomiske konsekvenser efter 2020.