Gå til hovedindhold

Sosu'er, pædagogisk personale og rengøringsmedarbejdere må ofte kigge langt efter en kollega, viser en undersøgelse fra FOA.

(Arkivfoto)
Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix

64 procent oplever mindst en gang om ugen, at bemandingen på deres arbejdsplads er mangelfuld i forhold til de opgaver, der skal løses.

Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse foretaget blandt FOAs medlemmer - heriblandt social- og sundhedsmedarbejdere, rengøringspersonale og pædagogmedhjælpere.

Det er især på social- og sundhedsområdet, at medlemmerne oplever utilstrækkelig bemanding. Her svarer hele 68 procent, at de ugentligt oplever at mangle kolleger.

Undersøgelsen viser også, at mange har det svært med arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads.

28 procent svarer, at de er utilfredse med arbejdsmiljøet, og det tal er alt for højt, mener specialist i arbejds- og organisationspsykologi og lektor ved Aalborg Universitet Einar Baldursson.

- På en sund, normal arbejdsplads er der typisk 10 procent, der er utilfredse med arbejdsmiljøet. Det er umuligt at gøre alle på arbejdsplads tilfredse, men når hvert fjerde FOA-medlem har problemer med arbejdsmiljøet, så er det ikke godt nok, siger Einar Baldursson.

Et af de steder, hvor store nedskæringer har sat deres grimme spor på arbejdsmiljøet, er i Holbæk Kommune.

Her fyrede kommunen 350 medarbejdere i 2016, og sektornæstformand i FOA Holbæk Gitte Damm frygter, at der er udsigt til flere sparerunder.

- Min bøn til politikerne er, at de prioriterer de såkaldte "bløde værdier". De kan ikke blive ved med at skære på for eksempel ældreområdet. Det går ud over borgerne, og det går ud over de ansatte, siger Gitte Damm.

Social- og sundhedshjælpere Alice Eberhardt kan godt mærke, at nedskæringer og sygemeldinger tærer på arbejdsmiljøet.

- Nogle gange må et bad udsættes en dag, andre gange glemmer vi, at vi har sat vasketøj over. En dag havde jeg så travlt, at jeg glemte at bestille aftensmad til beboerne, fortæller Alice Eberhardt, der dagligt oplever, at der mangler medarbejdere på grund af eksempelvis sygdom.

Direktør i Holbæk Kommune Ulrich Schmidt-Hansen peger på, at særligt sygdom blandt kollegerne kan gøre hverdagen mere presset.

- Netop derfor arbejder vi med at nedbringe sygefraværet på tværs af hele kommunen. På ældreområdet er sygefraværet faktisk historisk lavt lige nu, så der er en positiv udvikling i gang, siger han.

- Samtidig kan vi se i vores arbejdspladsvurdering, at medarbejderne generelt er tilfredse med at arbejde i Holbæk Kommune. Vi skal altid være opmærksomme på, hvis enkelte områder bliver for pressede, men jeg ser mange tegn på, at vores indsatser virker, og at vi er på vej i den rigtige retning, siger Ulrich Schmidt Hansen.