Gå til hovedindhold
Tempoet i mange brancher som for eksempel inden for rengøring stiger og stiger. Og ved udbudsrunder bør der stilles krav til, hvor megen tid medarbejderne har til at løse opgaverne ordentligt, lyder det fra professor Andreas Holtermann.
FOTO: Arkiv / Polfoto

Tempoet i mange brancher er så højt, at det kan skade medarbejdernes helbred og mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, lyder advarslen fra en arbejdsgruppe under Fonden Teknologirådet.

Arbejdsmiljøloven bør ændres, så Arbejdstilsynet får bedre mulighed for at stille krav om, at tempoet på en arbejdsplads sættes ned.

Sådan lyder meldingen fra en uafhængig arbejdsgruppe nedsat af Fonden Teknologirådet, der ved en høring i Folketinget i dag kommer med en række anbefalinger til, hvordan et ordentligt arbejdsmiljø kan sikre, at folk kan holde til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

- Der er generelt en tendens til, at tempoet i de fleste brancher bare stiger og stiger. Og har man virkelig travlt, er der mindre tid til at planlægge arbejdet ordentligt eller bruge de hjælpemidler, der er til rådighed. Det kan potentielt også medføre, at man heller ikke holder de pauser, som man har brug for, siger Andreas Holtermann, der er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er blandt de eksperter, som er med i arbejdsgruppen.

- Hvis folk skal arbejde, indtil de fylder 70 år, er vi nødt til at sikre, at arbejdsmiljøet er så godt, at vi undgår, at medarbejderne bliver syge og fysisk og psykisk overbelastede over tid, siger han.

Arbejdsmiljøet skal være i orden

Andreas Holtermann forsker til daglig i muskel-skeletbesvær og arbejdsbelastninger og påpeger sammen med arbejdsgruppen, at det er helt afgørende, at arbejdsmiljøet er i orden, hvis folk skal kunne blive længere tid på arbejdsmarkedet, som regeringen har lagt op til.

Ud over at Arbejdstilsynet skal kunne stille krav til arbejdsintensiteten på en arbejdsplads, anbefaler arbejdsgruppen, at der laves forpligtende partsaftaler med arbejdsgiverne om tempoet, og at en nedsættelse af arbejdsintensiteten bliver en del af fremtidens overenskomstaftaler.

Desuden anbefaler Fonden Teknologirådets arbejdsgruppe, at virksomheder, der har problemer med en for høj arbejdsintensitet, bliver påbudt at tage imod en arbejdsmiljørådgivning, ligesom det anbefales, at arbejdsintensiteten bliver vurderet i forbindelse med udbudsrunder og udliciteringer.

Bør stille krav ved udbudsrunder

- Det er vigtigt, at der bliver stillet krav til, hvor megen tid medarbejderne har til at løse opgaverne ordentligt i forbindelse med udbudsrunder. For eksempel helt specifikke mål for, hvor mange kvadratmeter gulv en rengøringsassistent skal vaske på en time uden at blive overbelastet, siger Andreas Holtermann.

- Det er klart, at en virksomhed gerne vil have en stor produktion og tjene penge. Men hvis folk bliver syge, taber arbejdsevne eller forlader arbejdsmarkedet tidligt, vil det ofte have negativ indvirkning på produktionen. Mange steder er der mangel på arbejdskraft, og det tager tid og koster penge at oplære nye medarbejdere, siger han og fortsætter:

- Arbejdskraften er meget værdifuld for virksomhederne og samfundet. Det er derfor vigtigt for alle parter, at folk kan have et godt, langt og produktivt arbejdsliv.

3F: Arbejdsmarkedet skal indrettes efter medarbejderne

Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, mener, at det er helt essentielt, at Arbejdstilsynet får øgede beføjelser til at regulere arbejdstempoet og tidspresset på landets arbejdspladser.

- Statistikkerne viser, at netop et for højt arbejdstempo er en af de hyppigste årsager til nedslidning i en række brancher. For eksempel rengøringsbranchen, siger Ulla Sørensen.

- Vi ved, at der er brancher, hvor der ofte kun udbydes deltidsstillinger, simpelthen fordi en fuldtidsstilling er for nedslidende for medarbejderne. Det kan ikke være rimeligt. Vi er nødt til at indrette arbejdsmarkedet således, at medarbejderne kan holde til at arbejde i det samme job 37 timer om ugen, siger hun.  

Ulla Sørensen forventer, at anbefalingen om arbejdsintensiteten fra Fonden Teknologirådets arbejdsgruppe vil møde modstand. Både fra arbejdsgivere og ansatte i de brancher, hvor gentagende arbejde i højt tempo ikke opleves som et problem og lønnen er god.

- Her kan det være svært at forholde sig til, at arbejdet en dag vil resultere i smerter og nedslidning. Men det er jo desværre det, som statistikkerne viser, siger Ulla Sørensen.

Formand for regeringens ekspertudvalg: “Spændende”

Centerleder ved Center for Offentlig Innovation og tidligere justits-, erhvervs- og finansminister, Pia Gjellerup, er formand for regeringens ekspertudvalg, der har fået til opgave at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen og kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet.

Hun vil ikke tage stilling til anbefalingerne fra Fonden Teknologirådets arbejdsgruppe, men siger til Fagbladet 3F:

- Jeg synes, at det er spændende, at der også er andre, der kommer med væsentlige undersøgelser og anbefalinger, så det ikke kun er et ekspertudvalg, der sidder i et lukket rum og ser på fremtidens arbejdsmiljøindsats.

- Vi ser i sagens natur med stor interesse på alt, hvad der kommer af input og anbefalinger, siger Pia Gjellerup.