Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Byretten i Kolding behandler en sag om efterbetaling af sygedagpenge til en borger, som ulovligt fik dem stoppet med tilbagevirkende kraft af kommunen. Kravet lyder på 435.000 kroner. Dommen kan få betydning for mange andre borgeres sygedagpengesager rundt om i landet.

3F anker byretsdom på vegne af 3F'er John Steffensen. 3F vurderer, at dommen har vidtrækkende og alvorlige konsekvenser for mange medlemmer og borgere.
FOTO: Michael Drost-Hansen

Byretten i Kolding behandlede i dag en principiel sag i om efterbetaling af sygedagpenge, der kan give dønninger i lignende sager landet over og koste kommunerne mange penge i efterbetaling af sygedagpenge.

I sagen har 3F stævnet Kolding Kommune på vegne af 56-årige John Steffensen, Kolding, der ulovligt fik frataget sine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Samtidig er kommunen stævnet for ikke at have afgjort sygedagpengesagen “forvaltningsmæssigt korrekt”. 3F’s samlede krav lyder på 435.000 kroner.

Kommunen nægter at efterbetale sygedagpengene med den begrundelse, at John Steffensens sag er forældet. Kommunen afviser også at have truffet en ukorrekt afgørelse om sygedagpengestop.

Kommune: Vi følger bare Ankestyrelsen

Kolding Kommune stoppede 25. juli 2011 John Steffensens sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra 3. december 2010. I Kolding Kommunes afvisning af at efterbetale henviser kommunen til, at sagen er forældet, da det er mere end tre år siden, at kommunen senest traf afgørelse i sagen.

 

Kolding Kommune baserer sit afslag på en principafgørelse fra Ankestyrelsen, som kommuner skal rette sig efter i tilsvarende sager. Den blev udsendt i juni 2016 og går på, at når sygedagpengesager er over tre år gamle, kan en borger ikke kræve efterbetaling. Men i 3F er man af en helt anden opfattelse.

Advokat Mads Pramming fra Ehmer Pramming Advokater (København), der fører sagen for 3F, påpegede i sin procedure under dagens retsmøde, at forældelsesloven giver mulighed for suspension af forældelsesfristen og opfordrede retten til at tage den mulighed i brug.

Kommunen har vildledt systematisk 

- Kolding Kommune har i årevis systematisk vildledt og ikke vejledt John Steffensen og andre borgere på sygedagpengeområdet. John Steffensen har ikke haft anledning til at betvivle, at kommunen gjorde det rigtige ved at stoppe hans sygedagpenge. Derfor har han heller ikke haft grund til at anlægge sag tidligere, som kunne have sat forældelsesfristen ud af kraft, siger Mads Pramming.

Den grund fik John Steffensen og 3F først 10. september 2015, hvor Højesteret i en principiel sag kendte det ulovligt, at kommuner stoppede sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

I højesteretssagen vandt 3F sagen til fordel for en anden borger i Kolding Kommune, der også af Kolding Kommune fik frataget sine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Højesteret slog med dommen fast, at kommuner ikke har lov til at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft. Efter dommen i Højesteret efterbetalte Kolding Kommune godt 70.000 kroner efter skat til kvinden. På baggrund af højesteretsdommen vurderer 3F, at forældelsesfristen skal suspenderes. 3F vurderer også, at den treårige forældelsesfrist først løber fra 10. september 2015, hvor Højesteret afgjorde sagen.

3F støtter sig til højesteretsdom

Derfor stævnede 3F Kolding Kommune 7. april 2016 i sagen om 3F'er John Steffensen, som netop drejer sig om denne problematik. 3F’s krav er delt i to. Det ene krav lyder på cirka 35.000 kroner i efterbetaling til John Steffensen. Dette er beløbet, han har mistet i sygedagpengeudbetaling modregnet kontanthjælp i perioden fra sygedagpengestoppet 3. december 2010, der blev truffet ulovligt af anden aktør, til kommunen selv traf en afgørelse otte måneder senere 25. juli 2011. Dét krav anerkender Kolding Kommune som korrekt, men afviser at betale med påstanden om forældelse.

Det andet krav er på cirka 400.000 kroner, og her skal retten tage stilling til en anden problemstilling: Nemlig om Kolding Kommune i det hele taget har afgjort sygedagpengesagen forvaltningsmæssigt korrekt med deres afgørelse 25. juli 2011.

- Det har Kolding Kommune ikke. De har ikke revurderet John Steffensens sygedagpengesag og medregnet nye oplysninger i perioden 3. december 2010 frem til 25. juli 2011, og det er de forpligtet til. Derfor er der ikke truffet en forvaltningsmæssig lovlig afgørelse om sygedagpengestop. Vores krav gælder sygedagpenge frem til, at John Steffensen kom i fleksjob 4. januar 2016. Det krav har vi opgjort til en god million kroner, og minus kontanthjælp ender kravet på 400.000 kroner, siger Mads Pramming.

Dom kan give dønninger

Kolding Kommunes advokat Søren Skjerbek afviste i sin procedure kravene og påstod frifindelse af kommunen. 

- Efterbetalingskravet er ifølge forældelsesloven forældet efter tre år, og kommunens afgørelse 25. juli 2011 er gyldig, korrekt og uden mangler. Derfor kan der heller ikke være krav i årene efter. John Steffensen har endvidere udvist passivitet. Der var fire ugers klagefrist, men John Steffensen foretog sig intet i forbindelse med afgørelsen før i 2016.  Der er ikke kommet nye oplysninger fra ham til kommunen. Der er ikke en finger at sætte på kommunens afgørelse 25. juli 2011, som også blev sendt i partshøring, siger han.   

Der falder først dom i sagen sidst i juni, og den del af dommen, der omhandler forældelse, kan få betydning for mange borgeres sygedagpengesager rundt om i landet, vurderer 3F.

- Borgere, som uberettiget har fået stoppet deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, har været uvidende om deres krav, da de har stolet på kommunernes og Ankestyrelsens fejlagtige rådgivning. En sådan systematisk og fejlagtig professionel rådgivning må betyde, at forældelsesfristen er suspenderet. Ellers er der et hul i retssikkerheden, og hvorvidt det er tilfældet, skal vi have afklaret i denne retssag, siger socialpolitisk ansvarlig i 3F, Ellen K. Lykkegaard.

3F’er: En hård omgang

54-årige John Steffensen har haft det svært økonomisk, efter han ødelagde sin skulder i et cykelstyrt og måtte opgive sit arbejde på Danfoss. Hans forventninger er små.

- Jeg er glad for, at sagen bliver ført, men frygter at jeg ikke får noget ud af det.

Økonomien gik i stykker, da sygedagpengene røg. Han kom på kontanthjælp med gensidig forsørgerpligt, der blev beregnet efter konens indtægt.

- Vi har lidt store afsavn på grund af min mistede indtægt, og det værste har været kreditorerne. Det var hårdt, men det var allerværst for min hustru, der fik en depression, siger John Steffensen, der er glad for sit fleksjob.