Gå til hovedindhold

Kendte spillesteder i Odense fyrer nu omstridt rengøringsfirma. Odense Kommune giver støtte til flere institutioner, som bruger rengøringsfirmaet. - Det er næppe juridisk i strid med kommunens egen arbejdsklausul, men flere vil nu se nærmere på det. For der skal være ordnede forhold, lyder det.

De tidligere ansatte her har fortalt om timeløn på 100 kroner - også i weekenden - og andre dårlige forhold. Nu reagerer politikerne i Odense. Kommunen har nemlig en klausul om socialt ansvar, som siger, at leverandører skal betale overenskomstmæssig løn.
Kristine Kiilerich

To kendte spillesteder i Odense, Posten og Dexter, har nu opsagt samarbejdet med Hr. Larsens Rengøringskompagni. Det sker efter Fagbladet 3F’s omtale af ringe løn- og arbejdsforhold i rengøringsvirksomheden.

Spillestedsleder Morten Østlund udtaler:

- Jeg er ked af at læse om forholdene ved Hr. Larsen. Vi går meget op i, at tingene er i orden, og vi føler os moralsk forpligtet til at have ordnede forhold, også ved underleverandører, uanset hvad reglerne siger, siger han.

På baggrund af omtalen og en dialog med virksomheden har han nu opsagt samarbejdet fra månedens udgang.

- Ordnede løn- og ansættelsesforhold er helt essentielle for Odense Live Fonden, og det gælder også vores underleverandører, siger Morten Østlund.

Det er Odense Live Fonden, som driver de omtalte spillesteder.

Odense går forrest 

Flere tager det alvorligt, at løn- og arbejdsforhold skal være i orden. Odense Kommune går forrest i kampen mod social dumping, står der på kommunens hjemmeside, samt at:

“Alle leverandører af tjenesteydelser skal forpligte sig til at give overenskomstmæssig løn og underlægge sig et kædeansvar overfor underleverandører”.

Medlem af Odense Kommunes By- og Kulturudvalg Anders W. Berthelsen (S) udtrykker sig herom:

- Vi vil ikke have plattenslagere til at være leverandører eller underleverandører til kommunen, og vi tager det meget alvorligt, hvis det ikke bliver overholdt. Vi går ind for ordentlige løn- og arbejdsforhold, hvilket vi for eksempel også skriver på skilte på vores byggepladser, siger han.

- Om vi kan tvinge kulturelle institutioner, der får kommunal støtte, til at overholde klausulerne, har vi bedt forvaltningen undersøge. Er det ikke muligt, så vil vi kraftigt henstille til de pågældende institutioner, at de selv tager arbejdsklausulerne alvorligt og overholder dem, selvom de måske ikke har juridisk pligt til det, siger Anders W. Berthelsen.

Rådmand kræver ordnede forhold

Rådmand for by- og kultur i Odense Kommune er Jane Jegind (V). Hun har på baggrund af Fagbladet 3F’s omtale bedt forvaltningen undersøge, om også kommunalt støttede institutioner er omfattet af klausulen. Det er de formentlig ikke, har hun fået oplyst fra forvaltningen. Men:

- Hvad enten der er arbejdsklausuler eller ej, så skal der være ordnede forhold. Derfor vil jeg også opfordre til, at kommunen tager fat om spørgsmålet, når der fornys driftsaftaler. Det må dog ikke gå ud over den enorme frivillige indsats, som gøres i vores fritids- og kulturliv, som er en livsnerve, siger Jane Jegind.

Ifølge Jane Jegind  har borgmesterforvaltningen til hende oplyst, at de selvejende institutioner overordnet set ikke er forpligtet til at bruge kommunens arbejdsklausul ved køb af varer og tjenesteydelser. Det afhænger dog af en konkret vurdering. Det er samtidig vurderingen fra “Udbud og Kontraktstyring” i kommunen, at man KAN udvide arbejdsklausulen til også at gælde de selvejende institutioner, som kommunen har en driftsoverenskomst med. Det samme gælder institutioner med tilskudsaftaler.

Det oplyses også, at der lige nu i borgmesterforvaltningen arbejdes på et “charter” for, hvordan man sikrer korrekte og ordentlige forhold på festivalområdet. 

Posten og Dexter er ikke de eneste kulturinstitutioner støttet af offentlige penge, som har hyret virksomheden Hr. Larsen. Det gælder også H.C. Andersen Festivals, der hvert år står bag en uges kulturelle indslag i Odense. Fagbladet 3F har forgæves forsøgt af få en kommentar fra H.C. Andersen Festivals.