Gå til hovedindhold

Enkelte forslag skal retur til regnebrættet, og så skal medarbejdernes arbejdsmiljø sikres. Men fyringer vil der stadig komme. Det blev resultatet af et møde i Teknik- og Miljøudvalget, der mandag havde et sparekatalog på 36,5 millioner kroner på dagsordenen.

3F-fællestillidsrepræsentant Rasmus Bredde havde foretræde for Teknik- og Miljøudvalget, hvor han fortalte om sine bekymringer.
Arkiv/Kennet Havgaard

Der er blevet dømt “ommer” til enkelte af de effektiviseringsforslag til renholdelsen af Københavns Kommune, som også kan betyde fyringer af op mod 60 medarbejdere i Byens Drift.

Men fyringer vil stadig komme på tale, også selvom uddannelse kan være med til at få antallet ned.

Sådan lyder meldingen efter mødet i kommunens teknik- og miljøudvalg mandag. Her var Teknik- og Miljøforvaltningens forslag, som skal bibringe en besparelse på 36,5 millioner kroner i Byens Drift, på dagsordenen.

Enkelte forslag skal ses nærmere efter i sømmene og ryger retur til forvaltningen. Primært fordi besparelserne ikke må gå ud over medarbejdernes arbejdsmiljø, lød udvalgets indstilling. Men langt hovedparten af forslagene var udvalget enige om at implementere.

- Det er selvfølgelig dejligt, at udvalget tager vores arbejdsmiljø alvorligt. Men bundlinjen er stadig, at mange kolleger skal afskediges, og at de fleste spareforslag går videre i processen, siger 3F-fællestillidsrepræsentant Rasmus Bredde, der repræsenterer gartnere og specialarbejdere i Byens Drift.

Forslag til millioner

Fagbladet 3F kunne i weekenden fortælle, hvordan 60 fuldtidsansatte frem til 2024 risikerer at miste arbejdet, hvis effektiviseringsplanen til 36,5 millioner kroner i Byens Drift bliver gennemført.

Planen indeholder i korte træk forslag om at indføre sensorer på Københavns mange affaldskurve, en bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid samt et mere ensartet serviceniveau på tværs af byen.

De sparede millioner kan brydes ned til cirka otte millioner kroner i driftsudgifter og 28,5 millioner kroner i lønudgifter. Alt i alt vil det ikke gå ud over serviceniveauet, lyder Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling. 

Men 3F-fællestillidsrepræsentant Rasmus Bredde, der havde foretræde for udvalget mandag, er af en anden opfattelse. Han fortalte, hvordan forslaget om indførelse af sensorer på skraldespandene, så de kun skal tømmes, når de er helt fyldte, kan føre til flere tunge løft. Al affaldstømning i København sker nemlig med håndkraft.

Samtidigt giver kravet om fyldte skraldespande ikke nødvendigvis en renere by, påpegede han.

Dén kritik tog udvalget delvist til sig. Et flertal besluttede, at de nu vil have en forsikring for, at de nye tømningsmønstre ikke fører til et lavere serviceniveau eller et ringere arbejdsmiljø.

- Økonomien i Københavns Kommune er meget presset på grund af statens hårde styring med kommunernes økonomi. Derfor er vi hele tiden nødt til at se på, om vi kan arbejde smartere og mere effektivt ved eksempelvis at bruge ny teknologi. Men for mig er det afgørende, at vi værner om et godt arbejdsmiljø. Derfor skal vi have undersøgt de bekymringer, som 3F har fremsat, siger fungerende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) i en pressemeddelelse.

Rasmus Bredde kritiserede også, at medarbejderne og de faglige organisationer ikke i tilstrækkeligt grad er blevet involveret i hele spareprocessen. Hér sendte udvalget forslaget om, at medarbejderne i højere grad skal spise frokost på arbejdsstedet, retur for at få en ny dialog med tillidsfolkene og de faglige organisationer.

Medarbejderne frygter, at de skal spise deres madpakker i bilerne og ikke får lov til at vaske hænder inden frokost. Et stort problem, når man arbejder med skrald og affald, understreger Rasmus Bredde.

Uddannelse til de ufaglærte

Når kommunen har det samlede overblik over antallet af stillinger, der skal nedlægges, vil kommunen sikre sig, at der bliver tale om så få afskedigelser som overhovedet muligt, siger Karina Vestergård Madsen.

- Det kan vi blandt andet ved at benytte os af naturlig afgang og kompetenceudvikling af medarbejderne, så de kan påtage sig andre stillinger i forvaltningen, siger den fungerende teknik- og miljøborgmester.

3F-fællestillidsrepræsentant Rasmus Bredde håber, at man skruer en model sammen, som tilbyder de ufaglærte medarbejdere en uddannelse til faglært status.

- Det vil dels gøre dem mere effektive i jobbet, dels udskyde det tidspunkt, de bliver afskediget på, og gøre dem mere kvalificeret til at søge et nyt job, siger Rasmus Bredde.

Det socialdemokoratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Niels E. Bjerrum, ser positivt på den ide:

- Uddannelse kan give medarbejderne nogle værktøjer, der også gør dem mere effektive, så det er en af de løsningsmodeller, vi nu har bedt forvaltningen om at regne på, siger Niels E. Bjerrum.