Gå til hovedindhold

Flere hjemmehjælpstimer, plejehjem og pædagoger. Det er nogle af Socialdemokratiets planer på velfærdsområdet.

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, og Mette Frederiksen præsenterer velfærdsudspil i Learning Lab i Herlev.
Ärkiv / billedbureauet Ritzau Scanpix

Mette Frederiksen (S) har mandag fremlagt Socialdemokratiets første valgudspil. Det handler om, hvad partiet vil på velfærdsområdet.

Det står ikke klart, hvordan Socialdemokratiet vil finansiere det fulde udspil. Der vil senere blive præsenteret en økonomisk plan, lyder det.

Her er et overblik over, hvad udspillet om velfærd indeholder:

* Der skal indføres en velfærdslov, så velfærdsøkonomien automatisk følger med, i takt med at demografien ændrer sig, og der bliver flere ældre og flere børn.

Penge til en velfærdslov skal tages fra det økonomiske råderum.

* Der skal lægges et loft over den offentlige sektors brug af konsulenter. Det kan ifølge partiet frigøre tre milliarder kroner.

* Studerende over 25 år skal have elevløn på hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

* Flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem.

* Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Særligt i institutioner med mange udsatte børn.

* Hoveduddannelsen til praktiserende læge omlægges, så de yngre læger er et halvt år mere i almen praksis.

Der skal indføres en pligt for nyuddannede læger til at arbejde seks måneder i en lægepraksis i et område med lægemangel.

* Der skal ansættes mere personale på sygehusene og i ældreplejen, blandt andet 1.000 flere sygeplejersker.

* Det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at uddannelserne hvert år skal spare to procent, afskaffes.

* Uddannelsesloftet skal fjernes. Loftet indebærer, at studerende, som allerede har afsluttet en videregående uddannelse, som udgangspunkt ikke kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/