Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).

Fremover vil regeringen grovsortere i de offentligt ansatte skovarbejdere og sende arbejdskraften ud i privaten. Idéen er at spare på økonomien, men arbejderne frygter, at det har konsekvenser for de danske skove.

En gruppe 3F-tillidsmænd fra skovene mødtes i dag for at diskutere fremtiden i branchen i forbindelse med udlicitering.
FOTO: Joachim Rode

70 stillinger. Så mange skovdriftsansatte mister deres job i løbet af de næste tre år.

Regeringen vil nemlig udlicitere størstedelen af arbejdet til private virksomheder, selvom det betyder, at skovarbejderne ikke blot mister deres arbejdstitel. Flere vil også stå uden tag over hovedet, fordi de bor i tjenestebolig. 

Ole Kristiansen, fællestillidsrepræsentant for Skov & Naturteknikerne i Naturstyrelsen, frygter dog ikke kun for arbejdernes personlige situation. Han er ked af det på skovens vegne. For ham betyder privatiseringen, at det lokale kendskab til borgerne og arealerne i de enkelte skove går tabt, og at manglende tilstedeværelse på de berørte arealer vil gøre skoven usikker og uordentlig for skovgæsterne.

- Det vil i sidste ende være borgerne, der kommer til at mærke den forandring, siger han til Fagbladet 3F og fortsætter:

- Man skal huske, at mange af medarbejderne bor på arealerne og derfor er disponible 24 timer i døgnet.  

Et spørgsmål om penge

Regeringens valg om udlicitering sker på baggrund af et underskud i Naturstyrelsen. På grund af økonomien er det allerede besluttet, at yderligere 30 medarbejdere skal afskediges i forbindelse med udflytningen. 

- Udliciteringen over tid skal bidrage til at bringe økonomien i bedre balance og øge effektiviteten, står der i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Men den undskyldning køber man ikke blandt skovarbejderne. Her er der bred enighed om, at det fra regeringens side i højere grad handler om ideologien i at gøre det offentlige privat frem for økonomien.

- Vi kan gøre det lige så billigt som de entreprenører, der skal udføre arbejdet privat. Derfor har det ingenting med økonomi at gøre set med mine øjne, siger maskinfører og tillidsrepræsentant for maskinførerne i Driftenheden, Brian Kirk Lauritsen.

Skovarbejderne frygter, at udliciteringen tværtimod kommer til at koste mange flere penge og ressourcer, fordi det også tager tid at lære skoven at kende.

Sparer på værdifulde ressourcer

Miljøordfører Carsten Bach (LA) kan dog ikke se forskellen i det offentlige og private arbejde.

- Over tid får vi en mere effektiv drift af de statslige skove og naturområder gennem udlicitering. Jeg tror ikke, det betyder noget for danskerne, om det er en privat- eller statsansat skovarbejder, der fælder et træ eller planter et nyt i en af statens skove. Det vigtigste er, hvad naturen har at byde på, og det vil øget udlicitering bidrage positivt til, siger han i pressemeddelelsen.  

Det er skovløber og tillidsrepræsentant for Skov & Naturteknikerne på Enheden Fyn, Lasse Høker Eriksen, dog ikke enig i. Han synes, at det er mangel på respekt, at regeringen mener, at arbejdet let kan varetages af privaten.   

- Vi er en styrke for Naturstyrelsen, fordi vi varetager så mange værdifulde ekstraopgaver for at holde skoven indbydende og ren. De ressourcer ville man nok ikke bruge tid og penge på i det private, siger han.  

Lasse Høker Eriksen og hans kolleger ser med bekymrede miner på fremtiden.

- Det er tre år, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt. Det giver et dårligt arbejdsklima, fordi usikkerheden påvirker i hverdagen, siger han.