Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Erhvervsskolen Nordsjælland skal betale over fem millioner kroner tilbage efter fup i forbindelse med kursister fra rengøringsselskabet Forenede Service.

- Forenede Service vedkender sig naturligvis et stort ansvar for, at de medarbejdere, som vi beskæftiger, har en gyldig arbejdstilladelse. Men reglerne er samtidig utroligt komplicerede, siger Carsten Clement, koncerndirektør hos Forenede.
FOTO: Polfoto

Mere end 5,4 millioner kroner skal Erhvervsskolen Nordsjælland betale til statskassen i begyndelsen af januar. Den afgørelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, netop truffet.

Årsagen er, at Erhvervsskolen Nordsjælland og Danmarks næststørste rengøringsfirma, Forenede Service, ud fra ”urigtige oplysninger” og ”fejlagtige indberetninger” har modtaget statsstøtte for arbejdsmarkedskurser for 149 kursister.

Erhvervsskolen Nordsjælland skal derfor betale godt 1,6 millioner skattekroner tilbage, som skolen uretmæssigt har modtaget i såkaldt taxametertilskud fra staten. Desuden skal erhvervsskolen erstatte godt 3,8 millioner kroner, som Forenede Service uretmæssigt har fået udbetalt i såkaldt VEU-godtgørelse.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når en virksomheds medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. 

- Vi har vurderet, at skolen burde have opdaget og indset, at der var noget galt med de kurser, der blev afholdt. Partshøringen af skolen har ikke ændret på vores holdning. Derfor har vi afgjort, at skolen skal betale det store pengebeløb tilbage, siger chefkonsulent Michael Østergaard hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

- Vi konstaterer med tilfredshed, at sagen nu endelig er afsluttet, siger Michael Østergaard.

Fik tilskud for fiktive kurser

Fagbladet 3F afdækkede i 2012, hvordan Forenede Service tilbage i 2009 og 2010 fik 15 millioner skattekroner i VEU-godtgørelse for at lade medarbejdere gå på arbejdsmarkedskurser. Langt hovedparten af kursisterne fra Forenede Service var udlændinge fra lande som Rumænien og Bulgarien.

På baggrund af Fagbladet 3F’s afsløringer indledte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en tilsynssag imod Erhvervsskolen Nordsjælland i sommeren 2012. Styrelsen hyrede revisionsselskabet BDO til at gennemgå sagen. I marts 2013 afleverede BDO en rapport, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Med henvisning til BDO's rapport skrev styrelsen i oktober 2015 i et brev til Erhvervsskolen Nordsjælland, at mindst 1.644.482 kroner af det taxametertilskud, som skolen har fået udbetalt, vedrører skoleaktivitet, som ikke har været afholdt.

Styrelsen skrev videre, at mindst 3.802.530 kroner af den VEU-godtgørelse, som skolen har udbetalt, vedrører kursusaktivitet, som ikke har kunnet udløse godtgørelse. Enten fordi kursusaktiviteten ikke fandt sted overhovedet, eller fordi kursusaktiviteten ikke fandt sted i kursistens arbejdstid og dermed heller ikke var forbundet med lønudbetaling og løntab for virksomheden.

Styrelse: Skolens ansvar

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmeldte i henholdsvis marts og april 2013 Forenede Service og Erhvervsskolen Nordsjælland til politiet.

I september 2014 meddelte Nordsjællands Politi, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod Forenede Service.

Erhvervsskolen Nordsjælland skal tilbagebetale det statstilskud på 3,8 millioner kroner, som Forenede Service har modtaget i VEU-godtgørelse, fordi skolen ifølge loven er den ansvarlige i forhold til myndighederne. Skolen har en godkendelse til at udbyde AMU og er dermed også ansvarlig for, at AMU-kurserne gennemføres efter reglerne. Skolen skal også sørge for, at der ikke udbetales VEU-godtgørelse på et uretmæssigt grundlag, lyder forklaringen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Skole: Drønærgerligt

Inge Prip tiltrådte i januar 2012 som direktør hos Erhvervsskolen Nordsjælland. Hun siger:

- Det er en drønærgerlig sag. Vi er ærgerlige over, at skolen skal have den her udgift, når skolen for flere år siden har fået rettet op på en række uheldige forhold, som blandt andet skyldes tidligere års mangelfuld styring og ledelsessvigt.

- Men vi er glade for, at Forenede Service i et forlig med os har anerkendt, at der i den konkrete sag var tale om et fælles problem, siger Inge Prip.

Forenede: 800.000 kroner er dækkende

Midt i december 2016 indgik Erhvervsskolen Nordsjælland et forlig med Forenede Service, hvis kunder for hovedpartens vedkommende er kommuner og statslige institutioner. Forliget betyder en betaling fra Forenede Service på i alt 800.000 kroner til skolen.

Koncerndirektør hos Forenede, Carsten Clement, skriver i en mail til Fagbladet 3F om styrelsens afgørelse:  

- Det er da ærgerligt, at fejl i indberetningen og administrationen af de afholdte kurser skal resultere i en tilbagebetaling. Men vi hæfter os også ved, at styrelsens grundige gennemgang trods alt viser, at Forenede Service kun har modtaget tilskud på godt 300.000 kroner for tidspunkter, hvor virksomheden ikke samtidig har haft en tilsvarende lønudgift til medarbejdernes kursusdeltagelse.

Direktøren skriver også, at det alene er Nordsjællands Erhvervsskole, der har haft den administrative opgave med kurserne. Herunder registrering af, om kursisterne er mødt til undervisningen og indberetningen af, hvem der har været på kursus i hvad og hvor længe. Det er også skolen, som har udstedt kursusbeviser til de personer, som har gennemført undervisningen med et tilfredsstillende resultat, skriver Carsten Clement.

Synes I, at det er fair, at skolen skal erstatte tre millioner kroner, som Forenede Service uretmæssigt har modtaget?

- Forenede Service har i samarbejde med Nordsjællands Erhvervsskole indgået et forlig omkring tilbagebetaling af VEU-midler. Og parterne er blevet enige om et samlet beløb på 800.000 kroner, som vi mener er et dækkende beløb, skriver Carsten Clement.

Han oplyser, at den supplerende betaling på 500.000 kroner fra Forenede Service til skolen er sket med henblik på at kompensere skolen for det tabte taxametertilskud.

I 2011 betalte Erhvervsskolen Nordsjælland knap 158.000 kroner tilbage til statskassen. Skolen havde fået et uberettiget tilskud for otte danskere, der var indskrevet på kurser i dansk for flygtninge og indvandrere. De otte rengøringsfolk på kurset var ansat i Forenede Service.