Gå til hovedindhold

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indført tvungen pensionsopsparinger for kontanthjælpsmodtagere. Men det kolliderer fuldstændig med en anden lov, der kræver, at kontanthjælpsmodtagere skal hæve deres pension før tid. Absurd, lyder det fra 3F og Forsikring & Pension.

Skal kontanthjælpsmodtagere spare op eller skal de ikke? spørger Forsikring & Pension og 3F.
Arkiv / Colourbox

Hvad vil man egentligt fra samfundets side: Tilskynde kontanthjælpsmodtagere til at spare op? Eller straffe dem, der gør det?

Sådan lyder det undrende spørgsmål fra Forsikring & Pension, der er brancheorganisation for pensionsselskaberne.

Dilemmaet er opstået, efter at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om finansloven for 2019, der gør det obligatorisk for personer på overførselsindkomster at opspare en lille del af deres indtægt.

Men det absurde opstår, fordi der i forvejen eksisterer en anden lov, der siger, at personer på kontanthjælp er tvunget til at hæve og bruge deres pension før tid, for at være berettiget til ydelsen.

Det gælder, hvis de har været på kontanthjælp i seks måneder, og hvis de har 50.000 kroner eller derover stående på pensionskontoen.

Den ene hånd modarbejder den anden hånd

Det er en diskriminerende lov, som man nu bør tage et endeligt opgør med, lyder opfordringen fra Forsikring & Pension:

- Den ene hånd dikterer, at kontanthjælpsmodtagere skal hæve deres pension for at være berettiget til kontanthjælp, mens den anden hånd nu samtidigt dikterer, at samme gruppe skal til at spare op. Det er absurd og hænger ikke sammen, siger Jan V. Hansen, der er vicedirektør i Forsikring & Pension.

I 3F er man af samme opfattelse:

- Det mest rimelige ville være helt at afskaffe den bestemmelse, der gør, at kontanthjælpsmodtagere tvinges til at gøre indhug i deres egen pensionsordning i utide. Det ville være det bedste signal at sende, hvis man fra politisk hånd virkelig mener noget med at ville sikre kontanthjælpsmodtagere bedre økonomisk i deres alderdom, siger den socialt politisk ansvarlige i 3F, Ellen Lykkegård.

Forsikring & Pension har regnet på tallene og er nået frem til, at kontanthjælpsmodtagere hæver for knap 60 millioner kroner om året i pensionsmidler før tid.

Når man hæver før tid, skal man samtidigt betale en strafafgift på 60 procent af beløbet. Det var der i alt 270 personer, der i 2017 var tvunget til at gøre.

Vilkårligt hvem der rammes

Mange pensionsordninger er indrettet sådan, at man ikke kan hæve før tid. Er der sådan en klausul i ens pensionsordning, bliver man altså ikke ramt af problemet som kontanthjælpsmodtager. Derfor løber antallet af personer, der blev tvunget til at spise af deres pension i 2017, “kun” op i 270 personer.

- Men vores udgangspunkt er, at det ikke kan være meningen, at det skal være pensionsselskaberne, der skal beskytte kunderne mod den her slags urimeligheder. Det skaber jo også en vilkårlighed i, hvem der bliver ramt. Det må være myndigheder og politikere, der laver en klar linje for alle. Og lige nu er det oplagt at få gjort op med den bestemmelse, fastslår Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Fagbladet 3F har forsøgt at få beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) til at forholde sig til problematikken, men ministeren er på barsel.