Gå til hovedindhold

Ny midlertidig lov om arbejdsfordeling er vedtaget. Allerede fra mandag kan du blive sendt hjem på arbejdsdelingsordning med højere dagpenge.

Lovarbejdet er hastet igennem Folketinget, så den nye aftale om arbejdsfordeling er klar og træder i kraft allerede fra 14. september.
arkiv

Efter en lyntur i Folketinget vedtog politikerne – undtaget Liberal Alliance – torsdag den model for arbejdsfordeling, som arbejdsmarkedets parter blev enige om for bare 10 dage siden.

Det betyder, at du kan sendes hjem på arbejdsfordeling allerede fra på mandag.

Aftalen indebærer, at private virksomheder får ret til at sætte deres ansatte ned i tid og lade dem dele arbejdet. Folk kan sendes hjem i op til 50 procent af arbejdstiden, hvis virksomheden stadig har vanskeligheder på grund af corona-krisen.

Til gengæld får medarbejderne op til 120 procent af den højeste dagpengesats for de timer, de ikke arbejder – svarende til 143 kroner i timen.

Dermed ryger dagpengenes maksimale sats op på 23.000 kroner, hvis man er ledig en hel måned.

Hvor meget kan du få?

Den nye, forhøjede sats gælder kun for dem, der bliver omfattet af den nye ordning for arbejdsfordeling. For alle andre ledige gælder de normale satser og regler.

Desuden kræver det en månedsløn af en vis størrelse. For dagpengene kan stadig ikke være højere end 90 procent af din løn.

Det vil sige, at man skal have en månedsløn på mindst 25.555 kroner for at få den højeste sats.

Her er nogle eksempler:

  • Din månedsløn er 28.000 kroner før skat. Du kan få 23.000 kroner om måneden i dagpenge, for satsen kan ikke blive højere.
  • Din månedsløn er 25.550 kroner før skat. Du kommer lige nøjagtig op på den maksimale sats på 23.000 kroner.
  • Din månedsløn er 22.000 kroner før skat. Du kan få 19.800 kroner om måneden, for du kan ikke få mere end 90 procent af din løn i dagpenge.

Er du lige blevet ansat i dit job, og a-kassen derfor ikke kan beregne en retvisende sats, vil du i stedet få den nuværende sats for ikke-forsørgere. Den er på 13.644 kroner om måneden.

Ikke-forsikrede er også dækket

Også medarbejdere, der ikke er med i en a-kasse, og som ikke har optjent ret til dagpenge, får rent undtagelsesvist mulighed for at få dagpenge, så de også kan være med i den nye ordning for arbejdsfordeling. Dog kun, så længe den midlertidige ordning kører.

Samtidig skal medarbejdere, der ikke har været med i en a-kasse, ud over det normale kontingent betale to måneders ekstra kontingent til a-kassen for hver måned, de er med i arbejdsfordelingen.

Og når den nye arbejdsfordeling er ovre, vil de ikke have ret til dagpenge længere.

Man bruger heller ikke af sin dagpengeperiode, mens man får dagpenge under arbejdsfordelingen. Det har betydning for dem, der også har ret til dagpenge, efter at ordningen for arbejdsfordeling udløber.

En virksomhed kan højst bruge den nye arbejdsfordelingsordning i fire måneder, og det skal sættes i værk i år. Det vil sige, at ordningen godt kan løbe ind i starten af 2021.