Gå til hovedindhold
Her er et billede af den holdeplads for lastbiler i Erritsø, hvor dødsulykken skete.
FOTO: Privat

En lastbilchaufførs død på jobbet viser, at samarbejdet mellem politiet og Arbejdstilsynet ikke er godt nok, mener en ekspert.

1. november 2016 blev en chauffør klemt ihjel mellem to lastbiler på en holdeplads i Erritsø ved Fredericia. Men politiet undlod at orientere Arbejdstilsynet om dødsulykken straks. Og først 1. december besøgte tilsynet ulykkesstedet for at undersøge arbejdsulykken.

Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at der ikke skete en overtrædelse af arbejdsmiljøloven i forbindelse med arbejdsulykken. Derefter henlagde Sydøstjyllands Politi sagen uden straf til nogen af de involverede virksomheder.

Kent J. Nielsen, der er ekspert i arbejdsmiljø og souschef på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning, er kritisk over for Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykkesstedet.

- Det er et problem, at Arbejdstilsynet først undersøger dødsulykken en måned efter, at den er sket. Især, når der er tale om en ulykke på en holdeplads, hvor lastbilchauffører kører ind og hurtigt ud igen, og forholdene derfor hele tiden ændrer sig. Det gør, at Arbejdstilsynets datagrundlag i sagen ikke er optimalt, og det kan få betydning for konklusionerne i deres rapport, siger Kent J. Nielsen.

- Sagen er et eksempel på manglende koordinering mellem politiet og Arbejdstilsynet i forbindelse med en dødsulykke, siger han.   

Politi: Ulykken burde også være opfattet som en arbejdsmiljøsag

Sydøstjyllands Politi erkender over for Fagbladet 3F, at politiet har begået en fejl i sagen om lastbilchaufførens dødsulykke:

- Det er korrekt, at Sydøstjyllands Politi ikke i den konkrete sag har underrettet Arbejdstilsynet straks. Det skal vi beklage, da det må betragtes som en fejl. Efter indledende undersøgelser burde sagen have været opfattet som både et færdselsuheld og en arbejdsmiljøsag, skriver politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi Morten Anker Jensen i en mail til Fagbladet 3F.

Læs også: Regler fra 1958 om samarbejde mellem politi og Arbejdstilsyn skal tjekkes

Mast mellem to lastbiler

Dødsulykken i Erritsø skete, da en nu 28-årig rumænsk lastbilchauffør på holdepladsen drejede til højre med en lastbil med anhænger. Derved ramte lastbilen en 35-årig rumænsk lastbilchauffør og den lastbil, som han havde parkeret 20-25 centimeter fra lastbilen med anhængeren. 

Den 35-årige chauffør blev klemt mellem de to lastbiler. 34 minutter efter ulykken blev rumæneren erklæret død.

Af et notat fra Arbejdstilsynet om dødsulykken fremgår det, at den danske virksomhed Era-Transport A/S havde lejet adressen, hvor dødsulykken skete. Holdepladsen for lastbiler var til brug for virksomhedens egne chauffører samt chauffører ansat hos dens danske og udenlandske underleverandørfirmaer.

Udover at være holdeplads for lastbiler med anhængere med eller uden containere var der på stedet også spise- og badefaciliteter til virksomhedens egne og underleverandørfirmaernes chauffører. Ifølge et notat fra Arbejdstilsynet arbejdede ingen ansatte fast på stedet, som ikke var et offentligt område. Holdepladsen var lukket med indkørsel gennem en port. Der var en bom med åben adgang frem til klokken 18.00, hvorefter der var adgang via en kode. Det understreger, at holdepladsen var at betragte som et arbejdssted, hvor chaufførerne opholdt sig på grund af deres arbejde, vurderer ekspert i arbejdsmiljø Kent J. Nielsen.   

(Artiklen fortsætter under billedet).


FOTO: Fotoet er fra Arbejdstilsynets aktindsigt til Fagbladet 3F om dødsulykken.

Ingen parkeringsbåse

Arbejdstilsynet skriver i en e-mail til Fagbladet 3F, at det er arbejdsgiverens ansvar, at ansatte får nødvendig og tilstrækkelig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Derudover skal arbejdsgiveren sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt.

Da dødsulykken skete, var der hverken trafikanvisninger eller markerede parkeringsbåse på holdepladsen.

Ifølge Arbejdstilsynet var der heller ikke nedskrevne retningslinjer for anvendelse af holdepladsen. Parkering og benyttelse af holdepladsen skulle ske ud fra ”sund fornuft”, har en chauffør og en business development manager fra Era-Transport A/S forklaret til Arbejdstilsynet.

Hverken ledelsen hos den danske virksomhed eller ledelsen hos de to involverede rumænske underleverandørfirmaer førte tilsyn med arbejdet, da ulykken skete.

Tilsyn: Ikke uforsvarligt

Arbejdstilsynet skriver i en e-mail til Fagbladet 3F, at der i forbindelse med arbejdsulykken hverken var tale om “uforsvarlig indretning af et arbejdssted” eller “uforsvarlig planlægning af arbejdet”.

- At der ikke var markeret parkeringsbåse eller trafikanvisninger på pladsen vurderes ikke at være årsag til ulykken, skriver Katrine Krone, kontorchef i Kemi, Ulykker og Internationalt område i Arbejdstilsynet, i e-mailen til Fagbladet 3F.

- Begrundelsen for, hvorfor Arbejdstilsynet ikke mener, der er sket en overtrædelse (af arbejdsmiljøloven, red.), er blandt andet, at begge chauffører havde kørekort til lastbil, og den skadevoldende havde erfaring med at køre lastbil med hænger, og de havde fået relevant oplæring og instruktion, skriver Katrine Krone.

Arbejdstilsynet oplyser også, at tilsynet ikke har praksis for at give forbud eller påbud for indretning af færdselsveje og -arealer med mindre, der er konstateret problemer med gående og kørende trafik.  

Ekspert i arbejdsmiljø Kent J. Nielsen siger:

- Ud fra de data, de har indsamlet, har Arbejdstilsynet sandsynligvis truffet den rigtige afgørelse i sagen, men måske havde de fået andre oplysninger eller selv observeret andre forhold, hvis de havde været der samtidig med politiet.

(Artiklen fortsætter under billedet).

Fotoet er fra Arbejdstilsynets besøg på ulykkesstedet en måned efter ulykken. Billedteksten er skrevet af Arbejdstilsynet.
Fotoet er fra Arbejdstilsynets besøg på ulykkesstedet en måned efter ulykken. Billedteksten er skrevet af Arbejdstilsynet. FOTO: Fotoet er fra Arbejdstilsynets aktindsigt til Fagbladet 3F om dødsulykken.

Tilsyn: Ingen betydning 

Arbejdstilsynet oplyser i e-mailen til Fagbladet 3F, at tilsynet først blev underrettet af politiet om ulykken to dage efter, den var sket. Og at tilsynet først efter flere henvendelser modtog politiets rapporter 24. og 25. november 2016. Samt bilinspektørens rapport 1. december 2016.

- Arbejdstilsynet vil naturligvis gerne underrettes om en dødsulykke i trafikken så hurtigt som muligt. Men det er ikke afgørende for Arbejdstilsynets arbejdsmiljøfaglige vurdering, at det sker straks, idet tilsynets arbejdsmiljøfaglige vurdering baserer sig på en lang række andre faktorer end selve ulykken - for eksempel om arbejdsgiveren har instrueret ordentligt, skriver kontorchef Katrine Krone i e-mailen og fortsætter:  

- Det har ikke nogen betydning i den konkrete sag, at Arbejdstilsynet underrettes to dage efter, at ulykken er sket, idet Arbejdstilsynet også efter ulykken var sket, kunne afdække hændelsesforløbet omkring ulykken for at kunne vurdere, om der var sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Retten i Kolding har dømt den 28-årige lastbilchauffør for overtrædelse af færdselsloven og straffelovens paragraf om uagtsomt manddrab som følge af dødsulykken. Chaufføren blev idømt en  bøde på i alt 6.000 kroner samt betinget frakendelse af kørekortet i tre år.