Gå til hovedindhold
Arbejdstilsynet konstaterede 240 brud på arbejdsmiljøloven på metrobyggepladserne sidste år.
FOTO: Arkivfoto
TEMA
Metro

Siden arbejdets begyndelse i 2011 har Arbejdstilsynet konstateret brud på arbejdsmiljøloven på metroens Cityring over 1.000 gange. Her kan du se nogle af de farlige situationer, der fandt sted sidste år.

Sidste år afslørede Arbejdstilsynet 240 tilfælde af brud på arbejdsmiljøloven på Cityringen i København, viser en opgørelse fra Arbejdstilsynet, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i. Og siden arbejdets begyndelse i 2011 har Arbejdstilsynet konstateret brud på arbejdsmiljøloven på Cityringen over 1.000 gange.

Overtrædelserne udløste bøder på i alt 965.000 kroner, og beløbet vil formentlig vokse betragteligt, efterhånden som sagerne fra sidste år bliver afgjort i løbet af 2017. I går skrev Fagbladet 3F desuden om, at metroarbejdere presses til at svigte sikkerheden.

Her kan du se nogle af de farlige situationer på metroen, som Arbejdstilsynet har givet påbud, strakspåbud og forbud for i 2016.

Ingen sikring mod flere meters fald

13. januar 2016 besøger Arbejdstilsynet byggepladsen ved Nørrebros Runddel, hvor to arbejdere står på et stillads cirka 6,5 meter oppe. De er i gang med at tage imod et bundt armeringsjern, som bliver hejst ned igennem en skakt.

Arbejderne er ikke sikret med faldsikringsudstyr, selvom de er trådt op på knælisten på stilladset for at tage fat om armeringsjernet med begge hænder.

Tilsynet giver hovedentreprenøren på metrobyggeriet, Copenhagen Metro Team (CMT), et forbud mod at fortsætte arbejdet, indtil sikkerheden er kommet i orden.

- Et fald på cirka 6,5 meter til underliggende niveau bestående af stilladsdæk og opravende stilladssøjler kan medføre alvorlig personskade og i værste tilfælde dødelig udgang, skriver Arbejdstilsynet i sin afgørelse.

Direkte fare for nedstyrtning

Under et besøg på byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård 12. april sidste år får tilsynet øje på flere ansatte, som går rundt på en én meter bred jernkonstruktion 8-10 meter over gulvet. De har sikkerhedsliner på, men de er ikke sikret korrekt.

På et stykke af jernkonstruktionen må arbejderne afsikre sig for at passere. Her er der “direkte nedstyrtningsfare”, og også her er der risiko for ulykke med dødelig udgang, skriver Arbejdstilsynet i sin rapport.

- Ved nedstyrtning vil de ansatte falde direkte ned på et hårdt betondæk, hvor der er risiko for at ramme støbeforme og stilladsdele, skriver Arbejdstilsynet, som giver firmaet Cipa Denmark et forbud mod at fortsætte arbejdet.

Desuden har selskabet fået en bøde på 100.000 kroner.

Ansætte færdes på jernkonstruktion med direkte nedstyrtningsfare og uden brug af udleveret sikkerhedsudstyr.
Ansætte færdes på jernkonstruktion med direkte nedstyrtningsfare og uden brug af udleveret sikkerhedsudstyr. FOTO: Arbejdstilsynet

Måtte kravle på armeringsjern

Ved et besøg på byggepladsen ved Marmorkirken 1. februar sidste år giver Arbejdstilsynet et strakspåbud til CMT. Ifølge tilsynet er der nemlig stor fare for, at opgaven med at binde armeringsjern kan ende i en ulykke.

For at komme fra sted til sted skal de ansatte kravle på hænder og knæ mellem to lag af armeringsjern, hvor der kun er 50 centimeter imellem. Flere af arbejderne skal kravle cirka 30 meter, hvilket tager cirka syv minutter.

De ansatte skal klemme sig op igennem et hul på 36 X 28 centimeter for at forlade hullet. Den enkelte arbejder arbejder inde i armeringsnettet i mindst tre timer i træk.

Arbejdstilsynet kritiserer de trange arbejdsforhold, og at det vil tage lang tid at komme ud af armeringsnettet i tilfælde af en faresituation. Ifølge tilsynet kunne ingen på byggepladsen sige med sikkerhed, hvorvidt det er muligt at skære igennem 12-16 armeringsstænger for at nå frem til en arbejder med et ildebefindende.

Arbejdsstillingen for en medarbejder inde i det snævre armeringsnet.
Arbejdsstillingen for en medarbejder inde i det snævre armeringsnet. FOTO: Arbejdstilsynet

“Kraftig, sort, ubehagelig røg”

I februar sidste år opdager Arbejdstilsynet, at ansatte på metrobyggepladsen i Nørrebroparken bliver udsat for udstødningsgasser i den betonskakt, hvor de arbejder.

Det sker ved, at flere dieseldrevne tog i bunden af skakten udsender en “kraftig, sort, ubehagelig røg af diesel”, som er sundhedsskadelig og kan være kræftfremkaldende. 

Arbejdstilsynet skriver i sin rapport, at røgen “påvirker luftvejenes slimveje voldsomt”.

Også 5. januar kan tilsynet konstatere, at arbejdere på byggepladsen ved Marmorkirken udsættes for sundhedsskadelig røg fra metalsvejsning. Fra svejsearbejdet er der godt nok udsugning, men den leder røgen direkte hen til de øvrige ansatte i skakten.

Betydelig fare for at få stød

Ved flere tilfælde har Arbejdstilsynet konstateret, at strømkabler ikke er trukket forsvarligt, så der er risiko for, at de kan give stød til de ansatte.

På byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård opdager tilsynet 16. marts sidste år for eksempel, at spændingsførende kabler hænger frit 15-20 meter ned i en skakt og bliver trukket henover træ, betonkanter og våde overflader.

Desuden ligger der en eltavle i en trillebør med affald, som let kan vælte, så eltavlen ender i vand og mudder.

- Såfremt der sker en fejl (...) vil spændingen kunne forplante sig til ledende dele (...) herunder fugtige betonoverflader, hvorved ansatte på hele byggepladsen ville kunne få elektrisk chok med alvorlig ulykke til følge, står der i Arbejdstilsynets afgørelse.