Gå til hovedindhold

Det er i høj grad medlemmer af 3F, der vil blive ramt af konjunkturændringer og udsving i dansk økonomi. Det viser en ny rapport fra de økonomiske vismænd.

Under den seneste økonomiske krise havde 3F over 10.000 langtidsledige medlemmer, og det er vigtigt, at Danmark fortsat har et stærkt sikkerhedsnet i form af blandt andet dagpenge, siger 3F's forbundsformand, Per Christensen.
Joachim Rode

Den danske økonomi er overordnet sund, men opstår der en ny krise, står mange 3F’ere forrest i køen til at blive ramt på pengepungen og jobbet.

Det viser vismandsrapporten “Dansk Økonomi, efterår 2019,” som Det Økonomiske Råd tirsdag har offentliggjort.

- Konjunkturudsvingene i dansk økonomi påvirker primært de unge op til 30-årsalderen, de 55-60 årige, de kortest uddannede og indvandrere med ikke-vestlig baggrund og deres børn, udtaler overvismand Michael Svarer, Det Økonomiske Råd, og fortsætter:

- Omkostningerne ved konjunkturudsving er størst for dem, der i forvejen er ramt af individuelle forhold, som har reduceret deres indkomstpotentiale.

Da det danske velfærdssystem i høj grad fungerer som en forsikring, mindsker det ifølge overvismanden dog behovet for aktiv finanspolitik på lige netop det område.

3F: Genkender billedet

Konjunktursvingninger er blandt andet ændringer i den økonomiske aktivitet, beskæftigelse og prisniveauer, og i 3F er man helt bevidst om, at medlemmerne er sårbare for udsving. Hovedparten af 3F’s medlemmer er faglærte eller ufaglærte. Mange af dem er mænd, og mange er i alderen 55-60 år eller af anden etnisk oprindelse end dansk. 

- Det er dermed i høj grad 3F’s medlemmer, som bliver påvirket af konjunkturudsvingene - et billede, som vi er meget bekendt med, siger 3F’s forbundsformand, Per Christensen, der er medlem af Det Økonomiske Råd.

- Under den seneste økonomiske krise var ledigheden blandt 3F’erne for eksempel på over 14 procent. Vi havde flere end 10.000 langtidsledige medlemmer. 3F var klart den a-kasse, hvor der både i forhold til antal og andel var flest langtidsledige, siger Per Christensen. 

Afgørende med et sikkerhedsnet

Dansk økonomi rammes løbende af ændringer, der skaber udsving i forhold til beskæftigelse, indkomst og inflation. Det betyder omkostninger for samfundet, fordi den enkelte borger ikke fuldt ud kan forsikre sig mod udsving i det private forbrug og tab af indkomst, hvis jobbet ryger.

Sammenlignet med for eksempel USA og Storbritannien er konsekvenserne af konjunktursvingninger dog mindre for den enkelte borger i Danmark. Årsagen til dét - peger alt på - er den danske velfærdsmodel, påpeger Per Christensen.

- Der er brug for at få analyseret betydningen af den danske model. Hvad er værdien for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet sammenlignet med andre lande? Hvad betyder for eksempel det økonomiske sikkerhedsnet for danskernes omstillingsparathed? De analyser oplevede jeg flere af rådets medlemmer efterlyse ved dagens møde, siger Per Christensen.

- Jeg mener, at det økonomiske sikkerhedsnet er helt afgørende. Derfor har vi i 3F arbejdet målrettet for at stoppe den udhuling af dagpengene, som vi har set i de seneste mange år. Samtidig er det centralt, at vores medlemmer bliver opkvalificeret eller videreuddannet, så de kan begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Så de er bedre rustet, når den næste krise kradser, siger han.