Gå til hovedindhold

Ny måde at føre tilsyn med arbejdsmiljøet i byggebranchen er så stor en succes, at forsøgsordning nu gøres permanent. Fint, men stop med at nedskære Arbejdstilsynet, siger 3F.

Det bliver nu standard, at Arbejdstilsynet skal kontrollere alle virksomheder på en byggeplads, når de er på kontrol. Tidligere blev kun én enkelt virksomhed kontrolleret ad gangen.
Mads Nissen / Scanpix Ritzau

Tre gange så mange sager.

Det er, hvad Arbejdstilsynet finder, når de benytter en ny metode til at kontrollere arbejdsmiljøet på landets byggepladser.

Siden november 2017 har Arbejdstilsynet benyttet den nye metode, som blev indført som en forsøgsordning for at modvirke de mange alvorlige arbejdsulykker i byggebranchen.

Det har givet så gode resultater, at regeringen og arbejdsmiljøforligskredsen har besluttet, at det nye tilsyn skal fortsætte.

- Det er glædeligt at se, at den nye tilsynsmetode gør en forskel. Bygge- og anlægsbranchen er en branche, hvor alt for mange kommer til skade eller bliver slidt ned af dårlige arbejdsforhold, og det var også grunden til, at vi satte ind her med en særlig indsats. Vi skal se en forbedring på dette område, og derfor er jeg glad for, at vi i forligskredsen er blevet enige om at føre den nye tilsynsmetode videre, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Hele byggepladsen bliver nu kontrolleret

Kort sagt går den nye metode ud på, at Arbejdstilsynet møder uanmeldt op på en byggeplads og ser på arbejdsmiljøet hos alle de virksomheder, der er på byggepladsen.

Tidligere måtte Arbejdstilsynet kun se på én udvalgt virksomhed ad gangen i det såkaldt risikobaserede tilsyn.

LÆS OGSÅ: Ny kontrol: Arbejdstilsynet afslører flere lovbrud

Samtidig findes der materielle arbejdsmiljøproblemer på 45 procent af virksomhederne nu, hvor tallet tidligere var 13 procent. Og antallet af afgørelser om ulykkesrisici og fare for arbejdsskader kaldet muskel-skeletbesvær er også steget markant.

- Tallene taler jo deres eget tydelige sprog. Det tidligere tilsyn har ikke været skruet godt nok sammen, og mange ressourcer er blevet spildt. Resultaterne viser meget tydeligt, at kvalitet i tilsynet ikke kun er et spørgsmål om penge, men i høj grad også handler om at bruge ressourcerne klogere, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Også hos Socialdemokratiet er man begejstret for den nye tilsynsmetodes resultater.

- Evalueringens tal viser jo, at den nye metode bærer frugt. Nu skal vi bare bringe den store succes ud til andre brancher som rengøring og landbrug, siger Lennart Damsbo-Andersen (S), der er formand for Transport-, Bygnings- og Boligudvalget. 

3F: Stop med at skære Arbejdstilsynet ned

Det skaber glæde hos næstformand i 3F Byggegruppen, Palle Bisgaard, at det nye tilsyn videreføres.

- Vi er meget positive over for, at tilsynsmetoden bliver ført videre. Vi synes, det er en god idé, at man kigger på alle de virksomheder, der er på byggepladsen, frem for kun at kigge på den virksomhed, der er udtaget til tilsyn, siger han.

LÆS OGSÅ: Fire ud af fem byggepladser er farlige for de ansatte

Selvom tilsynet bliver bedre af de ændrede regler, er Palle Bisgaard dog uenig med ministeren, der hævder, at man kan få “mere tilsyn for pengene”.

- Det store problem er, at Arbejdstilsynet er skåret ned til sokkeholderne. Deres ressourcer er skåret voldsomt ned de senere år. Oplevelsen blandt vores medlemmer er, at der ikke bliver gjort noget, når de ringer til Arbejdstilsynet. Så selvom vi anerkender, at det er en bedre tilsynsform, så hjælper det meget lidt, når deres ressourcer er så få, siger han.