Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).

En ny lov kan skabe grobund for underbetaling og lønsvindel af faglærte fra ikke-EU-lande. I stedet for løn må udlændinge nu få kost og logi som betaling, ligesom løn kan overgå til udenlandske bankkonti. Helt umuligt at kontrollere, siger 3F. Minister indrømmer problem.

Kinesiske Huashan Hong blev udnyttet, mens han arbejdede for en dansk arbejdsgiver. Han er en af mange ikke-EU-borgere, som hvert år kommer hertil i håb om et bedre liv.
Foto: Joachim Rode

Onsdag åbner en ny dør til det danske arbejdsmarked, som kan skabe store problemer med underbetaling og udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft.

Sådan lyder vurderingen fra fagforeningen 3F af en ny lov, som giver landets virksomheder mulighed for at importere faglært arbejdskraft fra ikke-EU-lande via en ny positivliste.

Årsagen er, at op mod halvdelen af lønnen kan udbetales som kost og logi, og resten kan udbetales på en udenlandsk bankkonto.

Og det gør det så godt som umuligt at kontrollere, om udlændingene rent faktisk også får, hvad der svarer til dansk løn fremover, mener 3F.

- Det er dybt bekymrende, og det harmonerer på ingen måde med lovens intentioner, som var, at ansættelsen skal være på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, siger Søren Heisel, der er forbundssekretær i 3F.

- Jeg er forundret over, at et flertal i Folketinget har valgt at udvande og svække en ordning, som i sin oprindelige form var relativt afbalanceret, siger han.

Gammel praksis skaber nyt hul

Hullet opstår, fordi positivlisten indtil nu har været forbeholdt højt specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Arbejdskraft, som mange arbejdsgivere ikke kunne få til landet, medmindre de tiltrak medarbejderne med særlige goder, som for eksempel betalt husleje oven i høje lønninger.

Men med ændringen af loven vil vejen ind i Danmark via positivlisten pludselig blive åbnet for en række andre faggrupper, som ikke er højspecialiserede, men faglærte.

LÆS OGSÅ: Svinebaron snød medarbejder for pension

Her er vilkårene ofte nogle ganske andre. Og det bekymrer 3F.

- Det er på ingen måde sædvanligt på det faglærte arbejdsmarked, at man får op mod halvdelen udbetalt i kost og logi, eller at beløbet udbetales til en udenlandsk bankkonto, siger Søren Heisel.

- Med den praksis, som ministeriet har tænkt sig at lægge for dagen, bliver det tæt på umuligt at kontrollere, om den udenlandske lønmodtager får en løn, der svarer til det, der er almindeligt inden for området i Danmark. Vi har ikke mulighed for at modvirke løndumping på en række faglærte områder, hvis ministeriets praksis fastholdes, siger han.

Enhedslisten opdagede fejl: Vi skal rydde op nu

At det netop bliver muligt at udbetale halvdelen af lønnen via kost og logi, og at løn må udbetales til udenlandske konti, fremgår af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Folketinget fra juni i år, mens loven var ved at blive udformet.

Her kan man læse, at lønnen til de faglærte udlændinge på positivlisten både kan blive “udbetalt i Danmark og i ansøgerens hjemland.”

Der står også, at “som udgangspunkt skal mindst halvdelen af lønnen udgøres af udbetalt løn”, men at resten af lønnen så til gengæld kan udbetales som for eksempel husleje, diæter, fri bil og telefon.

LÆS OGSÅ: Tre fridage om året: Kok blev snydt for 1,5 millioner i løn af dansk chef

Det var Victoria Velasquez, Enhedslistens beskæftigelsesordfører, der stillede spørgsmålet i Folketinget.

- Jeg blev noget overrasket, da jeg fik svaret fra ministeren. Det er simpelthen ikke godt nok, og vi skal tydeligvis have ryddet op i reglerne hurtigst muligt, siger hun.

Hun er enig med 3F i, at der skal være sikre vilkår for udenlandske arbejdere i Danmark, så de ikke aflønnes via husleje eller får lønnen udbetalt til ukendte konti i udlandet. 

- Det skal ikke være sådan, at et lille loftrum kan udgøre halvdelen af din lønindkomst. Vi har set reglerne skabe problemer flere steder for udenlandsk arbejdskraft. Man kan bare kigge mod landbruget herhjemme for at finde utallige eksempler på, hvordan udlændinge bliver snydt, ved at kost og logi bliver trukket fra lønnen. De kinesiske kokke er et andet eksempel, hvor vi har set mennesker blive udnyttet. Derfor har jeg allerede taget kontakt til ministeren for at få sat gang i et lovarbejde, der kan rette op på hullerne i de her regler, siger Victoria Velasquez, der forventer et bredt flertal, så en ny regering ikke kan ændre reglerne igen senere.

Minister indrømmer: Ny lov er problematisk

Den nye lovændring af positivlisten er en del af finanslovsaftalen fra sidste år, hvor regeringen indgik en aftale med SF, Enhedslisten, Alternativet og De Radikale om at udvide antallet af ikke EU-borgere, der kunne få adgang til det danske arbejdsmarked med en række faglærte faggrupper.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) indrømmer, at der er huller i den nye lov, som skal ændres snarest muligt.

Jeg synes også, det er problematisk, at man kan få udbetalt op til halvdelen af sin løn i kost og logi. Det er ikke, hvad jeg forstår ved sædvanlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Faktisk troede jeg, at vi havde løst dette problem for nogle år siden, da vi ændrede en anden ordning, men det har vi tydeligvis ikke, siger han.

LÆS OGSÅ: Ny lov: Bødestraf for illegalt arbejde fordoblet

Ifølge Mattias Tesfaye spreder problemet sig ud over mere end blot positivlisten, men breder sig over hele udlændingeområdet.

- Vi har desværre i nogle år haft en alt for sløset tilgang til, hvordan man forstår udtrykket “sædvanlige løn- og arbejdsvilkår” i udlændingelovgivningen herhjemme. Der er åbninger for at snyde, som vi også så med sagerne om de kinesiske kokke på beløbsordningen. Jeg ville ønske, at vi havde ryddet op i det her for lang tid siden. Men oprydningsarbejdet er først gået i gang nu. Det her er et af flere huller i osten, som jeg glæder mig til at lukke, siger han.

- Men kunne I ikke i forligskredsen have ventet med at vedtage den nye lov, indtil I havde lukket for at betale løn i kost og logi og til bankkonti uden for Danmark, som gør det sværere at kontrollere for snyd og åbner for mulig udnyttelse af ansatte?

- Jeg er selv utålmodig og vil gerne ændre en række utidssvarende regler i udlændingeloven. Men love tager tid, og dette hul må vi vente med at lukke indtil næste år, siger Mattias Tesfaye.

Ministeren forventer, at han kan indgå en bred aftale i Folketinget om at ændre loven og lukke andre huller i efteråret, så den nye lovændring kan træde i kraft fra årsskiftet.