Gå til hovedindhold

Der sker al for mange døds- og arbejdsulykker i transportbranchen, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Han har derfor bedt Arbejdstilsynet sætte gang i en målrettet indsats for at forebygge de alvorlige ulykker.

Over hver tredje person, der døde på jobbet i 2018, var chauffør, viser en opgørelse foretaget af 3F.

Med en kampagne og målrettet kontrolindsats er det lykkedes at få nedbragt antallet af døds- og alvorlige arbejdsulykker i landbruget og i byggeriet, og det samme skal ske i vejgodstranportbranchen, som blandt andet omfatter lastbilchauffører og lagermedarbejdere.

Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Der er alt for mange, som kommer ud for en arbejdsulykke i vejgodstransportbranchen, og desværre har vi også set en række dødsulykker. Det er selvfølgelig ikke noget, som jeg vil acceptere, siger ministeren.

- Vi skal have knækket ulykkeskurven, siger han.

Skræddersyet indsats

Ifølge en foreløbig opgørelse fra Arbejdstilsynet mistede 29 mennesker i 2018 livet i forbindelse med arbejde i Danmark. Mindst 20 af dødsulykkerne skete på områder, hvor 3F har overenskomst, og mindst 11 af dødsulykkerne er sket inden for Transportgruppen i 3F’s område.

På baggrund af den foreløbige opgørelse over dødsulykker sidste år har Troels Lund Poulsen Ministeren taget initiativ til en skærpet indsats. Den betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet skal intensivere aktionerne i forhold til vejgodstransport og i forbindelse med tilsynsbesøg skal have større fokus på arbejde i højden, akutte overbelastninger og risikoen for at blive ramt af nedfaldne genstande. Desuden skal Arbejdstilsynet løbende mødes med branchen for at analysere de alvorlige ulykker.

- I branchen er der et ønske, at der kommer en skræddersyet indsats. Og tiltagene ligger i naturlig forlængelse af de ting, som vi har gjort for at mindske ulykkerne i landbruget og byggeriet, siger Troels Lund Poulsen.

Indebrændte i førerhus

I november sidste år blev en græsk chauffør alvorligt forbrændt i Padborg, da et gasblus eksploderede under madlavningen i lastbilens førerhus. Og i december sidste år indebrændte en udenlandsk chauffør i førerhuset på en lastbil, der brød i brand, mens den holdt parkeret for natten på et trafikcenter i Sæby.

Troels Lund Poulsen mener derfor, at der kan være et behov for målrettet information til udenlandske chauffører, der kører og opholder i Danmark. Han opfordrer samtidig alle interessenter i branchen til at byde ind med forslag og idéer til tiltag, der kan være med til at forhindre ulykkerne.

- Det er nok ikke realistisk helt at forhindre, at der sker ulykker i transportbranchen. Men målet er helt klart, at der skal ske færre i år, siger Troels Lund Poulsen.

3F: Tilsyn skal ud på landevejen

Flemming Overgaard, der er næstformand i 3F’s Transportgruppe, hilser indsatsen velkommen.

- Det er nødvendigt med en særlig fokus og indsats for at forebygge dødsulykkerne og skabe et mere sikkert arbejdsmiljø for chaufførerne og vores medlemmer i branchen, siger Flemming Overgaard.

- Jeg håber, at indsatsen vil betyde, at Arbejdstilsynet kommer mere ud på landevejen, hvor tingene foregår. Og mere ud til de godsterminaler, hvor der kan opstå farlige situationer under af- og pålæsning af lastbilerne, siger han.

Behov for flere tiltag

DTL - Danske Vognmænd, der er hovedorganisation for cirka 2.000 vognmænd i Danmark, vil gerne være med til at nedbringe antallet af ulykker.

- Der er sket mange frygtelige ulykker i branchen, og vi bakker op om, at der skabes klarhed over, hvorfor de skete, og hvordan de fremover kan undgås, siger administrerende direktør Erik Østergaard, DTL - Danske Vognmænd.

- Der findes nok ingen universal kur, der kan forhindre ulykkerne. Jeg tror, at der er behov for en bred vifte af tiltag. Herunder også uddannelse af chauffører og vognmænd, der altid skal være opmærksomme på forholdene, hvor de arbejder, siger han.