Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

På mandag beslutter Region Syddanmark, om Syddanske Vaskerier skal udliciteres til et privat firma. - Vi har ingen indflydelse haft på beslutningen, lyder det fra vaskeriassistenterne. SF mener, regionen bryder egne regler.

Tillidsrepræsentant May Britt Larsen og tillidsrepræsentant Susanne Lau synes, beslutningen om deres fremtid er taget hen over hovedet på dem.
Privatfoto

Med store bogstaver står der “LUKKET” under punkt 15 på dagsordenen til regionsrådsmødet i Region Syddanmark på mandag 26. november.

Og det er netop sådan, medarbejdere på det offentlige sygehusvaskeri i Odense har det lige nu: Lukket ude fra beslutningen om deres egen fremtid, som regionsrådet skal tage på mandag.

Her beslutter rådet nemlig, om Syddanske Vaskerier med de små 100 medarbejdere fra 1. januar 2020 og 10 år frem skal udliciteres til enten De Forenede Dampvaskerier eller Berendsen Textil Service - eller om vaskeriet kan blive på offentlige hænder.

Vaskeriassistenternes tillidsrepræsentant i Odense, May Britt Larsen, føler, at beslutningerne er blevet taget hen over hovedet på medarbejderne på gulvet.

- Vi har som medarbejdere ingen indflydelse haft på hele den her proces. Vi har ikke fået lov til at komme med input til effektiviseringer eller idéer eller give vores besyv med, siger May Britt Larsen, der repræsenterer cirka 45 vaskeriassistenter.

Et endnu større spørgsmålstegn

Hendes tillidsrepræsentantkollega, Susanne Lau, der repræsenterer logistikmedarbejderne hos Odense Universitets Hospital (OUH), er et endnu større spørgsmålstegn.

Først i denne uge har Susanne Lau ad omveje fået oplyst, at hendes afdeling faktisk er en del af hele udbudsprocessen. En afdeling, som i 2014 blev udskilt fra selve sygehusvaskeriet.

- Det undrer mig virkelig meget. Det har vi slet ikke fået noget at vide om før nu, og vi blev jo skilt ud fra vaskeriet for flere år siden, siger Susanne Lau.

Skulle spare millioner

Beslutningen om, at sygehusvaskeriet - der også har en afdeling i Svendborg og Vejle - skal konkurrenceudsættes, blev oprindeligt taget i forbindelse med budgettet i 2016. Hér blev også vedtaget et sparekrav på 16 millioner over tre år fra 2017-2019 - et sparekrav, sygehusvaskeriet allerede har indfriet.

Der blev nedsat en styregruppe, og tillidsrepræsentant May Britt Larsen spurgte, om hun kunne være med, da konkurrenceudsættelsen ville ramme hendes kolleger.

Men daværende regionsdirektør Rikke Vestergaard gav hende dengang et afslag med den begrundelse, at hun var inhabil. I stedet skulle vaskeriassistenterne repræsenteres af næstformanden i regionens MED-udvalg, lød svaret. Næstformanden er akademiker og sidder på regionskontoret.

I strid med MED-aftalen

Region Syd har en udvidet pligt til at høre, informere og inddrage de berørte medarbejdere detaljeret i beslutningsprocessen, når noget så afgørende som en konkurrenceudsættelse finder sted.

Det siger regionens MED-aftale, som er dén aftale, der bestemmer samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne på alle niveauer i regionen.

Derfor bryder regionen nu MED-aftalen, mener Karsten Fogde, der sidder i regionsrådet for SF og er med i Anlægs- og innovationsudvalget, hvor udbudssagen har været behandlet.

- I MED-aftalen står, at vores medarbejdere skal holdes bedst muligt informeret, de skal inddrages, og deres faglighed skal sættes i spil. Det har regionen i mine øjne slet ikke levet op til i det her tilfælde. Regionen bryder MED-aftalen, og det er jeg ked af at være med til at blive ansvarlig for, siger Karsten Fogde.

Unfair konkurrence

Karsten Fogde angriber også på andre områder konkurrenceudsættelsen af vaskeriet. Han frygter, den kommer til at ske på ulige vilkår.

Generelt er det sådan, at når en virksomhed konkurrenceudsættes, kan man beslutte, at virksomheden afgiver et eget bud, det vil sige selv byder på opgaven til en pris. Men det har regionen valgt ikke at gøre i dette tilfælde. Og det skævvrider hele sagen, siger Karsten Fogde:

- Syddanske Vaskerier har siden 2016 været en del af et sparekatalog og er blevet forhindret i at lave de anbefalede investeringer og den nødvendige innovation. Det må altså give sig udslag i et omkostningsniveau, som ville have været anderledes, hvis man havde fået lov til at investere. Så det er et helt skævt grundlag, beslutningen på mandag tages på, siger Karsten Fogde.

Frygter for på mandag

To gange tidligere har vaskeriet været udsat for en slags benchmarking, uden at det dog blev konkurrenceudsat. Begge gange faldt vaskeriet ud som fuldt konkurrencedygtigt.

Men når vaskeriet ikke har kunnet afgive et eget bud, er det svært at hamle op med de private firmaer, der har kunnet indregne effektiviseringer ind i buddet, der strækker sig over 10 år, siger tillidsrepræsentant May Britt Larsen:

- Vi er fleksible og har altid vist os konkurrencedygtige, men det har vi ikke fået lov til at vise denne gang.

Desuden skræmmer sporene fra tidligere uheldige udliciteringer i Region Syd, for eksempel da regionen udliciterede sin ambulancedrift til hollandske Bios, der kort tid efter gik konkurs.

- Jeg er nervøs for, at regionsrådet igen bare vælger en billig løsning, siger May Britt Larsen.

Regionsrådsformand vil ikke kommentere

Fagbladet 3F ville gerne have forholdt regionsrådsformand Stephanie Lose (V) kritikken. Men regionsformanden har ikke nogen kommentarer til sagen, før regionsrådet har truffet en beslutning på mandag, og de berørte parter er orienteret, meddeler hun i en mail til Fagbladet 3F.

Hun skriver desuden, at “beslutningen om at konkurrenceudsætte vaskeriområdet har været behandlet i FMU og hovedudvalget”. (FMU er det fælles medarbejderudvalg, red).

Beslutningen om vaskeriets fremtid tages på regionsrådsmødet 26. november på et lukket punkt på dagsordenen.

Tidligt tirsdag bliver de omkring 100 berørte vaskeriassistenter informeret om udfaldet.

Herefter er der en såkaldt “stand still” periode på 10 dage, hvor de involverede parter kan indgive klage over afgørelsen.