Gå til hovedindhold

- Men vi skal ikke glæde os for tidligt, advarer tre cheføkonomer. For selvom ledigheden ikke er steget ret meget i corona-krisens 5. uge - og 3F endda har haft et lille fald - så kan ledigheden vokse igen, når funktionærernes opsigelser udløber. Samtidig er samfundets vækstmotorer dybfrosne.

Der er tale om en klar opbremsning i ledigheden, der steg med rekordfart i den første uge, efter at Statsministeren lukkede dele af landet ned. Måske har vi oplevet det værste nu. Men det er for tidligt at tale om en vending, mener flere cheføkonomer, for der er stadig flere ubekendte. Læs deres forklaringer her.
arkiv

For første gang i fem uger er ledigheden i 3F faldet en lille smule. Det viser den seneste uges opgørelse fra 3F’s a-kasse. I samme periode er den samlede ledighed ikke vokset med mere end godt 900 personer. Det er kun en brøkdel af de vilde stigninger fra de første kriseuger, hvor over 17.000 meldte sig ledige på jobnet.dk på bare én uge. Og næsten 5.000 alene i 3F.

- Det, vi ser nu, er en klar opbremsning. Og endda et lille fald i 3F. Foreløbig. Det er selvfølgelig glædeligt. Vi kan håbe, at vi nu har set det værste. Men spørgsmålet er, om det varer ved, siger cheføkonom i 3F, Frederik I. Pedersen.

Heller ikke Tore Stramer, cheføkonom i erhvervsorganisationen og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv, tør glæde sig for tidligt:

- Man skal passe på med at sammenligne med begyndelsen af krisen, hvor meget lukkede på én gang. Desuden dækker de nye tal perioden omkring påske, hvor mange har holdt ferie. Og endelig ser vi ofte flere afskedigelser omkring den 1. i en måned, siger han.

- Men når det er sagt, så har vi noteret os, at virus er kommet under kontrol herhjemme, og at der sker en gradvis yderligere åbning fra mandag. Når virksomhederne har dét i sigte, holder de forhåbentlig igen med afskedigelser. Jeg håber meget, at vi har set bunden og lagt det værste bag os, så vi vil se en bedring herfra. Men man skal ikke forvente det store opsving, mener Tore Stramer.

Han nævner, at krisen er global og derfor rammer vores eksport:

- Men vi har en forhåbning om, at stadigt flere erhverv vil åbne, og flere danskere vil komme i arbejde igen.

Et ubehageligt højt niveau

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er cheføkonom Erik Bjørsted lidt mere pessimistisk. Han mener, at krisen er dybere, end ledighedstallene viser.

- Bekymringen er, at der formentlig er funktionærgrupper med længere opsigelsesvarsler, som er opsagt, men ikke fratrådt endnu. Det vil sige, at der kan komme en ny bølge af ledige. Det er sandsynligt, mener han.

Erik Bjørsted er enig i, at stigningen i ledigheden er aftaget. Men:

- Ledigheden er kommet op på et ubehageligt højt niveau. Det betyder, at forbrugerne måske holder på pengene, selvom virksomhederne begynder at lukke op. Den samme problemstilling har man i udlandet. Det vil ramme vores eksport. De vækstmotorer, der skal drive vores økonomi, er iskolde, mener Erik Bjørsted.

Derfor hører AE til fortalerne for, at det private forbrug herhjemme skal stimuleres ved politiske tiltag.

Han mener, det er for tidligt at tale om en vending.

- Ledigheden kan meget vel være højere end antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt tilmeldte til Jobnet. Tabet af arbejdspladser kan være større, end de tal viser, siger Erik Bjørsted.

Store sæsonudsving

3F’s cheføkonom er enig. I 3F er der siden krisen godt 8.000 flere tilmeldt Jobnet som ledige. Men neden under tallet er der store bevægelser ind og ud af ledighed.

- I 3F ved vi, at vi har et større sæsonudsving i foråret. Det vil sige, at mange går i arbejde igen efter at have været vinterhjemsendt med mere. Hvis vi sammenligner med vores tal fra samme tid sidste år, så mener vi, at corona-krisen reelt har sendt 11.000 flere 3F’ere ud i ledighed, forklarer Frederik I. Pedersen.

- Havde der ikke været hjælpepakker, var vores ledighed steget endnu mere, mener han.

Også Frederik I. Pedersen fra 3F tror, der vil komme en anden bølge af fyringer af funktionærer.

- Samlet set bringer tallene håb om, at vi måske har set det værste, hvad angår aktivitetsnedgang. Men vi mangler stadig at se følgerne af den globale krise og den anden bølge, der kan komme af virusudbruddet, siger han.