Gå til hovedindhold

Ledige seniorer har markant sværere ved at få job end andre aldersgrupper, viser tal fra jobindsats, ligesom seniorers ledighed er på rekordhøjt niveau.

Beskæftigelsen for seniorer er vokset - men der er ridser i lakken: Ledige seniorer har sværere ved at få arbejde igen end andre - og seniorledigheden overhaler gennemsnittet.
arkiv

Ledige seniorer er markant langsommere om at komme i job, når de først er blevet ledige. Det viser tal fra Jobindsats.

Efter 12 måneder er halvdelen af alle ledige i arbejde igen. Men når der er 60 eller flere lys i fødselsdagskagen, så er kun hver tredje kommet i arbejde 12 måneder efter, at man blev ledig.

Samtidig har ledigheden for seniorer i nogle måneder nu ligget rekordhøjt. Tidligere på året skrev Fagbladet 3F, hvordan ledigheden for seniorer for første gang i årevis toppede. I marts var det steget til godt 8.400 ledige over 60 år.

Det overordnede billede er, at beskæftigelsen blandt seniorer er steget markant de senere år.

- Den udvikling vi ser lige nu, er lidt ridser i den ellers positive udvikling. Det er nyt, at seniorers ledighed er højere end gennemsnittet. Det kan hænge sammen med den stigende efterløns- og pensionsalder. Udfordringen er, at nogle er for syge til at arbejde, for raske til at få førtidspension og ikke gamle nok til at få pension, påpeger Anna Debel, økonom i Ældresagen.

Advarselsflag

Hun ser de nye tal som et advarselsflag.

- Arbejdsmarkedet skal indrettes efter, at vi skal arbejde længere, når pensionsalderen stiger. Ellers vil udviklingen med flere ledige seniorer forstærkes, mener Anna Debel.

Ifølge Anna Debel handler det blandt andet om at forebygge nedslidning, give mulighed for sporskifte og hensyntagen til seniorer på arbejdspladserne.

- Med en højere pensionsalder skal ældre ledige i arbejde igen, pointerer hun.

Muligheder forringet

Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s a-kasse er på samme linje:

- Det er rigtig positivt, at seniorer, der kan og vil, venter et år eller to med pensionen, fordi deres arbejdsplads har brug for dem, siger hun.

Eva Obdrup mener, at seniorers højere ledighed formentlig skyldes de forringede muligheder for senere tilbagetrækning.

- Tidligere hørte vi ofte i a-kassen, at blev man først ledig, når man var i 60’erne, så tog man sin efterløn. Men for mange mennesker er det jo ikke en mulighed i dag, så derfor udgør de en arbejdskraftreserve, påpeger Eva Obdrup, der forventer, at udviklingen vil forstærkes de kommende år.

- På grund af den stigende pensionsalder vil vi se flere og flere seniorer forsøge at hænge fast i arbejdsmarkedet med det yderste af neglene på trods af måske fysiske skavanker, fordi der ikke er andre muligheder, med mindre man ligefrem er nedslidt, mener hun.