Gå til hovedindhold

Landbrugsstyrelsen har opsagt 71 medarbejdere. Men op til fyringerne har styrelsen ansat 149 nye medarbejdere. Tillidsrepræsentanter er stærkt utilfredse.

Alene i september, hvor fyringsrunden blev bebudet, blev 15 nye ansat. (Modelfoto)
Foto: Colourbox/free

Som en konsekvens af faldende bevillinger blev 71 medarbejdere afskediget i Landbrugsstyrelsen i slutningen af oktober.

En aktindsigt, som Magisterbladet har modtaget, viser imidlertid, at Landbrugsstyrelsen op til fyringsrunden iværksatte en omfattende rekruttering af nye medarbejdere.

Fra januar til september i år ansatte styrelsen 149 nye medarbejdere, herunder 15 alene i september, hvor fyringsrunden blev bebudet.

Ifølge de tillidsfolk, som Magisterbladet har talt med, burde direktionen på et langt tidligere tidspunkt have taget bestik af situationen og forudset, hvor det ville ende, så man ikke var havnet i en situation, hvor så mange skulle afskediges.

De mange nyansættelser i løbet af 2018 er sket til trods for, at Landbrugsstyrelsen allerede i september 2017 i en teknisk gennemgang af regeringens finanslovsforslag stod over for store millionbesparelser, påpeger de.

Med finansloven, der blev vedtaget 22. december 2017, stod det så sort på hvidt, at styrelsens driftsbevilling ville falde med 86 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Tillidsrepræsentanterne peger på, at medarbejdere allerede i 2017 advarede ledelsen om den alvorlige økonomiske situation.

På et møde i samarbejdsudvalget 10. april 2018 anmodede HK-tillidsrepræsentant Michael Jensen af samme årsag om et øjeblikkeligt ansættelsesstop.

Anmodningen blev afvist af Jette Petersen. Hun ønskede i stedet for at afvente resultatet af en igangværende budgetanalyse, der skulle “identificere mulige løsninger på Landbrugsstyrelsens fremadrettede økonomiske udfordringer,” som det hedder i styrelsens årsrapport fra marts.

Efter anmodningen om et øjeblikkeligt ansættelsesstop og frem til september ansatte styrelsen mindst 62 medarbejdere.

- Direktionen har henvist til budgetanalysen, men det holder jo ikke, for de overordnede linjer var tydelige. Vi var i en uholdbar situation. Og uanset hvad kunne budgetanalysen ikke ændre på de store besparelser i finansloven, siger HK-tillidsrepræsentant Michael Jensen.

DM-tillidsrepræsentant Thomas Schjønning er enig.

- Tingene hænger ikke sammen. Direktionen kunne på et langt tidligere tidspunkt have taget bestik af situationen og forudset, hvor det ville ende. Hvis det var sket, og man havde udvist rettidig omhu, var vi ikke havnet i en situation, hvor så mange skulle afskediges, siger Thomas Schjønning til Magisterbladet.

Takket være 32 frivillige fratrædelser er antallet af afskedigelser blevet reduceret til 39.

Landbrugsstyrelsens direktør Jette Petersen skriver til Magisterbladet, at “det er forståeligt, at man kan undre sig over, at der er rekrutteret medarbejdere i en tid med økonomisk usikkerhed.”

- Det er nærliggende at tænke, at hver nyansat er ensbetydende med en ekstra afskedigelse, men det er kun på papiret. Tingene er desværre ikke så enkle i virkeligheden, skriver hun og uddyber:

- Selvom medarbejderne på mange måder er fleksible og tilpasser sig nye opgaver, er det også et faktum, at styrelsen med sin spredte geografi og store spænd i opgaver og kompetencebehov ikke er i en situation, hvor vi kan løse udfordringerne alene med opbremsning i ansættelser og eventuelle omplaceringer.