Gå til hovedindhold

Der er en skæv alderssammensætning i Folketinget efter valget, hvor kun hver 8. politiker er over 60 år. Ældre har grund til at være bekymrede, mener forsker.

Møde i Folketingssalen, hvor ministrene svarer på oversendte spørgsmål i ministrenes spørgetid på Christiansborg, onsdag den 27. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Der er langt mellem medlemmerne i det nye folketing, der har en dåbsattest, som viser, at de er 60 år eller derover.

Faktisk gælder det kun 24 politikere ud af Folketingets i alt 179 medlemmer, viser en opgørelse, som Faglige Seniorers nyhedsbrev har foretaget.

Det svarer til, at hvert 8. medlem af Folketinget er 60 år eller derover, mens ældre danskere over 60 år udgør hele 25 procent af befolkningen.

At de ældre er underrepræsenterede i landets lovgivende forsamling bør vække bekymring, mener Roger Buch, der er forsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Politik er en kamp på holdninger, men det er også en kamp mellem generationer for at få fokus på netop det, der er vigtigt for aldersgruppen. For eksempel uddannelse, børnefamiliers vilkår og ældrepleje, siger han og tilføjer:

- Alt andet lige vil det faktum, at der er få ældre politikere, betyde, at der er mindre fokus på ældrepolitik. Og det bør bekymre.

Han peger blandt andet på, at ældrepolitik ikke fyldte meget i valgkampen - bortset fra diskussionen om tilbagetrækning.

Palle Smed, direktør i fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer, efterlyser politikere med flere år på bagen:

- Det er jo paradoksalt, at vi taler om, at vi alle skal arbejde længere, men at ældre politikere bliver vraget eller selv vælger at stoppe, blot fordi de når pensionsalderen.

- Det er et kæmpemæssigt tab af erfaring og viden, samfundet på den måde går glip af, og det skal vi alle være ærgerlige over, siger han.

Det parti, der har flest folketingsmedlemmer over 60 år, er Enhedslisten. Det gælder 5 ud af partiets 13 medlemmer - svarerende til 38 procent af partiets folketingsgruppe.

Færrest ældre folketingsmedlemmer er der hos Venstre, hvor 6 ud af 45 politikere er over 60 år. Blandt andet Bertel Haarder, der er det næstældste medlem af Folketinget. Han er 74 år.

I Dansk Folkepartis stærkt formindskede Folketingsgruppe er 3 ud af 16 medlemmer over 60 år. Det svarer til 19 procent. Blandt dem er den afgående formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, der er 72 år.

Hos det største parti i Folketinget, Socialdemokratiet, er fem medlemmer over 60 år. Det svarer til lidt over 10 procent af folketingsgruppens i alt 48 medlemmer.

To partier har ingen folketingspolitikere, der er over 60 år. Det er Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Folketingets nestor er den radikale politiker Marianne Jelved. Med sine 75 år er hun det ældste medlem. Og så er hun i øvrigt den eneste hos Det Radikale Venstre, der er over 60 år, viser opgørelsen i Faglige Seniorers nyhedsbrev.