Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).

Danske betonarbejdere har tjent op til 67 procent mere i løn end deres polske kolleger på en stor byggeplads hos energikæmpen Ørsted. Men det bliver der ændret på nu.

Polske betonarbejdere har tjent op til 85 kroner mindre i timen end danske betonarbejdere på byggeriet på Asnæsværket.
Kalundborg Kommune

Polske betonarbejdere har tjent op til 85 kroner mindre i timen end danske betonarbejdere på et kæmpe byggeri. Forskelsbehandlingen har fundet sted på Asnæsværket hos Danmarks største energiselskab, Ørsted, der har den danske stat som hovedaktionær.

Men nu kan polske betonarbejdere se frem til en efterbetaling. Den ekstra betaling vil sikre dem samme timeløn som de danske betonarbejdere på Ørsteds udbygning af varmeværket ved Kalundborg. For 3F har indgået et forlig i en sag om ligeløn. Som følge af forliget har det danske firma GS Seacon netop efterbetalt en million kroner.

Hos 3F Kalundborg glæder faglig medarbejder Theis Broberg Olsen sig over efterbetalingen til polske medlemmer.

- Det er en sejr, at vi nu kan sikre vores medlemmer lige løn for lige arbejde, uanset hvilket land de kommer fra. Men det er meget rystende, at en af Danmarks største entreprenørvirksomheder har gjort forskel på folk på grund af deres nationalitet. Sådanne handlinger kan ødelægge det danske arbejdsmarked, siger han.

Vekselkurs i aftale: Polsk arbejdskraft har en værdi på 75 procent

Asnæsværket bliver for tiden udbygget, så det kan bruge biomasse i stedet for kul som brændsel. Bag projektet står energivirksomheden Ørsted, medicinalvirksomheden Novo Nordisk og bioteknologivirksomheden Novozymes samt det kommunalt ejede aktieselskab Kalundborg Forsyning. Udbygningen af varmeværket forventes at koste 1,2 milliarder kroner.

Den store, danske entreprenørvirksomhed Per Aarsleff A/S har stået for betonarbejdet på byggeriet. Virksomheden har haft danske betonarbejdere direkte ansat. Derudover har Per Aarsleff A/S haft én underleverandør på betonarbejdet, GS Seacon, der har haft de polske betonarbejdere ansat.

Fagbladet 3F er kommet i besiddelse af en kopi af en bonusaftale, som fortæller, hvor meget de ansatte hos Per Aarsleff A/S skulle have i løn for betonarbejdet. Ifølge virksomhedens aftale med betonarbejderne skulle virksomheden betale dem mellem 175 og 215 kroner i timen i løn - alt efter, hvor hurtigt betonarbejdet på Asnæsværket blev udført. Jo mindre tid arbejderne brugte på arbejdet, jo højere løn fik de.

Der var afsat i alt 63.700 arbejdstimer til betonarbejdet, viser bonusaftalen.

“Ved bemanding med polsk arbejdskraft i sjakket indregnes disse timer med en værdi på 75% af en normal time (“vekselkurs”),” står der i bonusaftalen fra Per Aarsleff A/S.

Ifølge bonusaftalen talte en dansk betonarbejders arbejde i én time altså for én time. Mens en polsk betonarbejders arbejde i én time blot talte for tre kvarters arbejde.

Dermed har Per Arsleff A/S vurderet, at polske betonarbejderes arbejde var 25 procent mindre værd end danske betonarbejderes. Vurderingen er foretaget, inden langt størstedelen af arbejdet blev udført, og dermed alene ud fra betonarbejderes nationalitet - ikke udførelsen af deres arbejde.

(Artiklen fortsætter under billedet)


FOTO: Bonusaftale fra Per Aarsleff A/S

Borgmester: Ejendommeligt

Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), var i oktober 2017 med til at tage første spadestik til udbygningen af Asnæsværket.

Hvad synes du om, at der bliver gjort forskel på folk ud fra deres nationalitet?

- Det lyder mærkeligt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, om polakker har en lavere produktivitet, end danskere har. Det lyder ejendommeligt, siger Martin Damm.

- Jeg synes, at det skal være på danske løn- og arbejdsvilkår, når man laver noget i Danmark, så man har lige og fair konkurrence. Jeg er glad for, at vi har nogle systemer, der kan redde det ud bagefter, hvis det ikke er foregået sådan. Man ville jo ikke få medhold, hvis der ikke var foregået noget forkert, siger borgmesteren.

Han gør opmærksom på, at det ikke er Kalundborg Kommune, der har hyret virksomhederne i sagen.

Ingen kommentarer

Fagbladet 3F har blandt andet spurgt ledelsen hos Per Aarsleff A/S om, hvorfor virksomheden har sat polakkers “vekselkurs” til 75 procent af danskeres, og om det er fair.

Men Per Aarsleff A/S’ presseafdeling har blot sendt et kort skriftligt svar, som ikke svarer på spørgsmålene om virksomhedens bonusaftale:

- Sagen, som er en fagretslig sag rejst mod Aarsleffs underentreprenør GS Seacon, er færdigbehandlet fagretsligt i fortrolighed mellem repræsentanter fra 3F, GS Seacon, Dansk Byggeri og Per Aarsleff A/S. Aarsleff har derfor ingen kommentarer, står der i svaret fra presseafdelingen.

Forligsteksten i sagen indeholder ingen bestemmelse om, at partnerne ikke må udtale sig om forliget. Alligevel lyder meldingen til Fagbladet 3F fra GS Seacons medejer og direktør, Alicja Koss, der selv har været med til at indgå forliget:

- Jeg har ikke mulighed for at sige, hvad jeg mener om aftalen. Jeg har ikke ret til at tale om aftalen. Den er kun mellem parterne, og vi er alle sammen forpligtiget til ikke at tale om den.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Polske arbejdere var under arbejdet ulovligt indkvarteret i containere bag Asnæsværket.
Polske arbejdere var under arbejdet ulovligt indkvarteret i containere bag Asnæsværket. FOTO: Foto: Privat

Ørsted: Kræver forhold efter overenskomsten

Fagbladet 3F har også bedt om kommentarer fra ledelsen hos Ørsted til forskelsbehandlingen af danskere og polakker på energivirksomhedens byggeplads.

- Vi har udbudt en kontrakt i henhold til udbudsreglerne, som Per Aarsleff har vundet. Vi stiller krav om, at alle dem, der arbejder på vores projekter, arbejder under overenskomstlignende forhold. Vi har ikke mulighed for at diktere, hvad der derudover bliver indgået af løn- og bonusaftaler mellem vores leverandører, deres ansatte og de faglige organisationer, skriver produktionsdirektør i Ørsted, Ole Thomsen, i en e-mail og oplyser, at Ørsted ikke har yderligere at tilføje.

Mindstelønnen for betonarbejder er 126,15 kroner i timen ifølge Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri.

Ifølge den lokale 3F-afdeling tjener betonarbejdere typisk 180 til 200 kroner i timen i Kalundborg-området.

Danskere skal ikke aflevere løn

De danske betonarbejdere fra Per Aarsleff A/S og de polske betonarbejdere fra GS Seacon har arbejdet side om side på betonarbejdet, der nu er afsluttet. GS Seacons polske arbejderes arbejdstimer indgik i bonusaftalens timeregnskab, men polakkerne fik ikke udbetalt løn efter aftalen.

Danske betonarbejdere har tjent 212,50 kroner i timeløn for arbejdet på Asnæsværket som direkte ansatte hos Per Aarsleff A/S.

GS Seacon har betalt mellem 127 og 135 kroner i timeløn til polakkerne for arbejdet på varmeværket, viser lønsedler.

Hvis de polske betonarbejdere havde fået løn efter bonusaftalen, ville de danske arbejderes timeløn have været 175 kroner i timen og ikke 212,50, vurderer 3F Kalundborg.  

Men med forliget med 3F har Per Aarsleff A/S forpligtiget sig til ikke at kræve løn tilbagebetalt af de danske betonarbejdere.

Det er faglig medarbejder hos 3F Kalundborg Theis Broberg Olsen tilfreds med:

- Det har været meget vigtigt for os at få med i forliget. Det betyder faktisk, at de omkring 100 danske betonarbejdere samlet set kan beholde op til omkring to millioner kroner i løn, som de allerede har modtaget, siger han.    

Forligets parter er desuden blevet enige om at anbefale, at der ikke skal være forskel i betalingen til danske og udenlandske medarbejdere.