Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Haderslev, Holstebro, Favrskov og Skanderborg kommuner vil fortsat benytte Forenede Service, selvom en medejer af servicekoncernen er blevet dømt for groft skattesvig. Tre andre kommuner har endnu ikke truffet deres afgørelse.

Michael Krogh er medejer og bestyrelsesmedlem hos den store servicekoncern Forenede. Han er sigtet for groft skattesvig for 13 millioner kroner.
FOTO: Forenede Service / Facebook

Fire jyske kommuner vil ikke fyre Forenede Service, selvom koncernejer Michael Krogh forleden blev dømt for groft skattesvig for 11 millioner kroner. Det oplyser kommunerne til Fagbladet 3F og Politiken.

Det drejer sig om kommunerne Haderslev, Holstebro, Favrskov og Skanderborg, som alle har kontrakter med Danmarks næststørste rengøringsfirma, Forenede Service.

Dermed har disse fire jyske kommuner truffet den modsatte beslutning af økonomiudvalget i Fredensborg Kommune. Økonomiudvalget i den nordsjællandske kommune har indstillet til byrådet, at Forenede Service bliver droppet. Det er sket med begrundelsen, at Fredensborg Kommune ikke vil samarbejde med virksomheder, der ikke overholder dansk lovgivning.      

Efter dommen til Michael Krogh skriver Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S) i en e-mail til Fagbladet 3F og Politiken:

- Sagen er anket til landsretten, og jeg udtaler mig principielt ikke om verserende sager. Men generelt er min holdning, at jeg tager klart afstand fra skattesvig af enhver art. Det siger vel næsten sig selv.

- Skanderborg Kommune opfatter sagen som et mellemværende mellem den anklagede og anklagemyndigheden. Det er bestyrelsesmedlemmet, der er under anklage, og ikke selskabet Forenede Service. Skanderborg Kommune har desuden tidligere gennemført en uvildig undersøgelse af firmaets løn- og arbejdsforhold og har ikke fundet anledning til at anmærke noget. På den baggrund har Skanderborg Kommune ingen planer om at tage skridt til at opsige eller ændre den kontrakt, som er indgået med Forenede Service, skriver Jørgen Gaarde.

Ubetinget fængselsstraf

Michael Krogh blev dømt for, at han i 2010, 2011 og 2012 solgte nogle af sine aktier i Forenede til Forenede. I forbindelse med de tre handler solgte han aktier til selskabet for i alt 26,2 millioner kroner. Men Michael Krogh opgav intet af indtægten ved de tre salg på sine selvangivelser for de tre år. Det var ulovligt.

Retten i Lyngby idømte Michael Krogh to et halvt års ubetinget fængsel samt en bøde på 11 millioner kroner. Han mener, at dommen er urimelig, og har anket den til Østre Landsret.

Samme dag som dommen faldt, måtte Michael Krogh forlade sin hidtidige bestyrelsespost i den store, familieejede servicekoncern Forenede, som han selv ejer knap 13 procent af.

Forenedes nuværende direktør, Carsten Clement, erkendte under retssagen, at Forenede havde brudt skattelovgivningen ved ikke at indeholde og indbetale udbytteskat samt indberette de tre aktiehandler.

Ingen kommentarer til dom

Favrskov Kommunes borgmester, Nils Borring (S), har ingen kommentarer til retssagen.

- Favrskov Kommune agter ikke at afbryde samarbejdet med Forende Service. Vi betragter den verserende som en sag mellem Michael Krogh og skattevæsnet. Jeg er via pressen orienteret om, at Forenede Service som følge af sagen har sikret, at Michael Krogh ikke længere er en del af firmaets bestyrelse, skriver borgmesteren i en mail til Fagbladet 3F og Politiken.

Hos Haderslev Kommune siger kommunaldirektør Willy Feddersen:

- Med det kendskab, som Haderslev Kommune har til dommen, har vi ingen bemærkninger, idet dommen ikke synes at have sammenhæng med Haderslev Kommunes aftale med Forenede Service.

Vicekommunaldirektør i Holstebro Kommune Claus Brandt skriver i en mail:

- Holstebro Kommune har en lang række aktieselskaber som leverandører og forholder sig ikke til disse selskabers aktionærers skatteforhold.

Aarhus: Al mulig grund til kritisk blik

Tre andre kommuner har endnu ikke besluttet, om Michael Kroghs dom skal have konsekvenser for deres kontrakter med Forenede Service. Det drejer sig om kommunerne Aarhus, Allerød og Gribskov.

Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard (S), siger til Fagbladet 3F og Politiken:

- Dommen dokumenterer, at der er al mulig grund til at anlægge et kritisk blik på Forenede Service.

Borgmesteren oplyser, at kommunen i forbindelse med denne sag er blevet bekendt med, at Forenede Service i flere tilfælde også er idømt bøder for brug af illegal arbejdskraft og har udbetalt for lidt i løn til sine medarbejdere.

- Aarhus Kommune ser med meget stor alvor på sager om social dumping og vil selvfølgelig følge op på dette i forhold til vores kontrakter med Forenede Service. Vi ønsker grundlæggende ikke at samarbejde med virksomheder, der ikke opfører sig ordentligt, siger Jacob Bundsgaard.

Gribskov er utilfreds

Borgmester i Gribskov Kommune, Kim Valentin (V), siger om dommen til Michael Krogh:

- Det tager vi bestemt alvorligt. Det er ikke meningen, at man som samarbejdspartner med en kommune skal få en sådan dom på sig. Hvis man handler med kommuner, så skal man opføre sig bedre end i almindelighed.

- Min indstilling er, at når der foreligger en endelig dom, så vil jeg sammen med økonomiudvalget overveje, hvad vi skal gøre, siger Kim Valentin.

Borgmesteren oplyser, at samarbejdet mellem Forenede Service og Gribskov Kommune er i en seks måneders prøveperiode.

- Vi er pt. ikke tilfredse med den ydelse, som Forenede Service leverer. Vi synes simpelthen ikke, at de lever op til den nødvendige kvalitet, siger Kim Valentin og oplyser, at der en løbende dialog mellem parterne for at få firmaet til at rette op på kvaliteten.  

Presseafdelingen hos Allerød Kommune oplyser, at dommen mod Michael Krogh bliver behandlet på næste møde i økonomiudvalget 7. februar. Og at der derefter bliver der truffet en endelig beslutning om, hvad kommunen gør i sagen.