Gå til hovedindhold
De seneste års massive besparelser i Arbejdstilsynet har været katastrofale i forhold til at nedbringe antallet af arbejdsulykker, mener Ulla Sørensen, der er ansvarlig for 3F's arbejdsmiljøpolitiske arbejde.
FOTO: Joachim Rode

12 procent af 3F'erne er kommet til skade på deres arbejde inden for de seneste 12 måneder, og næsten halvdelen har oplevet en kollega komme galt afsted.

Det går ofte galt, når 3F’erne går på arbejde.

Inden for det sidste år er 12 procent af 3F’erne kommet til skade på jobbet, og 46 procent af 3F’erne har oplevet en kollega komme til skade. Det viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Fagbladet 3F.

- Tallene er desværre ikke overraskende for mig. Der er hver dag alt for mange 3F´ere, som kommer alvorligt til skade, mens de udfører deres arbejde, siger Ulla Sørensen, der er ansvarlig for 3F’s arbejdsmiljøpolitiske arbejde. 

Katastrofale besparelser

Hun understreger, at en god sikkerhedskultur på arbejdspladserne er afgørende, når det handler om at forebygge arbejdsulykker. Og at det har en positiv effekt i forhold til forebyggelse, når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på en virksomhed efter en ulykke.

- Derfor er de seneste års massive besparelser i Arbejdstilsynet katastrofale i forhold til intentionen om at nedbringe antallet af arbejdsulykker, siger Ulla Sørensen.

- Der er brug for flere midler til Arbejdstilsynet, hvis antallet af arbejdsulykker for alvor skal reduceres, siger hun.

Større risici

Johnny Dyreborg er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og ansat i forskningsprogrammet “arbejdsulykker og sikkerhedskultur”.

Han er ikke overrasket over, at 12 procent af 3F’erne har været udsat for en arbejdsskade inden for de seneste 12 måneder.

- 3F’erne har i deres job en større risiko for at komme til skade eller blive udsat for en arbejdsulykke end gennemsnittet på landsplan, siger Johnny Dyreborg.

ARTIKLEN FORTSÆTTER UNDER GRAFIKKEN

Udsatte grupper

NFA står bag “Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016”. Den store undersøgelse viser, at i gennemsnit 7,2 procent af de danske lønmodtagere i 2016 var udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end en dags fravær fra jobbet.

Blandt de mest udsatte jobgrupper sidste år var kokke og tjenere samt jord- og betonarbejdere, ligesom NFA’s tal viser, at 14-16 procent af de ansatte inden for “opførelse og nedrivning af byggeri”, “færdiggørelse af byggeri” og “restauration og barer” sidste år var udsat for en arbejdsskade.

- Så tallene fra 3F’s egen undersøgelse stemmer meget godt overens med vores, siger Johnny Dyreborg.

Forsøger at forebygge ulykker

I Analyse Danmarks undersøgelse svarer 65 procent af 3F’erne, at deres arbejdsplads “har gjort noget” for at forebygge, at der sker ulykker.

- Det er godt, at de oplever, at der bliver gjort noget, siger Johnny Dyreborg.

- Men tallene siger jo ikke noget om kvaliteten af de tiltag, som arbejdspladserne laver. Eller om tiltagene er tilstrækkelige i forhold til de risici, der er ved arbejdet, siger han.