Gå til hovedindhold

Modregning i det personlige tillæg er, ifølge 3F, en af forklaringerne på, at forhandlinger "går skidt."

Forhandlingerne for hotel og restauration begyndte på Hotel Mariott. Nu er de endt i Forligsinstitutionen.

Da parterne på hotel- og restaurationsområdet mødte op i Forligsinstitutionen søndag, blev de bedt om at gå direkte i gang med forhandlingerne under forligskvinde Tine Vuusts ledelse.

Det varede hele dagen og aftenen, og nu er de blevet bedt om at møde op igen onsdag klokken 13.

- Jeg kan bare sige, at vi ser en modvilje hos arbejdsgiverne, siger John Frederiksen, der er forhandlingsleder og næstformand for 3F PSHR. Han vil ikke uddybe, hvad forhandlingerne i Forligsinstitutionen går på.

På Facebook har 3F-gruppen for Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR) dog lagt en video op, der forklarer, at regler om modregning i det personlige tillæg er årsagen til, at forhandlingerne “går skidt”.

Se 3F Privat Service, Hotel og Restaurations forklaring af, hvilken rolle modregning spiller:

Det er et krav fra 3F Privat Service, Hotel og Restaurations side, at medarbejdere skal kunne bevare deres fulde personlige tillæg i deres nye overenskomst.

Men arbejdsgiverne vil ifølge 3F Privat Service, Hotel og Restauration lade en lønstigning i den centrale overenskomst blive modregnet i det personlige tillæg.

Lønstigning på 400 kroner

Hvis en lønstigning på hotel- og restaurationsområdet følger den økonomiske ramme, der er lagt i gennembrudsforliget på minimallønsområdet, vil den centrale stigning lyde på 2,5 kroner i timen hvert år.

For en fuldtidsansat betyder det en lønstigning på 400 kroner om måneden det første år.

Men har man forhandlet et personligt tillæg på 1.000 kroner om måneden, vil lønstigningen her blive modregnet, sådan at det personlige tillæg skrumper til 600 kroner – og medarbejdere får samme månedsløn udbetalt i sidste ende. 

Overenskomsten på Hotel- og Restaurationsområdet er en minimallønsoverenskomst, hvor lokale lønforhandlinger spiller en stor rolle for det totale lønniveau.

Der er dog ikke samme tradition for lokale lønforhandlinger i hotel- og restaurationsbranchen. Derimod forhandler medarbejdere individuelt personlige tillæg hjem. Og det er altså disse, som 3F Privat Service, Hotel og Restauration nu vil forhindre blive modregnet.

Dansk Erhverv har ikke nogle kommentarer til forhandlingerne, mens det ikke har været muligt at nå arbejdsgiverorganisationen Horesta for en kommentar.