Gå til hovedindhold

Fyringsvarsler og arbejdsfordelinger er mangedoblet i marts og april og kan være et varsel om tusindvis af fyringer de kommende måneder. Virksomhederne er usikre, mener ekspert: - Men det er trods alt positivt, at der er mere arbejdsfordeling end massefyring.

Virksomhederne er formentlig usikre på, hvor længe krisen varer. Derfor holder de fleste fast i deres ansatte frem for at skille sig af med dem, lyder vurderingen fra en ekspert. Risikoen for, at det ender med en fyreseddel er forskelligartet fra branche til branche.
arkiv

Antallet af lønmodtagere, der er varslet fyret efter reglerne om massefyringer eller er på arbejdsfordeling, er steget med raketfart under corona-krisen.

Det kan være et varsel om, at flere tusinde lønmodtagere risikerer fyringer i de kommende måneder.

I marts og april sidste år var 948 personer omfattet af et varsel om massefyring. I marts-april i år var det tal steget til 5.550 personer.

Antallet af lønmodtagere på arbejdsfordeling er steget endnu mere. I marts-april sidste år var 899 lønmodtagere på fordeling. I år er det 13.877 personer. Det er en 15-dobling.

Det viser tal på jobindsats.dk fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Det betyder, at den stigning i ledigheden, som vi allerede har oplevet under krisen, muligvis kun er begyndelsen.

Ud over de i alt knap 20.000 lønmodtagere, der i marts og april var omfattet af arbejdsfordeling eller varsel om massefyring, er over 170.000 lønmodtagere sendt hjem med fuld løn under lønkompensationsordningen, fordi deres arbejdsplads er ramt af krisen.

Søren Kaj Andersen, centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Københavns Universitet, hæfter sig ved, at betydeligt flere er på arbejdsfordeling frem for omfattet af varsel om massefyring.

- Det giver en vis fortrøstning, for arbejdsfordeling er formentlig udtryk for, at man ude i virksomhederne er usikre på, hvor længe det varer. Man håber, at aktiviteterne vender hurtigt tilbage, siger Søren Kaj Andersen.

Det helt store greb

Ifølge Søren Kaj Andersen er det svært at sammenligne med tidligere kriser, fordi de har haft en anden karakter.

- Lønkompensationsordningen er det helt store greb på arbejdsmarkedet. Og arbejdsfordeling minder lidt om det, idet man ikke skiller sig af med sine medarbejdere, mener han.

Søren Kaj Andersen tror, at risikoen for at ende med at blive ledig er forskelligartet fra branche til branche.

- Billedet er meget sammensat. Bare se på medlemmer i 3F, hvor der har været en stor nedgang på restauranter og caféer, mens der har været en vis opblomstring inden for rengøringsområdet. Det afhænger af rigtigt mange ting. Hvor hurtigt, grænserne åbner. Om der kommer gang i eksporten og meget andet, vurderer han.

Lokal optimisme

Jobindsats-tallene viser i øvrigt, at det særligt er brancherne industri, handel/transport og erhvervsservice, der er ramt. For eksempel er 10.000 på arbejdsfordeling i industri og handel/transport.

En af de kommuner, der havde relativt mange på arbejdsfordeling i perioden, er Thisted med 350 personer.

Afdelingsformand i 3F Thy-Mors, Niels Jensen, fortæller, at det blandt andet er vinduesfabrikken Idealkombi, der har en arbejdsfordeling.

- Desværre har flere virksomheder i Thy og på Mors valgt at bruge arbejdsfordeling i stedet for lønkompensation. Det er vi lidt kede af, fordi det betyder et stort indtægtstab for vores medlemmer, der er omfattede, men det er billigst for virksomhederne, siger Niels Jensen.

Til gengæld ligger afdelingens ledighedstal rimelig stabilt, og formanden er optimistisk:

- Jeg er fuldkomment rolig, selvom nogle gearer lidt ned lige nu. Samtidig har vi også virksomheder, der ansætter. Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve en generel krise eller afmatning. De kommer snart til at køre på fuldt knald igen.

3F-afdelingen har lige nu 125 medlemmer, der er berørt af arbejdsfordeling på syv forskellige virksomheder. Siden midt i marts har yderligere 102 medlemmer været i arbejdsfordeling, men her er fordelingen stoppet igen.

Ser man på varslerne om massefyring ligger de blandt andet i Ikast-Brande Kommune og i Tårnby ved København. Det er formentlig Vestas og lufthavnen i Kastrup, der kan ses i tallene. Men også kommuner som Aarhus og Svendborg har en del varslede fyringer.

Tallene viser antallet af igangværende sager og omfattede personer i ordningerne i marts og april. Derfor kan tallene være højere eller lavere lige nu. Sammentællingerne af tallene er Fagbladet 3F’s egne.