Gå til hovedindhold

Om knap en måned holder 3F kongres i Aalborg. Her kan du læse fakta om den store begivenhed, der samler 3F'ere fra hele landet.

Per Christensen, der her ses på talerstolen på 3F's kongres i 2016, genopstiller som forbundsformand for 3F.
Arkiv / Billedbureauet Colourbox

Aalborg er 21.-26. september ramme om 3F’s femte ordinære kongres og delegeretmøde.

3F har 65 lokale afdelinger, der på en generalforsamling hver især vælger én delegeret for hver 500 medlemmer. Fra hver afdeling deltager mindst formanden, næstformanden og a-kasselederen også i kongressen. Forbundets hovedbestyrelse, gruppebestyrelser og forhandlingssekretærer er også delegerede.

Der deltager i alt 729 delegerede i 3F’s kongres 2019, hvis tema er “Gør dig stærkere”.

Ledelsen på genvalg

3F’s kongres er et stort møde, hvor de overordnede linjer i fagforbundet fastlægges.

Her bliver 3F’s love og faglige og politiske tiltag vedtaget, ligesom det besluttes, hvem der bestemmer i forbundet, og hvad 3F’s holdning skal være til vigtige emner.

Både 3F’s forbundsformand Per Christensen, næstformand Tina Christensen, forbundssekretær Søren Heisel, forbundssekretær Henning Overgaard og hovedkasserer Ulla Sørensen genopstiller. Dermed er ledelsen på genvalg.

653 til delegeret møde i a-kassen

I forbindelse med kongressen holder hver af forbundets seks grupper - Industrigruppen, Den Offentlige Gruppe, Transportgruppen, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel og Restauration - en konference. 

I forbindelse med kongressen bliver der også holdt delegeretmøde i 3F’s a-kasse med 653 deltagere. På delegeretmødet diskuterer man for eksempel indsatsen for arbejdsløse. Desuden vælges ledelsen for de kommende tre år.

Der går tre år mellem hver kongres i 3F. Den første ordinære kongres i forbundet fandt sted i 2007.

Følg kongressen live, se nyheder, og læs materialer om kongressen på www.3fkongres.dk