Gå til hovedindhold

Regeringen har intet belæg for at konkludere, at private forbrændingsanlæg giver mindre import af affald. Tværtimod, lyder det fra ekspert. Også 3F melder sig i det voksende kor af kritikere af regeringens idé om, at forbrænding fremover skal ske på markedsvilkår.

Skal forbrændingen af vores affald gå fra kommunerne til markedsvilkår? Det spørgsmål har bragt sindene i kog.
Arkiv / Bax Lindhardt / Ritzau/Scanpix

De kommunale forbrændingsanlæg er blevet en varm kartoffel på den politiske dagsorden. Regeringen vil nemlig have private aktører ind på forbrændingsområdet, og det vækker røre blandt stadigt flere kritikere.

Herhjemme bliver en del affald brændt og omsat til varme, og for at få ovnene fyldt op, importeres affald. Men den import vil regeringen have droslet ned. Blandt andet ved at bryde kommunernes monopol på at eje forbrændingsanlæg.

Men regeringen har slet intet belæg for at konkludere, at private forbrændingsanlæg giver mindre import af affald. Tværtimod. Sådan lyder det fra professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, Frede Hvelplund, der har forsket i konsekvenserne af at privatisere elnet og fjernvarme.

- Det er ikke sandsynliggjort i det materiale, der er lagt frem. Det er ikke dokumenteret, og man kan sagtens forestille sig, at det ikke holder, siger Frede Hvelplund.

Har de ikke regnet på det?

Professoren henviser til en helt central sætning fra et bilag fra de forhandlinger, som regeringen har med de øvrige partier i denne uge, hvor man prøver at lande en klimaplan for det danske affald.

“En sådan model (en markedsgørelse af forbrændingsanlæggene, red.) forventes at medføre, at de mest ineffektive anlæg på sigt lukker, hvorved kapaciteten tilpasses nationale affaldsmængder, og importen dermed reduceres,” står der i bilaget.

Det er ordet “forventer”, der er problemet.

- Hvorfor har de ikke regnet på det? De skriver indirekte, at de ikke ved, om det passer, siger professoren.

Frede Hvelplund vurderer, at den omvendte effekt er mindst lige så sandsynlig, nemlig at forbrændingsanlæg, der skal agere på markedsvilkår, vil importere endnu mere affald.

I Danmark har forbrændingsanlæg nemlig den fordel, at affald går til varme - i modsætning til mange andre lande:

- Så hvis et forbrændingsanlæg i Danmark på private hænder skal afbrænde affald og konkurrere med anlæg i andre lande, vil de – via deres varmesalg til fjernvarme – have en komparativ fordel i forhold til udenlandske forbrændingsanlæg, som ikke har et fjernvarmemarked at sælge til. Det vil derfor være sandsynligt, at det vil kunne betale sig at importere affald. Og private ejere vil udnytte den mulighed for at sikre sig et overskud, siger Frede Hvelplund.

Det bliver dyrere

Professoren er langt fra den eneste, der har kastet et kritisk blik på bilag 18 og regeringens planer for den fremtidige affaldssektor.

De kommunale affaldsselskabers organisation, Dansk Affaldsforening, påpeger, at en åbning for private vil være en utrolig dyr manøvre.

- Folketinget skal være klar over, at privatisering vil føre til øgede omkostninger – blandt andet indfrielse af kommunegaranterede lån, lyder det fra affaldsforeningens formand, Mads Jakobsen, der er tidligere Venstre-borgmester i Struer.

Kommunerne har i dag bundet milliarder af kroner i forbrændingsanlæggene, og det er disse lån, Mads Jakobsen henviser til.

-  Og så skal man vide, at anlæggene vil agere som private selskaber fremfor miljøbehandlingsanlæg som i dag. De vil derfor udelukkende have incitamenter til at forbrænde så meget affald som muligt, siger Mads Jakobsen.

(artiklen fortsætter efter grafikken)

Dansk Affaldsforening sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, om regeringen overhovedet har forstået affaldssektoren og de mekanismer, den virker under. Og i lighed med Frede Hvelplund påpeger foreningen, at der mangler dokumentation for påstandene.

Også flere af landets borgmestre og kommunale affaldsselskaber har i flere medier advaret om, hvordan en åbning for privat forbrænding af affald vil skabe alt fra dyrere renovation og dyrere fjernvarme til ringere miljø og mere CO2-udledning.

Blandt andet har de henvist til, at private selskaber i deres optik har en interesse i at brænde affald af så billigt som muligt, men at det ikke vil kunne betale sig for dem at lave en effektiv miljøindsats – ud over myndighedernes minimumskrav.

Men i regeringens planer når man i bilag 18 til den stik modsatte konklusion, nemlig at en markedsgørelse af forsyningssektoren “vil medføre lavere CO2-udledninger og en effektivisering i sektoren, som kommer husholdninger og erhverv til gavn.”

Professor Frede Hvelplund understreger, at forbrændingsområdet ikke er hans primære forskningsområde, men erfaringerne fra både el- og varmeområdet peger på, at effektivitet og kommunalt ejerskab sagtens kan gå hånd i hånd.

- Vi har empiri, der siger, at forbrugerejede eller kommunalt ejede systemer inden for fjernvarme og eldistribution sagtens kan være effektive og samtidigt give lavere priser for forbrugerne. Så det gætter jeg også på gælder inden for forbrændingssektoren, siger Frede Hvelplund.

Hvem skal lukke eller skrue ned?

Et af problemerne er ifølge energi-, forsynings og klimaminister Dan Jørgensen, at Danmark i dag har for mange forbrændingsanlæg ude i kommunerne.

- Så der importeres plastikholdigt og forurenende affald for at fylde ovnene op. Det udleder rigtig meget CO2. Det vil jeg gerne stoppe, siger Dan Jørgensen.

- Hvem skal lukke eller skrue ned for afbrænding? Ja, det kan bedst afgøres ved at lade dem konkurrere med hinanden på en måde, så den bedste løsning for klimaet vinder, skriver ministeren på sin Twitter-profil.

Men man kan sagtens få kapaciteten gjort mindre og så bibeholde de kommunale ejerforhold, der er i dag, påpeger professor Frede Hvelplund. Så skal man blot forhandle sig frem til hvilke anlæg, der skal drosle ned.

3F organiserer mange af de ansatte på forbrændingsanlæg, genbrugspladser og i affaldshåndteringen. 

Ifølge formanden for Den Offentlige Gruppe, Lydia Callesen, har ikke mindst corona-krisen vist, at såkaldt kritisk infrastruktur – som håndtering af affald er – bør klares af det offentlige.

- Det virker for os at se tudetosset at privatisere offentlige kerneopgaver netop nu. Der er høj sikkerhed i, at affald, genanvendelse og håndteringen heraf er på offentlige hænder. Vi har et af de mest effektive affaldssektorer, der fungerer sindssygt godt – hvorfor sætte det over styr? siger Lydia Callesen. 

Klimaminister Dan Jørgensen har afvist, at regeringens forslag går på en direkte privatisering af forbrændingsanlæggene, da kommunerne forsat kan eje anlæggene - de skal blot selskabsgøres. 

- Den konkrete udformning diskuterer jeg med Folkepartiets partier, lyder det fra ministeren.

Forhandlingerne om en klimaplan for det danske affald fortsætter i denne uge.