Gå til hovedindhold

Både i Danmark og verden over er det primært mænd inden for fysisk hårde fag, der udnyttes til tvangsarbejde.

Efter den aktuelle sag om 26 filippinere og srilankanere, der angiveligt er blevet udnyttet til tvangsarbejde af den danske vognmand Kurt Beier Transport, ligger transportsektoren nu i toppen over udsatte brancher.

Tvangsarbejde i Danmark finder sted i mange forskellige brancher, og ofrene kommer fra både Østeuropa, Afrika, Asien og Mellemøsten.

Det er dog i langt højere grad mænd end kvinder, der udsættes for menneskehandel for at ende i tvangsarbejde.

Ud af de i alt 74 tilfælde af tvangsarbejde, som Center mod Menneskehandel har registreret i perioden fra 2009 frem til november i år, er det i 49 af sagerne gået ud over mænd.

LÆS OGSÅ: 26 chauffører er ofre for menneskehandel

Det viser en aktindsigt, som Fagbladet 3F har fået.

- Vi kan se, at mændene er overrepræsenteret i vores statistikker, når det handler om menneskehandel til tvangsarbejde. Det står i modsætning til det billede, vi kender fra menneskehandel til prostitution, hvor langt hovedparten er kvinder, siger Trine Ingemansen, der er leder af Center mod Menneskehandel.

Ifølge Trine Ingemansen foregår tvangsarbejde oftest på steder, hvor udefrakommende ikke umiddelbart har adgang.

- Det forekommer typisk i brancher, hvor der er mange ufaglærte udlændinge, og hvor det ikke er så synligt. For eksempel rengøring om natten, mens vi andre sover, eller arbejde i et køkken eller landbrug eller på en byggeplads, hvor der ikke kommer folk udefra.

Filippinere topper listen

Det danske Center mod Menneskehandel registrerer langt flere sager om prostitution end tvangsarbejde.

Hvor centret fra 2009-2018 har været i kontakt med 74 ofre for menneskehandel til tvangsarbejde, var der alene i 2017, hvor de seneste tal er fra, 80 tilfælde af menneskehandel til prostitution.

Den aktuelle sag om 26 lastbilchauffører fra Filippinerne og Sri Lanka, der ifølge Center mod Menneskehandeler er blevet udnyttet til tvangsarbejde af det danske vognmandsfirma Kurt Beier Transport, skinner også tydeligt igennem i opgørelsen.

LÆS OGSÅ: Alt om slumlejren og filippineres forhold i Danmark

Det er den største enkeltstående sag om tvangsarbejde i Danmark, og det kan ses ved, at Filippinerne nu ligger helt i toppen over ofrenes oprindelseslande, ligesom transportbranchen er den mest udsatte branche.

Flest mænd i tvangsarbejde globalt

Ifølge Anders Lisborg, der er ekspert i international menneskehandel og har arbejdet for blandt andet Center mod Menneskehandel, FN og Rigspolitiet, er det på et globalt plan også først og fremmest mænd, der er ofre for tvangsarbejde.

- Mændene er meget udsatte inden for bestemte brancher, hvor der er hårdt fysisk arbejde. Blandt andet inden for byggebranchen, landbrug, minearbejde og fiskerisektoren. I byggebranchen, for eksempel, er mere end 80 procent af dem, der udsættes for tvangsarbejde, mænd, siger Anders Lisborg

I restaurations-, service- og hotelbranchen, hvor der traditionelt er flere kvinder, er det derimod kvinderne, der er overrepræsenteret hvad angår tvangsarbejde, fortæller Anders Lisborg.

Og i rengøringsbranchen og på fabrikkerne er billedet mere blandet.

Mest fokus på prostitution

Anders Lisborg pointerer også, at antallet af mennesker, der udsættes for menneskehandel med henblik på tvangsarbejde, faktisk overstiger omfanget af menneskehandel i forbindelse med prostitution.

- Der har været et meget stort fokus på prostitution og sexindustrien, når vi taler om menneskehandel. Men langt hovedparten af menneskehandelen er tvangsarbejde og foregår inden for almindelige sektorer, der leverer og varer til dig og mig. Der er ingen tvivl om, at tvangsarbejde blandt migrantarbejdere er langt mere udbredt end de fleste af os forestiller sig, siger Anders Lisborg.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Svært at løfte sager om menneskehandel i Danmark

Han henviser til en rapport fra ILO, FN’s internationale arbejdsorganisation, hvor det fremgår, at 16 millioner ud af de 24 millioner mennesker, der vurderes at være udsat for tvangsarbejde verden over, udnyttes inden for ‘almindelige industrier’. 

Til sammenligning ligger antallet af personer, langt overvejende kvinder, der handles til seksuelt misbrug, på 3,8 millioner.

Håber at opdage flere tilfælde

Trine Ingemansen fra Center mod Menneskehandel erkender, at centret har haft et meget større fokus på prostitution end tvangsarbejde.

- Tvangsarbejde er et område, hvor vi har været længere tid om at finde ud af, hvordan vi kommer i kontakt med ofrene. Men nu har vi et bredt fokus på det, og vi samarbejder med bl.a. politiet, Skat og Arbejdstilsynet, som ringer til vores hotline, når de har mistanke om menneskehandel.

Hun håber, at der vil blive opdaget flere tilfælde af tvangsarbejde i Danmark, nu hvor der er skabt et større fokus på tvangsarbejde og etableret et netværk til andre myndigheder.