Gå til hovedindhold

Efter domme i Højesteret og landsret og efter kritik fra 3F retter Ankestyrelsen ind, men kan ikke kan finde sagerne. Mærkeligt, synes advokat.

I flere omgange har myndighederne forsøgt at hindre arbejdsskadede i at få erstattet efterlønspræmie, og nu kan de ikke finde sagerne.
Ärkiv / billedbureauet Ritzau Scanpix

Arbejdsskadede seniorer kan omsider se frem til at få dækning for mistet efterlønspræmie. Efter syv år har Ankestyrelsen ændret kurs. Nu efterlyser myndighederne de personer, der kan være berettiget til at få penge.

Affæren handler om personer, som er med i efterlønsordningen, og som havde planer om at fortsætte langt op i alderen med at arbejde. Hvis en arbejdsskade tvinger dem til at forlade arbejdsmarkedet, går de glip af efterlønspræmien. Den kan være på op til næsten 165.000 skattefrie kroner.

Men først sagde myndighederne nej til, at mistet præmie skulle erstattes. Det blev ændret med en dom i Højesteret i 2013.

Dernæst sagde myndighederne, at folk skulle være begyndt at optjene efterlønspræmien for at kunne få erstatning. Det har Østre Landsret nu ændret.

- Myndighederne har virket trodsige, synes advokat Peter Sejersen fra 3F, der tidligere har kritiseret Ankestyrelsens fremfærd.

Intet overblik

Ingen aner, hvor mange seniorer der nu har krav på ekstra erstatning. Både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen siger, at de ikke kan finde sagerne. Folk skal selv rette henvendelse.

Det undrer Peter Sejersen, at myndighederne ikke har holdt øje med sagerne

- Da de stadig gav afslag efter dommen i Højesteret, kunne de godt have noteret de pågældende sager i deres arkivsystem. De burde vide, at der ville komme klager over deres afslag, siger Peter Sejersen. 

Gælder for to slags erstatninger

De arbejdsskadede får ikke selve efterlønspræmien udbetalt. Men værdien af den skal indgå ved beregningen af, hvor meget de skal have i erstatning. Dermed forhøjes det beløb, som de får udbetalt.

Ifølge advokat Laura Tholstrup fra Elmer Advokater i København kan det få betydning for begge typer erstatninger til arbejdsskadede: Både udbetalinger efter arbejdsskadesikringsloven og dækninger for arbejdsgiverens erstatningsansvar.

It-systemerne kunne ikke holde øje

Både Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyser, at deres it-systemer ikke er gearet til at huske, for eksempel at der indgår et spørgsmål om efterlønspræmie i en sag. Men siden dommen i Østre Landsret har begge instanser registreret sagerne særskilt. Det er sket, fordi der med afgørelsen blev klarhed over kriterierne.

- Vi havde ikke forestillet os, at der kunne ske, hvad der gjorde i landsretten, siger ankechef Steen Jensen fra Ankestyrelsen.

- Det kom bag på os, at dommen ville falde sådan ud, at personer kan få erstattet efterlønspræmien ud fra, hvad de har af planer om deres fremtidige arbejdsliv. Derfor har vi ikke haft nogen tilskyndelse til at holde særligt øje med de sager, før at dommen kom, siger han.

Endnu flere kan få

Steen Jensen tilføjer, at der nu også kan være arbejdsskadede, som ikke tidligere har gjort krav på at få erstattet efterlønspræmie, som i dag kan have ret til det. Derfor er det ikke nok at se på gamle sager om spørgsmålet.

Der kan også komme nye. Derfor er han glad for omtale af problematikken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bedømmer, at der findes under 1.000 personer, som nu kan have ret til ekstra penge. Men det er anslået med stor usikkerhed.