Gå til hovedindhold

Fristerne i arbejdsløshedsreglerne er meget strenge, viser ny sag. Forsikringschef glæder sig over, at systemet til sidst alligevel viser grad af menneskelighed.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalget siger, at når mandens tilmelding efter hans hjemkomst til Danmark er registreret på jobnet.dk kl. 00.01, så er han begyndt på det før midnat – og det var inden for tidsfristen.
Arkiv / Ritzau Foto

En ledig lønmodtager kom ét minut for sent med at registrere sig på jobnet.dk. De få sekunders forskydning førte i første omgang til, at han mistede sin ret til dagpenge. Og den første klage til det offentlige Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) hjalp ham ikke.

Det gjorde til gengæld den næste klage videre op i systemet. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu givet lønmodtageren retten til dagpenge tilbage.

Den afgørelse glæder Michael Kristiansen. Han er forsikringschef i 3F’s a-kasse.

- Reglerne og fristerne for arbejdsløse rummer på nogle områder nidkærhed. Derfor er det godt at se, at systemet trods alt også kan have en grad af menneskelighed, siger Michael Kristiansen.

Sådan kom lønmodtageren galt af sted

Den aktuelle sag handler om en mand, som var taget til Spanien for at søge job - og helt efter reglerne havde fået sine danske dagpenge med i tre måneder. Det lykkedes ikke at finde et arbejde, og så gik turen tilbage til Danmark.

Her skulle lønmodtageren straks registrere sig på jobnet.dk - som arbejdssøgende i Danmark. Det skulle ske inden midnat. Men jobnet.dk registrerede først tilmeldingen kl. 00.01.

- Fristen var overskredet minimalt og havde karakter af en tilfældighed, som ikke skal komme medlemmet til skade, fastslår Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Nidkære jobcentre

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvilken a-kasse lønmodtageren var medlem af. Michael Kristiansen kender ikke til sagens detaljer og har kun hørt om afgørelsen.

- På nogle punkter er reglerne for strenge med meget lidt rum for skøn. Og på de områder, hvor a-kasserne kan lave skøn for eksempel i forhold til rådighed, oplever vi indimellem sager, hvor jobcentrene er meget nidkære, siger Michael Kristiansen.

- Det er vigtigt, at vi, der arbejder med reglerne, udviser tillid til de ledige, og bruger vores sunde fornuft, når vi skal vurdere de lediges intentioner og handlinger, siger Michael Kristiansen.

Lad være at løbe en chance

Lønmodtageren landede efter turen til Spanien i Københavns Lufthavn 22.30. Men så var telefonen løbet tør for strøm. Derfor hastede han hjem til computeren.

- Det er at tage en chance at komme så sent til Danmark. Flyet kunne også være blevet forsinket. Reglerne er så stramme, at det kan blive dumt at løbe en risiko, advarer Michael Kristiansen.

Han tilføjer, at det er jobcenteret, der vurderer, om der er fejl i forhold til tidspunktet for registrering af ledigmeldingen. Den registrering, som a-kassen får via systemerne, er en angivelse af, hvornår tilmeldingen er sket.

- A-kassen har ingen mulighed for at skønne i de sager, fortæller Michael Kristiansen.

Ingen kommentarer fra kommunerne

Det er kommunerne, der driver jobcentrene, og som benytter jobnet.dk. Men Kommunernes Landsforening melder, at de ingen kommentarer har til den aktuelle sag. Det begrunder de med, at jobnet.dk ikke er deres system.

Fagbladet 3F havde blandt andet gerne spurgt kommunerne, om reglerne på dagpengeområdet nogle gange er lidt for strikse og uden mulighed for individuel stillingtagen på jobcenteret.

Det er den statslige Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har det daglige ansvar for drift af Jobnet. Jobnet er udviklet af STAR i samarbejde med Kommunernes Landsforening.