Gå til hovedindhold

Nye tal viser, at der er sket en lille stigning i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Værktøjet vinder ind på studenterhuen. Flere unge vælger nemlig at søge mod håndværksfagene, når de skal vælge uddannelse.
arkiv/Michael Drost-Hansen

Det danske arbejdsmarked ser i fremtiden ud til at få lidt flere svende og lidt færre studenter.

I hvert fald hvis man skal tro andelen af ansøgere til landets mange erhvervsuddannelser. For tredje år i træk er der nemlig en svag stigning i unge, der efter 9. og 10. klasse vælger håndværkerfagene, mens der er færre, der søger mod de almene gymnasier.

Det viser dette års søgetal, som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort.

Dog er førsteprioriteten for langt størstedelen af de unge stadig at få en studentereksamen.

- Det er positivt, at vi for tredje år i træk ser en fremgang i søgningen til erhvervsuddannelserne. Men jeg havde gerne set, at fremgangen var endnu større. Der er stadig store kommunale forskelle, så jeg vil igen opfordre kommuner til at søge inspiration hos andre kommuner, der forstår at introducere folkeskoleeleverne for erhvervsuddannelserne. Der er så mange muligheder for de unge med en erhvervsuddannelse, siger undervisningsminister Merete Riisager i en pressemeddelelse.

For tidligt at konkludere noget

Andelen af unge, der har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, er det seneste år steget fra 19,4 procent til 20,1 procent. Det er særligt uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport, der har oplevet en stigning.

Det kan umiddelbart virke positivt, men ifølge Arnt Louw, der er lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, er bevægelserne i ansøgertallene for små til endnu at kunne konkludere noget på udviklingen. 

- Vi må have is i maven. Der skal en større bevægelse til, før at vi kan se, om vi har fundet de vises sten for erhvervsskolerne. Men det er godt, at retorikken omkring uddannelsen har ændret sig. For 10 år siden snakkede man ikke på samme måde om erhvervsuddannelserne, siger han. 

Han pointerer, at det er vigtigt, at vejledere, politikere og også forældre hjælper med at åbne de unges øjne for erhvervsskolerne.

- Hvis vi gerne vil have en større uddannelsesspredning, må vi holde fast i at skabe de gode historier. Vi skal skabe nysgerrighed omkring erhvervsuddannelserne, så de unge får lyst til at vælge dem, siger han. 

- Spørgsmålet er, hvad de unge ender med at lytte til. 

Stadig langt til de politiske mål

Erhvervsskolereformen fra 2014 har som mål, at 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, mens andelen skal være 30 procent i 2025.

Selvom det går den rigtige vej, er organisationen Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier stadig ikke tilfredse. 

- Vi glæder os over den lille fremgang. Men tallene viser også, at der stadig er behov for et skarpt politisk fokus, når vi flytter os med så små skridt, siger formand Ole Heinager.

Et bredt flertal i Folketinget blev i efteråret enige om en række nye initiativer, som skal gøre det mere attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse. Ole Heinager håber på, at aftalen vil bringe ansøgertallet endnu højere op. 

Han opfordrer den kommende regering til at nedsætte en undersøgelseskommission, som kan kigge på hele uddannelsesområdet.

- De sidste par år har der været mange reformer på området. Det er et kludetæppe, hvor man ikke har set på sammenhængen, siger Ole Heinager.

3F: Det går for langsomt

I alt har 13.309 elever søgt mod en erhvervsuddannelse. Det er 414 elever flere end sidste år. 

Hos fagforeningen 3F, hvis medlemmer typisk er uddannet på en erhvervsskole, er en stigning på 414 elever ikke nok. 

- Det ser ud til, at der er sat en bevægelse i gang i folkeskolen. Erhvervsuddannelserne bliver lige så stille mere attraktive. Men jeg har svært ved at styre min tålmodighed i forhold til tempoet. Der skal simpelthen mere gang i den, hvis vi skal imødekomme behovet for faglærte i Danmark. Og det mener jeg, at vi skal, siger Søren Heisel, der er forbundssekretær i 3F.

Han mener, at regeringen har sat gang i nogle udmærkede tiltag, men at man bør overveje, om det er nok på længere sigt.

- Vi skal fortsat arbejde for, at flere vælger erhvervsuddannelserne første gang, men vi skal også have sat gang i målrettet vejledning af studenterne. De bliver kun vejledt mod videregående uddannelser i dag, men det skal der laves om på, i hvert fald så længe at 72 procent søger mod gymnasierne, siger Søren Heisel.