Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Der er blandt andet en markant lønstigning og øgede tillæg for aften- og natarbejde på vej til tusindvis af rengøringsassistenter, hvis den nye aftale bliver stemt hjem senere på foråret.

Forhandlerne underskriver aftalepapirerne, efter at have tilbragt natten i forhandlingslokalet.
Joachim Rode

En ny serviceoverenskomst for mere end 40.000 ansatte er forhandlet på plads mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Servicebranchens Arbejdsgiverforening, SBA, under Dansk Industri. Der er blandt andet lønstigninger, ny lønmodel og øgede tillæg. Her er noget af det, aftalen indeholder: 

Ny lønmodel

Der har tidligere været flere forskellige lønmodeller i serviceoverenskomsten. Med den nye aftale vil der alene være én lønmodel, der skal mindske risikoen for fejl på lønsedlen. 

Den nye model gør op med begrebet “normalløn”, som ikke længere findes i overenskomsten. Det betyder, at alt arbejde enten er/kan opmåles, og ingen kan placeres på den lavere normalløn. 

Ansatte med mere end tre års anciennitet vil få et anciennitetstillæg på 10,3 kroner i timen, hvilket er en stigning på to kroner.

Lønstigning

Der gives en lønstigning på 6 kroner pr. time fra 15. marts 2023 og 5,75 kroner pr. time 15. marts 2024. Det er i alt 11,75 kroner.

Præstationstimelønnen er fra 15. marts 2023 derfor 153,11 kroner, hvortil skal lægges 6 kroner, i alt 159,11, og pr. 15. marts 2024 159,11 + 5,75, i alt 164,86 kroner.

Eleverne får også en lønstigning. For førsteårselever er lønnen pr. 15. marts 2023 på 81,67 kroner i timen, og for andetårselever 91,07 kroner i timen. Pr. 15. marts 2024 stiger det til henholdsvis 84,53 kroner og 94,26 kroner. Dertil har elever under 23 år fremover ret til en årlig lønforhandling. 

Pension

Der sker en omfordeling af pensionen. Fra 1. juni 2023 indbetaler arbejdsgivere ti procent af lønnen til pension i stedet for otte procent i dag. Ansattes indbetaling falder tilsvarende fra fire til to procent af lønnen. Den samlede pension er fortsat 12 procent.

Dertil gives der ekstra pensionsbidrag under barslen pr. 1. juli 2023. 

Den samlede lønstigning

Stigninger i timelønnen betyder, at månedslønnen for en 37 timers arbejdsuge stiger mindst 2.450 kroner over de næste to år inklusive omlægningen af betalinger til pension. Oveni kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen af den særlige opsparing (fritvalgskonto). I alt giver det en direkte lønstigning på 3.150 kroner om måneden.

Barsel

Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de nuværende 32 uger.

Opsigelsesvarsler

De ansatte kan fremover sige op med kun en uges varsel. Før lå opsigelsesvarslet fra medarbejder på en måned. 

Der indføres to ugers prøvetid, hvor det før var en uge. 

For medarbejdere med mere end tre års anciennitet er arbejdsgivers varsel sat ned fra fire til tre måneder. Det betyder, at arbejdsgiver i forbindelse med opsigelse ikke længere kan varsle medarbejderens planlagte hovedferie til afholdelse i opsigelsesperioden. 

Uddannelsesrepræsentant

Det er med den nye aftale blevet en mulighed at udpege en uddannelsesrepræsentant, der kan hjælpe kollegaer med uddannelsesmuligheder. Ved enighed mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant.

Tillæg og overarbejde

For første gang i mere end 10 år er der aftalt stigninger på alle genetillæg (det gælder tillæg grundet særlige omstændigheder, men ikke funktionstillæg). Stigningerne er pr. 15 marts 2023 på 4,5 procent og pr. 15 marts 2024 3,5 procent.

Der er også aftalt stigning på tillægget for overarbejde, et tillæg, der heller ikke har været forhandlet i mere end 10 år. Hertil kommer tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. 

Aftentillægget stiger pr. 15. marts 2023 til 16,42 kroner og pr. 15 marts 2024 til 16,99.

Nattillæg stiger pr. 15. marts 2023 til 21,37 kroner og pr. 15 marts 2024 til 22,12.

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage og juleaftensdag kl. 00.00-24.00 stiger pr. 15. marts 2023 til 23,72 kroner og pr. 15. marts 2024 til 24,55 kroner. 

Udskillelse af Skadeserviceoverenskomst

Den nye aftale indeholder en historisk udskillelse af skadeservice. Skadeservice skal fra 2025 for første gang nogensinde forhandle sin egen overenskomst. 

Skadeservice og lignende renoveringsopgaver er et helt særligt arbejdsområde, hvor der ifølge parterne er behov for et mere tilpasset aftalegrundlag for deres specielle arbejdsvilkår.