Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Få svar på de vigtigste spørgsmål om den aftale, som et bredt flertal i Folketinget har indgået, der skal forhindre løndumping på transportområdet.

Aftalen betyder først og fremmest, at alle chauffører, der kører bus- eller godskørsel i Danmark, skal køre til lønninger, der ligger tæt på dansk overenskomstløn.
Dennis Lehmann / Scanpix

Hvad betyder aftalen?

Aftalen betyder først og fremmest, at alle chauffører, der kører bus- eller godskørsel i Danmark, skal køre til lønninger, der ligger tæt på dansk overenskomstløn. Det vil reelt sige, at ingen kan lade chauffører køre i Danmark til en løn, der ligger væsentligt under det lønniveau, der er fastsat i overenskomsterne mellem 3F og branchen, som er de mest repræsentative overenskomster. I sagen fra Padborg kørte chauffører til under 20 kroner i timen. Og der er talrige eksempler på, at chauffører fra østeuropæiske lande kører i Danmark til meget lav løn. Når kørslen foregår inden for Danmarks grænser, er det nu endelig slået fast, at det skal foregå til dansk løn.

Er det nu slut med, at chauffører kan arbejde i Danmark under slavelignende forhold, som vi så det i Padborg-sagen?

Nej, der skal flere indgreb til, hvis det skal stoppes. Særligt er EU’s vejpakke vigtig. Aftalen i dag sikrer alene lønnen. Den forhindrer ikke, at chauffører tvinges til at bo i deres lastbiler i måneder eller indkvarteres under slavelignende forhold. Den sikrer heller ikke lønnen ved kørsel uden for Danmarks grænser.

Er det et brud på den danske model, når politikere nu går ind og sikrer lønniveauet?

Nej. Det er helt centralt i den danske model, at politikerne holder fingrene fra lønnen - men det vil alligevel være en meget stor overdrivelse at sige, at det et brud på den danske model. Aftalen understreger netop, at det er den dominerende overenskomst, der sikrer lønniveauet. Det er altså stadig arbejdsmarkedets parter, der forhandler sig frem til lønniveauet. Aftalen bestemmer ikke, hvor høj eller lav lønnen skal være for chauffører. Men den fastslår, at den ikke må afvige væsentligt fra den dominerende overenskomst i branchen. Det vil reelt sige, at 3F’s overenskomst med branchen bliver styrende for, hvordan udenlandske chauffører kan aflønnes. Arbejdsmarkedets parter har i øvrigt været meget aktive i forhold til at få den politiske aftale i hus.

Kan der stadig komme chauffører fra eksempelvis Filippinerne til Danmark?

Ja - de kan stadig køre international kørsel ud af Danmark. Skal der dæmmes op for det, skal det ske via indgreb som eksempelvis EU's vejpakke. Men chauffører fra andre lande kan ikke længere køre i Danmark til meget lave lønninger.

Hvorfor er både de blå og de røde partier glade for aftalen?

Der er bred politisk enighed om, at folk ikke skal leve under slavelignende forhold i Danmark. Kun Liberal Alliance var imod aftalen. For de borgerlige partier har det været vigtigt at fastslå, at der er organisationsfrihed og fri ret til at organisere sig i Danmark. De udlægger aftalen som en vigtig understregning af, at 3F ikke kan have monopol på at lave overenskomster. Det er i den sammenhæng et symbolsk aftryk på aftalen. For aftalen understreger også, at det er den mest repræsentative overenskomst, der skal sætte standarden for lønnen. Det er den, 3F forhandler med branchen.

Vil aftalen betyde noget for danske chaufførers løn?

Både og. Aftalen har ikke direkte noget med danske chaufførers løn at gøre. Men hvis aftalen virker efter hensigten, vil det helt urimelige lønpres fra folk, der arbejder i Danmark på eksempelvis rumænske lønninger, stoppe. Det vil alt andet lige betyde, at det ikke i samme omfang kan betale sig for en arbejdsgiver at bruge udenlandske chauffører frem for danske.

Hvem skal kontrollere, at lønninger og aftalen overholdes?

Politiet og en administrativ myndighed er nævnt i aftalen. Men hvordan de i praksis skal kontrollere lønnen er endnu uklart. Udenlandske selskaber, der kører i Danmark, skal dog nu registrere sig, inden de må køre. Og chaufførerne er forpligtet til at have deres papirer i bilerne, så det bliver lettere at udføre kontrol. Udenlandske transportvirksomheder, der ikke overholder lønniveauet, kan få bøder på minimum 35.000 kroner.