Gå til hovedindhold

Hver dag bliver tusindsvis af håndværkere og byggearbejdere udsat for farligt støv på jobbet, der kan give KOL og andre lungesygdomme. Problemet er voksende, siger ledende overlæge.

Støv er en stille dræber på danske arbejdspladser, og fremmødet var stort, da 3F Transport Logistik & Byg i Aarhus på et fyraftensmøde for nylig satte fokus på problemet.
Privat

Omkring 5.500 personer i Danmark dør hvert år af lungesygdommen KOL, der er den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark.

Og risikoen for at få KOL eller andre lungesygdomme øges betydeligt, hvis man dagligt udsættes for cement-, træ- eller andet farligt støv på sit arbejde, som det er tilfældet for tusindvis af håndværkere og byggearbejdere.

- Hvis man dagligt arbejder i meget støvede miljøer, er der ingen tvivl om, at det øger risikoen for at få KOL, siger ledende overlæge Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital.

- KOL på grund af støv er et voksende problem, som der bør være meget mere opmærksomhed på. Vi har håndværkere og arbejdere, der kommer til os og får konstateret KOL. Men vi ser kun en lille del af dem, der bliver syge, siger hun.

Kronisk lungesygdom

KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene, og lungevævet bliver ødelagt. Mens lungesygdommen asbestose, der opstår på grund af udsættelse for asbest, giver stive lunger, fører KOL til store lunger. 

Tidligere fik rygning skylden for KOL, og ifølge Ane Marie Thulstrup er der ingen tvivl om, at rygning både er farligt og også øger risikoen for at få den frygtede lungesygdom.

- Men vi kan samtidig se, at antallet af rygere herhjemme er faldet markant. Uden at der er sket et fald i antallet af personer, som får konstateret KOL, siger Ane Marie Thulstrup.

- Så man er nødt til at lave nogle tiltag, der sikrer, at folk ikke bliver udsat for farligt støv på deres arbejde, siger hun.

En stille dræber

Det ønske deler man hos 3F Transport Logistik & Byg i Aarhus, der for nylig var vært for et møde om støvet som en stille dræber. Her satte en gruppe arbejdsmiljørepræsentanter og eksperter fokus på de farlige stoffer og støv, som hvirvler rundt i luften på mange byggepladser og risikerer at ende i lungerne på mange håndværkere og byggearbejdere.

- Der kommer flere og flere kemikalier og stoffer i de produkter og materialer, som folk arbejder med ude på byggepladserne. I samfundet er der et øget fokus på rygning, sundhedsskadelige partikler fra brændeovne, og at bilerne skal forurene mindre, men støvet og stofferne i luften på byggepladserne er et alvorligt og overset problem, siger faglig sekretær Jan Sylvest Andersen, 3F Transport Logistik & Byg i Aarhus.

Han forstår godt bekymringen blandt håndværkere og byggearbejdere.  

- Ofte ved håndværkere og byggearbejdere ikke, hvad der er i de materiale, som de arbejder med eller skærer i. Er et produkt godkendt i et EU-land, er det godkendt i alle EU-lande. Og  arbejdskraftens, kapitalens og varernes frie bevægelighed i EU betyder, at der sammen med udenlandske håndværkere også kommer varer og byggematerialer til Danmark, som du ikke har en chance for at vide, hvad indeholder, siger Jan Sylvest Andersen.

Et stort problem

Ifølge Danmarks Lungeforening lider op mod 400.000 danskere af KOL. Heraf har omkring 65.000 aldrig røget. Og undersøgelser har vist, at 70 procent af de faglærte danske bygningsarbejdere arbejder med støvende materialer i mere end en fjerdedel af deres arbejdstid.

Jan Sylvest Andersen mener, at byggestøv er et potentielt ligeså stort problem som asbest, der over 30 år efter, at det blev forbudt at anvende herhjemme, stadig er årsag til, at mange mennesker hvert år dør af lungehindekræft eller andre asbest-relaterede kræftsygdomme.

- KOL og de andre sygdomme, som man kan få af at inhalere byggestøv, er mange år om at udvikle sig. Så problemet kan vise sig at være meget større, end vi aner, siger han.