Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Grupper af folk med længere uddannelser og lav risiko for ledighed kan nu få en økonomisk fordelagtig lønsikring hos fagforeningen Ase. 3F, FOA og HK kritiserer lønforsikringen og kræver politisk handling.

Trygheden er tyndslidt med hensyn til dagpenge, og alle lamper lyser rødt. Der hviler et tungt ansvar på politikerne, siger 3F's forbundsformand, Per Christensen.
arkiv

Fagforeningen Ase tilbyder nu læger, økonomer, jurister og andre faggrupper med en lang eller mellemlang uddannelse en ny slags lønsikring. Men den tværfaglige fagforenings tilbud om en forsikring, der kan sikre udbetaling af løn efter en fyring på jobbet, gælder ikke for ufaglærte som postbude eller faglærte som gartnere eller håndværkere.

Det fremgår af Ases beskrivelse af fagforeningens nye produkt på dens egen hjemmeside.

Fagforeningens lønforsikring er målrettet 250.000 særligt udvalgte lønmodtagere. Ase tilbyder dem “højere dækning for samme pris som et a-kassemedlemsskab koster”. Desuden skal kunderne under Ases model ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Ases lønforsikring møder modstand hos fagforbundet 3F, der mener, at produktet tilgodeser folk med højere indkomster og længere uddannelser:

- Det seneste initiativ med private lønforsikringer målrettet særlige grupper er dokumentation for, hvad der sker, når man ikke vedligeholder vores dagpengesystem, siger forbundsformand Per Christensen.

- Vi har fra 3F’s side længe argumenteret sagligt og vedholdende for, at politikerne skal stoppe udhulingen af dagpengene. Alle lamper lyser rødt. Der hviler nu et tungt ansvar på politikerne, siger han.

FOA: Usmageligt

Målgruppen for Ases nye lønforsikring er tilsyneladende medarbejdere inden for fag med få ledige. Det vil sige personer, som typisk ikke får dagpenge eller kun dagpenge i kortere perioder.

Faggrupperne med lav ledighed har hidtil også været med til at betale til det traditionelle dagpengesystem. Forsvinder disse gruppers indbetalinger til a-kassesystemet, kan det få store konsekvenser for den nuværende, solidariske ordning med cirka to millioner medlemmer fordelt på omkring 25 godkendte a-kasser.

Hos fagforbundet FOA er formand Mona Striib også kritisk over for Ases nye lønforsikring:

- Det er decideret usmageligt med denne form for forsikring. Det er kun bestemte grupper, der ikke har en høj risiko for ledighed, der kan tegne den, siger hun.

Forbundsformanden pointerer, at det er lige så usmageligt, at ufaglærte og faglærte tilsyneladende ikke kan blive en del af Ases nye ordning.

Forsikring uden a-kasse

Antallet af private lønforsikringer er steget meget markant de senere år.

Men i modsætning til Ases nye produkt bygger næsten alle markedets hidtidige tilbud om lønforsikring oven på a-kasserne som en tillægsforsikring til dagpengene. Det betyder, at de nuværende brugere både betaler for et medlemskab af en a-kasse og for forsikringen ved siden af.

Ases nye lønforsikring er en forsikring uden a-kasse.     

Næstformanden for HK, Martin Rasmussen, mener, at Ases lønforsikring kun er målrettet faggrupper med lav ledighed.

- Ases model er meget usolidarisk. Vi er bange for, at ordningen kan smadre vores dagpengesystem. Enten hvis mange benytter tilbuddet, eller hvis politikerne beslutter at droppe det nuværende dagpengesystem. Vi er meget nervøse, siger han.

Hjørnesten i den danske model

Systemet med a-kasser er en af hjørnestenene i den mangeårige og roste model på det danske arbejdsmarked. Den danske model er kendetegnet ved en særlig kombination af fleksibilitet og sikkerhed - og kaldes flexicurity-modellen.

Modellen betyder, at det er nemt for arbejdsgivere at fyre medarbejdere. Til gengæld er der et sikkerhedsnet i form af dagpenge til fyrede medarbejdere.

Systemet er stærkt medvirkende til, at forholdsvis mange mennesker i Danmark melder sig ind i fagforeninger. Medlemmerne giver fagforeningerne styrke og legitimitet til at forhandle overenskomster med arbejdsgiverne.  

Store indtægtstab  

Fagbladet 3F har forelagt kritikken for Ase samt spurgt, hvorfor det kun er faggrupper med lav ledighed og folk med en lang eller mellemlang uddannelse, der kan få en lønforsikring hos den “tværfaglige fagforening”.

I en e-mail skriver administrerende direktør i Ase, Karsten Mølgaard Jensen:

- For rigtig mange danskere er dagpengesystemet et godt økonomisk sikkerhedsnet, mens det for andre vil betyde et uforholdsmæssigt stort indtægtstab, hvis de bliver ledige. Mere end 400.000 på det danske arbejdsmarked har derfor valgt at supplere deres a-kassemedlemskab med en tillægsforsikring, mens 800.000 helt har fravalgt systemet.

- Som noget nyt giver Ase nu en række faggrupper med solid uddannelse og meget lav arbejdsløshedsrisiko mulighed for at sammensætte en helt individuel og privat lønforsikring, som passer netop til deres behov og prioriteringer. Det er med andre ord lønmodtagere, som vælger at klare sig helt uden om det offentlige system - og som ved andre forsikringsordninger deler risiko med kunder i samme situation, skriver Karsten Mølgaard Jensen.

Forslag til løsninger   

Dagpengene i det nuværende system kan dække op til 90 procent af ens løn - dog højst cirka 18.800 kroner om måneden i 2019.

Imidlertid har dagpengesystemet gennem årene udviklet sig sådan, at dagpengene dækker mindre og mindre af en fyret medarbejders hidtidige løn. Den såkaldte kompensationsgrad er faldet så meget, at især mennesker i højtlønnede faggrupper ikke har mulighed for at opretholde deres levestandard, hvis de mister deres arbejde.

Desuden er retten til, hvor længe ledige kan få dagpenge, skåret betydeligt ned fra højst syv år i 1993 til maksimalt to år fra 2010 og frem.

3F mener, at det er på høje tid med en politisk kovending, så tilliden til dagpengesystemet bliver genskabt.

- Vores dagpengesystem er en bærende søjle for det danske flexicurity-system, som både politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere hidtil har forsvaret og haft stor fordel af. Internationalt har man misundt os det fleksible danske arbejdsmarked med stærk konkurrenceevne for virksomhederne og høj beskæftigelse for lønmodtagerne, siger 3F-formand Per Christensen.

Ifølge forbundsformand hos FOA, Mona Striib, er løsningen at gøre lønforsikringer som Ases overflødige.

- Dagpengedækningen skal øges. Kort og godt. Og hurtigt, siger hun.

Næstformanden for HK peger på, at politikerne på Christiansborg straks burde stoppe “udhulingen af dagpengene” samt sikre, at ledige kunne få en højere sats i de første tre eller seks måneder af deres ledighed.