Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).

3F og Danske Anlægsgartnere er for anden gang i løbet af en uge blevet enige om en ny overenskomst for anlægsgartnere. Den nye aftale er knap så god som den, parterne i første omgang var blevet enige om, vurderer 3F.

Anlægsgartnere og ansatte på golfbaner og inden for indendørs beplantning har her onsdag morgen fået ny overenskomst.

Landets 3.000 anlægsgartnere, greenkeepere og medarbejdere i indendørsbeplantningsfirmaer fik onsdag aften ny overenskomst. Det skete, da det lykkedes fagforeningen 3F og arbejdsgiverne i Danske Anlægsgartnere at blive enige om en aftale. 

Aftalen blev indgået i forligsinstitution. Faktisk indgik parterne i første omgang aftale om overenskomst 6. marts, men denne aftale blev underkendt af Dansk Arbejdsgiverforening, som Danske Anlægsgartnere hører ind under.

- Onsdagens forlig er meget i tråd med det første forlig. Men noget af glasuren er blevet pillet af kagen, og det blev ikke den overenskomst, som vi havde regnet med. Vi er dog tilfredse med resultatet og anbefaler, at vores medlemmer på området stemmer ja til den nye aftale, siger Flemming Grønsund, forhandlingssekretær i Den Grønne Gruppe i 3F og tilføjer:

- Det er meget utilfredsstillende, at Dansk Arbejdsgiverforening har blandet sig så voldsomt i forhandlingerne. Vi føler, at vi har forhandlet med en tredjepart, som ikke har været til stede i lokalet. Det underminerer systemet med decentrale forhandlinger om overenskomst.

Lavere pension til elever

3F’s forhandler peger på, at der er en væsentlig ændring i onsdagens forlig i forhold til det første forlig fra 6. marts. I det nye forlig bliver pensionen for elever indfaset med 5,1 procent i løbet af den treårige overenskomstperiode. Ved det første forlig var parterne blevet enige om 8,0 procent.

Som et af de eneste håndværksfag har der hidtil ikke været en pensionsordning for anlægsgartner- og greenkeeper-elever.

- Det nye forlig er selvsagt en forringelse i forhold til det, vi oprindeligt havde aftalt med Danske Anlægsgartnere. Og det er ærgerligt. Men det ændrer ikke på, at vi er glade for, at vi har fået slået hul på den urimelighed, der har været. Vi har også sikret os, at pensionen til elever på lidt længere sigt kommer op på niveau med andre områder, siger forhandlingssekretær Flemming Grønsund.

Lønstigning og penge på fritvalgskonto

Den nye overenskomst betyder, at normallønnen stiger med 2,5 kroner i timen hvert år de næste tre år. Samtidig bliver tillæg forhøjet med 1,6 procent om året.

Det er også aftalt, at arbejdsgiverne på området skal indbetale to procent af medarbejdernes ferieberettigede løn oven i timelønnen. Pengene skal indbetales på fritvalgskontoen, hvor medarbejderne har mulighed for frit at bruge pengene til seniordage, børneomsorgsdage eller indbetaling til pension.

For en faglært anlægsgartner bliver den samlede lønstigning inklusiv fritvalgskonto over tre år minimum 10,5 kroner i timen eksklusivt genetillæg.

Systematisk overarbejde og lokalløn

I den nye overenskomst fik arbejdsgiverne indført, at virksomheder med varierende behov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå aftaler om varierende ugentlig arbejdstid lokalt på virksomhederne. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag. Overarbejde skal afspadseres inden for et år.

Disse elementer er også blevet indført i de nye overenskomster på industri- og transportområdet.

I det nye forlig fik arbejdsgiverne også indført en aftale om lokalløn. Fra 1. marts 2018 kan der på virksomheder laves aftaler om lokalløn. Lokallønnen kan i det første år udgøre op til 0,50 kroner i timen. Og fra 1. marts 2019 1,00 kroner i timen.   

- Vi tillægger ikke aftalerne om overtid og den nye lønmodel særlig værdi, da det ikke er brugbare instrumenter på arbejdspladserne på dette område, siger forhandlingssekretær Flemming Grønsund.

Sociale satser hæves

Den nye overenskomst betyder, at satserne ved løn under sygdom, barsel og forældreorlov samt under barnets første sygedag forhøjes med 2,00 kroner i timen i hvert af de tre år, som overenskomsten løber.

Med aftalen bliver der nu slået hul på betaling i forbindelse med barnets første hele sygedag. Hidtil har medarbejdere kun modtaget sygedagpenge ved barns sygdom.  

Forsøg med flekstid

Der bliver også indført en forsøgsordning med flekstid for at skabe større harmoni mellem medarbejdernes arbejds- og familieliv. Det betyder konkret, at de ansatte selv skal kunne planlægge, hvornår de møder på arbejde og går hjem igen - inden for aftalte retningslinjer.

- Vi er meget tilfredse med aftalen om flekstid. Vi tror og håber på, at det vil kunne komme mange af vores medlemmer til gode i hverdagen, siger forhandlingssekretær Flemming Grønsund.  

Hvis forliget om ny overenskomst bliver godkendt, træder overenskomsten i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2017, hvor den hidtidige aftale udløb.