Gå til hovedindhold
Et kæmpe løft til ufaglærte. Sådan beskriver Mads Andersen industriens overenskomstresultat.
FOTO: Morten Lund Tiirikainen

Langt lettere adgang til kurser, bedre mulighed for nedsat tid til seniorer, hjælp til vikarer og børnefamilier. 3F er rigtig godt tilfreds med den nye overenskomst i industrien.

Det største enkeltstående løft fra ufaglært til faglært. Sådan betegner Mads Andersen, formand for 3F Industri, den nye overenskomst for industrien, som blev offentliggjort søndag eftermiddag.

- Hvis man vil undgå at blive sat på gaden, når robotterne kommer, er det afgørende, at man har en god uddannelse. Det giver tryghed i disse digitaliseringstider, siger han.

De kommende tre år er der sat 200 millioner kroner af til, at man for eksempel kan få ordblindeundervisning i arbejdstiden til fuld løn.

Mads Andersen forventer, at aftalen kan gøre en masse ufaglærte til industrioperatører, industriteknikere, procesoperatører med flere.

Aftalen blev offentliggjort ved et pressemøde klokken 14 med topforhandlerne Karsten Dybvad og Kim Graugaard, DI, samt Claus Jensen og Mads Andersen fra Co-industri. Udover næstformandsposten i Co-industri er Mads Andersen formand for de 100.000 medlemmer af 3F’s Industrigruppe.

Bedre muligheder for seniorordning

Overenskomsten gør det også til en ret at få en seniorordning. Før var det bare en mulighed, som krævede en lokal aftale. En mulighed som mange virksomheder ikke benyttede sig af. Nu er det blevet en ret.

- Kroppen kan ikke holde til, at vi skal gå senere og senere på pension. Derfor er det rigtigt godt med sådan en ordning, siger Mads Andersen.

Aftalen betyder, at der fremover bliver betalt fire procent i stedet for som i dag to procent ind på fritvalgskontoen. Det betyder, at man vil kunne holde op til 32 seniordage om året de sidste fem år, før man går på pension. Altså dage, hvor man kan holde fri med fuld løn.

Lettere at passe syge børn

Også børnefamilierne får gavn af den nye overenskomst. Her får man nu fuld løn under forældreorlov og ret til at holde fri både på den dag, ens barn bliver syg, og dagen efter. Udover dette kan man få to fridage om året, når ens barn er syg, ved at bruge penge fra fritvalgskontoen.

- Det her giver langt bedre mulighed for at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, når man har små børn, siger Mads Andersen.

Vikarer skal ikke starte forfra hele tiden

I de senere år er der kommet flere vikarer i industrien. De har ikke altid haft samme vilkår som de fastansatte. Men den nye overenskomst fastholder man sin anciennitet mellem vikarbureau og rekvirentvirksomhed, så man ikke mister opsparing til pension, opsigelsesvarsler og andre forhold, der afhænger af, hvor lang tid man har arbejdet.

Mads Andersen fremhæver også, at den nye overenskomst giver bedre vilkår for tillidsrepræsentanter: Nu kan de bibeholde deres tillidshverv, hvis de går i voksenlære, ligesom de bliver sikret opkvalificering, så de bedre kan vende tilbage til arbejde, når de ikke længere er tillidsfolk.

Til kamp mod løntrykkeri

Der kommer også mere i lønningsposen: Mindstebetalingssatsen stiger med to kroner hvert år i de tre år, som overenskomsten gælder. I 2020 vil den mindste sats, man kan få som ansat i industrien, være oppe på næsten 120 kroner i timen.

- Det er et væsentligt stort løft, som er med til at forhindre løntrykkeri, siger Mads Andersen.