Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

I en række europæiske lande bliver bagmænd dømt for menneskehandel til tvangsarbejde. Men ikke i Danmark. International undersøgelse og ekspert kritiserer Danmarks indsats på området, der er på niveau med lande som Nepal, Madagaskar og Liberia.

De to ghanesiske fiskere Justice Numo og Reuben Kotei har ifølge Center mod Menneskehandel været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. Men retten har frifundet deres danske arbejdsgiver for menneskehandel.
Michael Drost-Hansen

I januar blev en dansk skibsreder frifundet for menneskehandel til tvangsarbejde over for to afrikanske fiskere, som han i flere år groft udnyttede økonomisk.

Dermed er antallet af bagmænd dømt for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark fortsat nul – selvom Center mod Menneskehandel har konkluderet, at i alt 102 personer har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i perioden fra 2009 til og med 2019.

Ekspert i menneskehandel til tvangsarbejde, Anders Lisborg, mener, at myndighederne er ude af trit, når Center mod Menneskehandel konkluderer noget, og domstolene noget helt andet.

- Der vil nok altid være en forskel. For hos Center mod Menneskehandel kommer tvivlen offeret til gode, mens tvivlen i retssystemet kommer den anklagede til gode. Men forskellen fra nul dømte bagmænd til mere end 100 ofre er ret ekstrem og en klar illustration af, at der er et problem, siger Anders Lisborg, der driver rådgivningsfirmaet Migration Management Advice og tidligere har arbejdet for blandt andet Center mod Menneskehandel, FN og Rigspolitiets indsatsgruppe mod menneskehandel.

Retten: Berigede sig for mindst 2,9 millioner kroner

Skibsrederen fra Thyborøn betalte gennem mere end tre år mindre end 9.000 kroner om måneden i løn til hver af de to ghanesiske fiskere – for 11 timers arbejde hver af ugens seks første dage.

Ifølge politiets anklageskrift i sagen har skibsre­deren beriget sig for mindst 2,9 millioner kroner på bekostning af afrikanerne ved at spare udgifter til løn og feriepenge.

Retten i Holstebro skriver i dommen, at de som mi­nimum burde have fået løn som ufaglær­te i industrien – eller cirka tre gange så meget som det, de fik.

Ekspert: Ikke godt nok forberedt

Sagen fra Thyborøn er den tredje straffesag om menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. I alle tre retssager er de tiltalte blevet frifundet for denne hovedanklage. De andre sager handler om økonomisk udnyttelse af rumænske rengøringsmedarbejdere, som samtidig blev ind­logeret i chefernes kælder eller garage.

Anders Lisborg vurderer, at der ofte er tale om komplicerede sager, der ligger i en gråzone mellem udnyttelse og menneskehandel. Derudover har myndighederne og Center mod Menneskehandel været nødt til om at omstille sig efter 2009, hvor de første sager om tvangsarbejde blev behandlet.

- De har samlet set ikke været godt nok forberedte på den problematik, og det har taget tid at forstå og opbygge den kapacitet, der skal til for at håndtere problemet. Det burde dog være på plads efter 10 år, siger han.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.
Ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

International kritik af Danmark

Anders Lisborg gør opmærksom på, at der findes adskillige andre sammenlignelige lande i Europa, hvor der bliver ført flere sager om menneskehandel til tvangsarbejde. Og hvor bagmænd bliver dømt for forbrydelsen.

Danmarks få sager om menneskehandel til tvangsarbejde og ingen dømte bagmænd har vakt opsigt på den anden side af Atlanterhavet. I sommeren 2020 udgav det amerikanske udenrigsministerium den årlige såkaldte TIP-rapport, som bedømmer alle verdens landes indsats mod menneskehandel. Danmarks indsats bliver bedømt lavere end lande, som vi normalt bliver sammenlignet med – for eksempel Sverige, Norge og Finland. For andet år i træk.

- Der er ingen tvivl om, at det er uheldigt at få kritik. Danmarks indsats over for menneskehandel er på niveau med Nepal, Madagaskar og Liberia. Det er jo lande, som er på niveau med dem, vi normalt giver ulandsbistand til, siger Anders Lisborg og erklærer sig delvist enig i kritikken.

Rigspolitiet: Der er ikke mangel på efterforskning eller sagsførelse

Det har ikke været muligt at få et interview med en talsmand hos Rigspolitiet. Men i et mailsvar til Fagbladet 3F skriver Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC), at der ikke er tale om mangel på efterforskning og sagsførelse.

Er politiet ikke gode nok til at efterforske sagerne?

- Nationalt Efterforskningscenter, NEC, forestår undervisning i menneskehandel af alle politielever på politiskolen. Derudover har NEC en dialog med kredsene omkring menneskehandel og assisterer ved internationale forespørgsler eller andre efterforskningsmæssige skridt. Dog sker efterforskningerne ud fra de processer og indgreb, som vurderes for nødvendige i forhold til at kunne løfte bevisbyrden over for de mistænkte bagmænd, skriver NEC i mailen.

På spørgsmålet om, hvorvidt anklagerne er gode nok til at føre sagerne i retten, henviser NEC til Rigsadvokaten.

Hos Center mod Menneskehandel understreger leder Trine Ingemansen, at centret gør det, det er sat i verden for.

Hvorfor tester Center mod Menneskehandel stort set ikke ofrenes forklaring af med arbejdsgivere, vidner eller andre tredjeparter, som man vil gøre i en retsproces?

- Vi er sat i verden til at bistå ofrene og vurderer sagerne ud fra et andet retsgrundlag, end man gør i retsvæsenet, der vurderer ud fra straffeloven. Den store forskel er, at vi lader tvivlen komme offeret til gode, som vi er internationalt forpligtet til, fordi vi arbejder ud fra definitionerne i FN’s Palermo-protokol mod menneskehandel. Vi vurderer primært ud fra samtaler med offeret og vores samlede kendskab til sagen. Vi har ikke bevisførelse, og vi efterforsker ikke, siger hun.

Forskelligt udgangspunkt

Specialanklager hos Rigsadvokaten Jette Malberg forklarer, at Center mod Menneskehandel ikke efterforsker sager, som politiet gør det. I stedet laver centret en socialfaglig vurdering ud fra ofrenes forklaringer om, hvad der er sket.

Anklageren forklarer videre, at ofrenes forklaringer i forbindelse med en straffesag bliver testet og vurderet ud fra andre beviser i sagerne.

- Anklagemyndigheden skal under en straffesag kunne føre bevis for, at alle betingelser for menneskehandel foreligger. Hvis ikke man kan det, så kan der ikke dømmes for menneskehandel, siger Jette Malberg.

Hvis retten skal kunne idømme en bagmand op til maksimalt 10 års fængsel for menneskehandel, er der flere forhold, der skal kunne bevises. Den anklagede skal have rekrutteret, overført, huset, transporteret eller modtaget en person, hvor der har været brugt ulovlig tvang. Frihedsberøvelse. Trusler. Udnyttelse af en vildfarelse eller anden “utilbørlig fremgangsmåde”.