Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Halvandet år efter den hidtil eneste dom i sag om omgåelse af udstationeringsreglerne er sagen endnu ikke klar til at komme for landsretten

Læssøesgade 10-12 i København: Her fik polske malere 38 kroner i timen.

Godt halvandet år efter Københavns Byret tog stilling i den første sag om omgåelse af udstationeringsreglerne for at kunne benytte underbetalte østeuropæiske håndværkere, er man hverken juridisk eller efterforskningsmæssigt klar til at bringe sagen for Østre Landsret.

- Der er skabt lidt mere juridisk klarhed, og på den baggrund har anklagemyndigheden bedt politiet igangsætte fornyet efterforskning. Hvad det vil føre til, kan jeg naturligvis ikke sige, og hvornår sagen kan berammes, tør jeg heller ikke komme med et bud på, siger politiassessor ved København politi Ebbe Arentoft.

Der er derfor fortsat udsigt til åbenlys usikkerhed hos politi og anklagemyndigheder om, hvordan udstationeringsreglerne skal fortolkes. Det betyder, at mange sager simpelthen ikke efterforskes.

- Det er en katastrofe. Dermed kan alle fupkonstruktionerne fortsætte. De, der svindler med oprettelse af proforma-firmaer i for eksempel Polen, er ikke længere bange for myndighederne, der for længst er holdt op med at efterforske sager om påstået udstationering, siger Bo Rosschou, næstformand i Malernes Fagforening i København.

Stor bøde - men ...

Det var netop Malernes Fagforening, der i 2004 anmeldte den sag, der 31. maj 2005 førte til, at forretningsmanden Lars Thye i Københavns Byret fik en bøde på 200.000 kroner for gennem sit firma On Time Construction at have beskæftiget polske malere og bygningsarbejdere til istandsættelse af lejligheder i København.

Han blev imidlertid frikendt for det principielle i sagen, anklagemyndighedens påstand om, at firmaet var en proforma-konstruktion, der alene var skabt for at omgå Østaftalen og for at få billig udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

On Time Construction er indregistreret i juni 2004 med Lars Thye som den ene af to ejere. Allerede måneden efter udstationerede firmaet billige polakker til arbejde i en ejendom ejet af Lars Thye.

Når Lars Thye alligevel fik en bøde skyldtes det, at de polske arbejdere var ansat på midlertidige kontrakter. Det fandt dommeren var en overtrædelse af udstatione-ringsreglerne.

Forholdet til EU-lovgivning

Lars Thyes advokat påstår, at byretsdommen er i strid med EU-lovgivningen. Derfor har Justitsministeriet og andre myndigheder siden domsafsigelsen vurderet en række forhold om udstationerings-reglerne i forhold til EU-lovgivningen og hvad der hidtil er faldet af afgørelser ved EF-domstolen.

Kontorchef i Udlændingeservice Erling Brandstrup oplyser, at hele sagskomplekset blandt andet har været forelagt Justitsministeriets specialenhed, der har skullet forholde sig til EU-retten og EF-domstolens hidtidige praksis i forhold til den danske udlændingelov.

- Det handler om, at der ikke må opstilles forhindringer for firmaer fra andre EU-lande, som ønsker at operere i Danmark. Det, der er grænseområdet mellem udlændingeloven og EU-rettens regler, er om hvornår der er tale om levering af tjenesteydelser og hvornår er der alene tale om levering af arbejdskraft.

Hvis branchen normalt er karakteriseret ved, at der er tale om korte ansættelsesperioder og an-sættelse til konkrete enkeltopgaver, så må der ikke stilles andre krav til et polsk firma, end der må stilles til for eksempel et tysk firma. Derfor er det i sig selv ikke udelukket at man kan udstationeres som tidsbegrænset ansat, hvis den branche, man er ansat i, arbejder med tidsbegrænset ansættelse, siger Erling Brandstrup.

Sagen er som nævnt den hidtil eneste om påstået omgåelse af udstationeringsreglerne, der har været for en domstol. Den manglende retspraksis giver problemer for politiet landet over, når det skal vurderes, om udenlandske arbejdstagere er udstationeret – som det oftest påstås – eller om de reelt skal have arbejdstilladelse efter Østaftalen.

Det fremgik blandt andet, da landets politimestre for ti måneder siden i skrivelser til Rigspolitiet og Justitsministeriet klagede deres nød over besværlige regler og vanskelig efterforskning i sager med påstået udstationering.

- At man nu, halvandet år efter dommen i byretten, åbenbart ikke er kommet et skridt videre, giver jo som vi flere gange har sagt frit spil for alle fup-firmaerne, siger Bo Rosschou, der ud over at være næstformand i Malernes Fagforening også er formand for organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke i København.

- Jeg ved ikke, hvad der er sket på de indre linjer i ministerierne, men der er mere og mere som tyder på, at Justitsministeriet har blokeret for at fremme den konkre-te sag og dermed – hvad er endnu værre – alle de mange sager, der ligger underdrejet i landets politikredse, siger han.

Byggefagenes Samvirke i København har i øvrigt for nylig i protest mod manglende fremskridt i sager med udenlandsk arbejdskraft valgt at trække sig fra det formelle netværkssamarbejde med blandt politiet og Skat.

Samvirket har samtidig til politikerne afleveret en plan med fire forslag til styrket indsats overfor plat og svindel med udenlandske arbejdstagere. Samvirket foreslår blandt andet en helt ny registrering af udstationeret arbejdskraft samt øgede ressourcer til politi og anklagemyndighed.